பிரதான் மந்திரி அவாஸ் யோஜனா தகுதி வரம்பு

கீழே உள்ள அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும்போது விண்ணப்பதாரர்கள் பிஎம்ஏஒய் க்கு தகுதி பெறுவார்கள்:

  1. பயனாளி குடும்பம், இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியிலும் அவர் பெயரிலோ அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரிலோ ஒரு பக்கா வீட்டை (அனைத்து காலநிலை குடியிருப்பு அலகு) வைத்திருக்கக் கூடாது.
  2. இந்திய அரசாங்கம் / மாநில அரசாங்கத்திடமிருந்து எந்தவொரு வீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளி குடும்பம் மத்திய உதவியைப் பெறக்கூடாது.
  3. பயனாளி குடும்பம் எந்தவொரு முதன்மைக் கடன் வழங்கும் நிறுவனம்('பிஎல்ஐ') யிடம் இருந்து பிஎம்ஏஒய் - சிஎல்எஸ்எஸ் மானியத்தைப் பெற்றிருக்கக்கூடாது.

வெவ்வேறு வருமானக் குழுவிற்கான பிஎம்ஏஒய் தகுதி வரம்பு 2022

பொருளாதார பிரிவு

வருடாந்திர குடும்ப வருமானம்

அதிகபட்ச கார்பெட் பகுதி

EWS

ரூ. 3 லட்சம் வரை

30 ஸ்கொயர் மீட்டர்கள்

LIG

ரூ. 3 லட்சம் முதல் ரூ. 6 லட்சம் வரை

60 ஸ்கொயர் மீட்டர்கள்

MIG i

ரூ. 6 லட்சம் முதல் ரூ. 12 லட்சம் வரை

160 ஸ்கொயர் மீட்டர்கள்

MIG ii

ரூ. 12 லட்சம் முதல் ரூ. 18 லட்சம் வரை

200 ஸ்கொயர் மீட்டர்கள்

நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

இந்த அளவுகோல்களுடன் கூடுதலாக, இவை கவனிக்க வேண்டிய மற்ற தேவைகள்:

  • 2011 மக்கள்தொகையின் படி, சட்டரீதியான நகரங்கள் மட்டுமே, மற்றும் பின்னர் அறிவிக்கப்பட்ட நகரங்கள் இந்த திட்டத்தின் கீழ் காப்பீட்டிற்கு தகுதியுடையவை.
  • கடன் தொகையின் 1வது தவணை வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 36 மாதங்களுக்குள் கடன் பெறப்பட்ட கட்டுமானம்/விரிவாக்கம் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும்.
  • எல்ஐஜி/ இடபிள்யூஎஸ் வகைக்கு: இந்த பணியின் கீழ் மத்திய உதவியுடன் கட்டப்பட்ட/ பெறப்பட்ட வீடுகள் வீட்டு தலைவர் அல்லது குடும்பத்தின் ஆண் தலைவர் மற்றும் அவரது மனைவியின் கூட்டு பெயரில் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் பெரியவர் பெண் உறுப்பினர் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே, வீடு ஆண் உறுப்பினரின் பெயரில் இருக்க முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு:

பிஎம்ஏஒய் திட்டத்தின் செல்லுபடிகாலம் நீட்டிக்கப்படவில்லை.

  • இடபிள்யூஎஸ்/ எல்ஐஜி திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மார்ச் 31, 2022
  • எம்ஐஜி திட்டங்கள் எம்ஐஜி ஐ மற்றும் எம்ஐஜி ஐஐ) நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மார்ச் 31, 2021