ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್ ಅರ್ಜಿದಾರನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ ಅನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ಗೆ ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತೆ, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 685 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಂತರಿಕ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗಲೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಿಬಿಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ