ഹോം ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപടിക്രമം എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഹോം ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിൽ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപേക്ഷിച്ച് സമർപ്പിച്ച്, സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക, അനുമതി കത്ത് നേടുക, ഒപ്പിട്ട് സുരക്ഷിതമായ ഫീസ് അടയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന്‍റെ സാങ്കേതിക പരിശോധനയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അന്തിമ ലോൺ കരാറിൽ ഒപ്പിടുക.

ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള വിശദമായ പ്രക്രിയ

ഹോം ലോൺ പ്രോസസ്സിൽ നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവ വേഗത്തിൽ എടുക്കുകയും ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് 3 ദിവസം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ലോൺ സ്വന്തമാക്കാം.

കൂടുതൽ വിശദമായ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ.

ഘട്ടം 1 അപേക്ഷ
ആദ്യ ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, പിൻ കോഡ്, തൊഴിൽ തരം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നു. അപേക്ഷാ നടപടിക്രമവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

ഘട്ടം 2 ഡോക്യുമെന്‍റ് ശേഖരണം
ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ* ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരും, അതിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ – പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് (ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്)
  • നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീ ID കാര്‍ഡ്
  • അവസാന 2 മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്
  • കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ (ശമ്പളമുള്ളവർക്ക്) / 6 മാസത്തെ (സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ
  • കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ ബിസിനസ് പ്രൂഫ് ഡോക്യുമെന്‍റ് (ബിസിനസ്സുകാർ/സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്)
  • മോർട്‍ഗേജ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

*പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക സൂചകമാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോണ്‍ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അധികം ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ഘട്ടം 3 ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രൊസസ്സിങ്ങും വെരിഫിക്കേഷനും
ലെന്‍ഡര്‍ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ ഓതന്‍റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെയോ പ്രസക്തമായ സ്ഥാപനത്തെയോ ബന്ധപ്പെടാം.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ, ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അവർ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറും ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടും തൃപ്തികരമായിരിക്കുകയും, എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ക്രമത്തിലുമാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ അപേക്ഷ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീക്കും.

ഘട്ടം 4 അനുമതി കത്ത്
മുകളില്‍ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി കത്ത് ലഭിക്കും. ഒരു അനുമതി കത്തില്‍ സാധാരണയായി താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു:

  • ലോൺ തുക
  • പലിശ നിരക്ക്
  • പലിശ നിരക്ക്, ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ തരം
  • തിരിച്ചടവ് കാലാവധി

ഒരു അനുമതി കത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ മറ്റ് പ്രയോഗങ്ങളും, വ്യവസ്ഥകളും, നയങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ കത്തിന്‍റെ ഒരു കോപ്പി ഒപ്പിട്ട് അവരുടെ ഓഫർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ലെൻഡറിന് അയക്കണം.

ഘട്ടം 5 സെക്യുവര്‍ ഫീസ് പേമെന്‍റ്
നിങ്ങള്‍ അനുമതി കത്തില്‍ ഒപ്പിട്ട ശേഷം ഒരു ഒറ്റത്തവണ സെക്യുവര്‍ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ലെൻഡർ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാം.

ഘട്ടം 6 നിയമ, സാങ്കേതിക പരിശോധന
ലെന്‍ഡര്‍ ലോണ്‍ ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിയമ, സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തും. പരിശോധനയ്ക്കായി അവർ പ്രതിനിധികളെ പ്രോപ്പർട്ടി സൈറ്റിലേക്ക് അയക്കും.

ഘട്ടം 7. ലോൺ കരാറും വിതരണവും
ലെന്‍ഡര്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തിയ ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്തിമ കരാര്‍ ലഭിക്കും. അവസാനം, നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

അഡീഷണൽ: ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എന്താണ് പൂർണ്ണ വിതരണം?

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ, പല ഭാഗങ്ങളായി നല്‍കുന്നതിന് പകരം ലെന്‍ഡര്‍ ഹോം ലോണ്‍ തുക മുഴുവനും നല്‍കുന്നതിനെയാണ് പൂര്‍ണ വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡെവലപ്പറിൽ നിന്നോ സെല്ലറില്‍ നിന്നോ റെഡി ടു പൊസെസ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുമ്പോള്‍, ലെൻഡർ മുഴുവൻ തുകയും നല്‍കുന്നു. അതേസമയം, നിങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിർമ്മാണ പുരോഗതിക്ക് അനുസൃതമായി ലെൻഡർ തുക പല ഭാഗങ്ങളായാണ് നല്‍കുക.

ഹോം ലോൺ നടപടിക്രമത്തിൽ ആവശ്യമായ അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹോം ലോൺ എടുക്കാന്‍, സാധാരണയായി നിങ്ങൾ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, വരുമാന, സാമ്പത്തിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മതിയായ വ്യക്തതയും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും തെളിവുകളും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ടൈറ്റിൽ ഡീഡും ടാക്സ് രസീതുകളും പ്രധാന പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ ആണെങ്കിലും, ലെൻഡർമാർ പലപ്പോഴും പ്രോജക്ട് പ്ലാനും ആവശ്യപ്പെടും.