ഹൗസിംഗ് ലോണിലെ പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഹോം ലോണിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശ കണക്കാക്കാനുള്ള പിശക് രഹിതവും എളുപ്പവുമായ മാർഗ്ഗം ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, മുതൽ തുക, ഫലം ലഭിക്കാൻ കാലയളവ് തുടങ്ങിയ ലോൺ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും.

നിങ്ങൾ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുമ്പോൾ, മൊത്തം ഇഎംഐ മൂല്യം, അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം ലോൺ തുക, ലോണിന് അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം.

ഹോം ലോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്. അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശയുടെ ഒരു ധാരണ ഉപയോഗിച്ച്, ലോണിന്‍റെ ചെലവ് വിലയിരുത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇതിനാലാണ് ഹൌസിംഗ് ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഹോം ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസിന്‍റെ അനിവാര്യമായ ഭാഗമായത്, കൃത്യമായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ലോൺ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൽ ആർബിഐ പോളിസിയും പണത്തിന്‍റെ വിതരണവും ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഇളവ് നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ലോൺ ഡീൽ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ഘടകങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

 • RBI പോളിസി: RBI പോളിസിയിലെ ഏത് മാറ്റവും നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തും. ഉദാഹരണത്തിന്, MCLR സിസ്റ്റം അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തീയതി സജ്ജീകരിക്കാം (സാധാരണയായി ഓരോ 6 മാസത്തിലോ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോഴോ), ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് പുനഃസജ്ജമാക്കപ്പെടും. പലിശ നിരക്കുകളിലെ ഇടിവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
   
 • ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത പരിഗണിക്കുകയും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഉയർന്ന റിസ്ക് ആയി കണക്കാക്കുന്നു, അതിനാൽ, ലോൺ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.
   
 • പണ ലഭ്യത: നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷമുണ്ടായത് പോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈയിൽ വായ്പ നൽകുന്നതിനായി ഒരുപാട് പണം ഉള്ളപ്പോൾ, അവർക്ക് മിതമായ ഹൌസിംഗ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിന്‍റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ അനുമതിക്ക് ഉയർന്ന പലിശ ഈടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോണിന്‍റെ ആവശ്യകത കൂടുതലാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്കും കൂടുതലായിരിക്കും.

ഹൗസിംഗ് ലോണിലെ പലിശ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കാൻ ഈ ലളിതമായ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം.

EMI= [P x R x (1+R)/\N]/ [(1+R)/\N-1]

ഈ ഫോർമുലയിൽ 'P' മുതലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, N പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളുടെ എണ്ണവും R എന്നത് പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ നിരക്കും ആണ്. ഇത് മാനുവലായി കണക്കാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ഹോം ലോൺ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിക്ക ലെൻഡർമാരും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡി ടൂൾ മുതൽ, പലിശ നിരക്ക്, കാലയളവ് എന്നിവ എന്‍റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ മൂല്യം കാണാം. അതിലുപരിയായി, അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുകയും കാണാൻ കഴിയും (പലിശയും മുതലും).

കൂടാതെ, അൽപ്പം ഉയർന്ന ഇഎംഐ ക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം എന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാലയളവ് കുറയ്ക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ രൂ. 20 ലക്ഷം ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, 115 മാസത്തേക്ക് 11% പലിശ നിരക്കിൽ, ഓരോ ഇഎംഐയും രൂ. 28,212 ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പലിശ പേമെന്‍റ് രൂ. 12,44,389 ആയിരിക്കും.

അതേസമയം, നിങ്ങൾ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുകയും കാലയളവ് 100 മാസം ആയി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ രൂ. 30,633 ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പലിശ പേമെന്‍റ് രൂ. 10,63,350 ആയി കുറയും.

ഹോം ലോൺ ഇന്‍ററസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഇപ്പറയുന്നവയാണ്.

 • ഹോം ലോണിൽ എത്രമാത്രം പലിശ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ ലോണിന് ശരിയായ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 • ലോൺ താങ്ങാനാവുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ബജറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 • ഇത് കൃത്യവും പിശകില്ലാത്തതുമായ സൌജന്യ ഫലം നൽകുന്നു.

ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പലിശ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല, പലിശ നിരക്കിനെയും നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ അപേക്ഷയുടെ സമയത്തെയും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക