ഹോം ലോണിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണ്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാല്‍ ലെന്‍ഡര്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കേണ്ട ചാര്‍ജ്ജാണ് ഹോം ലോണ്‍ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്. ഹോം ലോണുകൾക്കുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ ഒറ്റതവണ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് പരിഗണിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ലെൻഡർമാരെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹോം ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഹോം ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

ചില ലെൻഡർമാർ ഹോം ലോണുകൾക്കായി പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുമ്പോൾ, ചിലർ ഈടാക്കുന്നില്ല. സാധാരണയായി, പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ലോൺ തുകയുടെ 0.5% മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ 7% വരെ ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മത്സരക്ഷമമായ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസിനൊപ്പം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ റീപേമെന്‍റ് താരതമ്യം ചെയ്യണം.

ഹോം ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസിനും മറ്റ് ചാർജുകൾക്കുമുള്ള പട്ടിക താഴെപ്പറയുന്നു.

ഫീസ് തരം

ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

ലോൺ തുകയിൽ 7% വരെ

സെക്യുര്‍ ഫീസ്

രൂ. 4,000 വരെ (ഒറ്റത്തവണ)

മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഹോം ലോൺ ചാർജുകളും ഫീസുകളും

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് കൂടാതെ, ലെൻഡർമാർ മറ്റ് നിരക്കുകളും ഈടാക്കുന്നു. അവയിൽ താഴെപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

1. ബാഹ്യ അഭിപ്രായത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫീസ്: ഹോം ലോൺ അപേക്ഷ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെൻഡർമാർ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നു. വായ്പക്കാരൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫ്ലാറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലെൻഡിംഗ് സ്ഥാപനം ഈടാക്കുന്നു. സഹായത്തിന്‍റെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അഭിഭാഷകന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സാങ്കേതിക മൂല്യനിര്‍ണയം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഈ ഫീസ് നേരിട്ട് നല്‍കുന്നതാണ്.

അത്തരം ഫീസുകൾ ബാഹ്യാഭിപ്രായത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം, ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് സാധാരണയായി കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ പ്രക്രിയ രണ്ട് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു:

 • സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തലിലൂടെ, വായ്പക്കാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂല്യത്തിന് പ്രോപ്പർട്ടി യോഗ്യമാണോ എന്ന് ലെൻഡിംഗ് സ്ഥാപനം മനസ്സിലാക്കുന്നു
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഏതെങ്കിലും ബാദ്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ സങ്കീർണ്ണതകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് അറിയാൻ നിയമപരമായ വിലയിരുത്തൽ ലെൻഡർമാരെ അനുവദിക്കുന്നു

2. പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്: ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുക്കുന്ന ഓരോ വായ്പക്കാരനും ഹോം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണ്ണായകമാണ്. സാധാരണയായി, ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ചെലവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂല്യത്തിന്‍റെ 0.1-2% ഇടയിലാണ്. ഇതാ ഒരു ഉദാഹരണം: രൂ. 40 ലക്ഷം വിലയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നതിന് വായ്പക്കാരൻ ഹോം ലോൺ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കരുതുക, പ്രീമിയം നിരക്ക് 0.1% ആണ് - അതിനാൽ രൂ. 4,000 പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ലോൺ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ ഒറ്റത്തുകയായി അടയ്ക്കാം. ഇത് വാർഷിക പേമെന്‍റുകളുടെ രൂപത്തിലും നൽകാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായി, വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോൺ തുകയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിനൊപ്പം ഒറ്റത്തവണ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എളുപ്പത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

3. വൈകിയ പേമെന്‍റുകളുടെ കാരണത്താലുള്ള നിരക്കുകൾ: വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അധിക ചാർജ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വൈകിയ പേമെന്‍റ് ചാർജ് സാധാരണയായി കുടിശ്ശികയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

ഹോം ലോണുകള്‍ക്കുള്ള വൈകിയ പേമെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ബാക്കിയുള്ള ലോണ്‍ തുകയുടെ 2% വരെ ഉയര്‍ന്നതായിരിക്കും, കൂടാതെ ഹോം ലോണ്‍ ഇഎംഐ പേമെന്‍റ് വിട്ടുപോകുമ്പോഴെല്ലാം ഈടാക്കുന്നതാണ്. ഹോം ലോൺ ക്വാണ്ടവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പേമെന്‍റ് വൈകിയതുമൂലമുള്ള ചാർജുകൾ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ഈ സാഹചര്യത്തിന് ഒരു പോരായ്മയുണ്ട്. കാലതാമസം നേരിടുന്ന എല്ലാ പേമെന്‍റുകളും തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസമുള്ള പേമെന്‍റ് ചാർജുകളും ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയെ അറിയിക്കും. അതിനാൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്‌കോറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും, അതുവഴി ഭാവിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും.

4. ആകസ്മിക നിരക്കുകൾ: വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ പരിരക്ഷയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധിക ചാർജ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന വായ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശിക വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും ഈ ആകസ്മിക നിരക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും റിക്കവറി ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കളക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഒരു വായ്പക്കാരന്‍ ഇഎംഐ അടയ്ക്കാന്‍ പരാജയപ്പെടുകയും അവരുടെ ലോണ്‍ അക്കൗണ്ട് വീഴ്ച വരുത്തുകയും ചെയ്താല്‍ ഇത് ലെന്‍ഡര്‍ ചുമത്തുന്നതാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ലെൻഡർ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം. ആകസ്മിക നിരക്കുകൾ ഇതിന് പരിരക്ഷ നൽകുകയും പ്രക്രിയയുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

5. നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ നിരക്കുകൾ: ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചില നിയമപരവും നിയന്ത്രണ ഫീസുകളുടെ ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ബാധകമായ എല്ലാ ഹോം ലോൺ നിരക്കുകളും വായ്പക്കാരൻ വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

 • സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി
  പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതിയാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ബാധകമാണ്.
 • എംഒഡി
  മെയിന്‍റനൻസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എംഒഡി എന്നത് ലോൺ ഈട് ആയി പ്രോപ്പർട്ടിയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ലെൻഡർ നൽകുന്ന ഒരു തരം ചാർജാണ്. എംഒഡി ചാർജുകൾ സാധാരണയായി ലോൺ തുകയുടെ 0.1% മുതൽ 0.5% വരെയാണ്.
 • എംഒഇ
  ലോൺ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന നിലയിൽ പണയംവെയ്ക്കുന്നതിന് ഒരാൾ തങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കൈമാറിയ ബാങ്കുമായി ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് എൻട്രി.

സെന്‍ട്രല്‍ രജിസ്ട്രി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷന്‍ അസറ്റ് റീകണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ ആന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്‍ററസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഇആർഎസ്എഐ) ചാര്‍ജ്ജുകള്‍: രൂ. 5 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോണിന് രൂ. 50 മുതല്‍ രൂ. 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ലോണുകള്‍ക്ക് രൂ. 100 വരെയുള്ള സിഇആർഎസ്എഐ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും.

ബാധകമായ നികുതികൾക്കൊപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ കാരണത്താൽ ബാധകമായ നിരക്കുകൾ വായ്പക്കാരൻ മാത്രം നൽകണം (അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്).

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ഹോം ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് FAQകൾ

ഹോം ലോണുകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യാനാകുമോ?

ഹോം ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇവ വൺ ടൈം പേമെന്‍റ് ആണ്, കൂടാതെ ലോൺ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗവുമാണ്. ഹോം ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഫിക്സഡ് അല്ല. അത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ലോണിന്‍റെ തരം, തുക, ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത, കൂടാതെ വായ്പക്കാരന്‍റെ മുൻ തിരിച്ചടവ് രീതി തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങളെ അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് മൊത്തം തുകയുടെ ശതമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ തരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസും വ്യത്യാസപ്പെടാം.

ഹോം ലോണിലെ ആകസ്മിക നിരക്ക് എന്താണ്?

കൃത്യസമയത്ത് EMIകൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ റിക്കവറി ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിന് വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ വായ്പ്പക്കാരോട് ആകസ്മിക ചാർജുകൾ അടയ്‌ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വായ്പക്കാരന്‍റെ അക്കൌണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആകും, ഇത് ലെൻഡറിനെ നടപടിയെടുക്കാനും ശേഷിക്കുന്ന ലോൺ തുക വീണ്ടെടുക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ആകസ്മിക ചാർജുകൾ ഈ റിക്കവറി പ്രക്രിയയിൽ വഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ചെലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.