ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಕಡಿಮೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ, ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಸಾಲಗಾರರು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಕಡಿತವು ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಶೇಕಡಾವಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ನ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀಡಲಾದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ