ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ನೀವು ಭರಿಸುವ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಮ್ ಲೋನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಕೆಲವು ಸಾಲದಾತರು ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಾಲದಾತರು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 0.5% ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 7% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿಧ

ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯ

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 7% ವರೆಗೆ

ಭಧ್ರತಾ ಶುಲ್ಕ

ರೂ. 4,000 ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ)

ಇತರ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಗಳ ವಿಧಗಳು

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಾಲದಾತರು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

1. ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸಾಲದಾತರು ಆಸ್ತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹಾಯದ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ:

 • ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ, ಸಾಲಗಾರರು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 • ಕಾನೂನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ

2. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್: ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಗಾರರು ಹೋಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದ 0.1-2% ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ: ಸಾಲಗಾರರು ರೂ. 40 ಲಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ 0.1% ಆಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೂ. 4,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಲಂಪ್‌ಸಮ್ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು-ಬಾರಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

3. ವಿಳಂಬವಾದ ಪಾವತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಾಲಗಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಂಬವಾದ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಡುವು ಮೀರಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 2% ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿ ತಪ್ಪಿಹೋದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಲಗಾರರು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲದಾತರು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.

5. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರು ಕೆಲವು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಶುಲ್ಕಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಭರಿಸಬೇಕು.

 • ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ
  ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಬುದು ಆಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಎಂಒಡಿ
  ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಎಂಒಡಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೋನ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರು ಪಾವತಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಎಂಒಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 0.1% ರಿಂದ 0.5% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
 • ಎಂಒಇ
  ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೋನ್ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಅಡಮಾನ ಇಡಲು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೈಸೇಶನ್ ಆಸ್ತಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿ (ಸಿಇಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಐ) ಶುಲ್ಕಗಳು: ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಲೋನ್‌ಗೆ ರೂ. 50 ರಿಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋನ್‌ಗೆ ರೂ. 100 ವರೆಗೆ ಸಿಇಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು (ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು).

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ FAQ ಗಳು

ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪಾವತಿಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೋನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಹಿಂದಿನ ಮರುಪಾವತಿ ನಡವಳಿಕೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಶುಲ್ಕ ಎಂದರೇನು?

ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ EMI ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಾರರ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ ಆಗಬಹುದು, ಅದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾದ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.