ആർജിആർഎച്ച്സിഎൽ- ന്‍റെ അവലോകനം

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വീടുകൾ നൽകുന്നതിന്, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമായ വിഭാഗം - കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ RGRHCL പോലുള്ള നിരവധി ഹൗസിംഗ് സ്കീമുകളും റെഗുലേറ്റിംഗ് ബോഡികളും ആരംഭിച്ചു.

മറ്റേതെങ്കിലും ഹൗസിംഗ് സ്കീം പോലെ, അർജിആർഎച്ച്സിഎല്ലിന് കീഴിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഗുണഭോക്താവാകാൻ, വ്യക്തികൾ ചില നിബന്ധനകളും ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഗുണഭോക്താവ് ആകുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രക്രിയ സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

എന്താണ് RGRHCL?

രാജീവ് ഗാന്ധി റൂറൽ ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അർജിആർഎച്ച്സിഎൽ, കർണാടകയിൽ ഇഡബ്ല്യൂഎസ്സിന് താങ്ങാനാവുന്ന വീട് നൽകുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റി 2000 ൽ ആണ് ആരംഭിച്ചത്, ഇത് ഈ ഹൗസിംഗ് സ്കീമിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ കഴിയുന്ന യോഗ്യതയുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും, ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ സഭയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ RGRCHL പുതിയ പട്ടിക അംഗീകരിക്കുന്നത്.

വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ ഈ ബോഡി സഹായിക്കുന്നു. ചെലവ് കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നിർമിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സഹായം നൽകുന്നു.

RGRHCL-ഹൗസിംഗ് സ്കീമുകൾ

ഈ ഹൗസിംഗ് സ്കീമുകൾ RGRHCL ന് കീഴിൽ വരുന്നു:

 • ബസവ ഹൗസിംഗ് സ്കീം
  ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഭവനരഹിത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സ്കീം വീട് നൽകുന്നു. ഈ സ്കീം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ 85% വരെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
 • ദേവരാജ് യുആർഎസ് ഹൗസിംഗ് സ്കീം
  ഈ പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഹൌസിംഗ് സ്കീമിന് കീഴിൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കാം. സാധാരണഗതിയില്‍, ഈ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട അപേക്ഷകർക്ക് ഈ സ്കീമിന്‍റെ ഗുണഭോക്താവാകാം
 • ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ
 • HIV-ബാധിത കുടുംബങ്ങൾ
 • ലെപ്രസി ക്യുവേർഡ്
 • സാനിറ്റേഷൻ തൊഴിലാളികൾ
 • നാടോടികളായ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ
 • ഫ്രീ ബോണ്ടഡ് തൊഴിലാളികൾ
 • വിൻഡോസ്
 • ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ
 • കലാപ ബാധിതര്‍

ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ സ്കീമിന്‍റെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

 • ഡോ. ബിആർ അംബേദ്കർ നിവാസ് യോജന
  ഡോ. ബിആർ അംബേദ്കർ നിവാസ് യോജന ഗ്രാമീണ, നഗര മേഖലകളിലെ വീടില്ലാത്ത ജനങ്ങള്‍ക്ക് വീടുകൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, പട്ടികജാതി, പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിലെ യോഗ്യരായ അപേക്ഷകർക്ക് വീട് വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിര്‍മ്മിക്കാൻ സബ്‌സിഡി ആയി രൂ. 1.75 ലക്ഷം ലഭിക്കും.

എന്താണ് ആശ്രയ?

കർണാടകയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങാവുന്ന ഹൗസിംഗ് സ്കീമുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ലളിതമാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച RGRHCL ന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ പോർട്ടലാണ് ആശ്രയ.

ഈ പോർട്ടലിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് RGRHCL ന് കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൗസിംഗ് സ്കീമിന്‍റെ അപേക്ഷാ ഫോം എളുപ്പത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വെബ് പോർട്ടലിലെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷയുടെ RGRHCL സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാം.

നിലവിലുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ഹൗസിംഗ് സ്കീമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ പോർട്ടൽ നൽകുന്നു. ഏതൊരാൾക്കും ആശ്രയ പോർട്ടലിൽ പുതിയ സ്കീമുകൾക്കായി ഭൂമി ലഭ്യതയുടെയും പൂർത്തിയായ വീടുകളുടെ എണ്ണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

RGRHCL ന്‍റെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്, കർണാടകയിൽ താമസിക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നടപടികളും കണ്ടെത്തണം. ഇത് ആശയക്കുഴപ്പം കുറയ്ക്കുകയും ആശ്രയ യോജന പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

ബസവ വസതി യോജനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തെ ഇഡബ്ല്യൂഎസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമായ വിഭാഗത്തിന് താങ്ങാനാവുന്ന വീടുകൾ നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കർണാടക സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഹൗസിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് ബസവ വസതി യോജന.

ഈ സംരംഭത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു:

 • കർണാടകയിലുടനീളം EWS- ന് താങ്ങാനാവുന്ന വീടുകൾ ലഭ്യമാക്കൽ.
 • മിതനിരക്കിലുള്ള ഹൗസിംഗ് സെക്ടറിലും മാനേജ്മെന്‍റിലും സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ.
 • നിർമിതി കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റ് യൂണിറ്റുകളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജികൾ നടപ്പാക്കൽ.

ബസവ വസതി യോജന ഗുണഭോക്താക്കൾ

ബസവ വസതി യോജനയുടെ ഗുണഭോക്താവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.

 • അപേക്ഷകർ കർണാടകയിലെ പൗരനായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകരുടെ വാർഷിക വരുമാനം രൂ. 32,000 കവിയാൻ പാടില്ല.

ഈ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഈ സ്കീമിന്‍റെ ഗുണഭോക്താവാകാൻ അവർ ഏതാനും ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കൂടി സമർപ്പിക്കണം. അത്തരം ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു - പ്രായം, വരുമാനം, വിലാസം, ആധാർ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ.

ബസവ വസതി യോജനയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്

വ്യക്തികൾക്ക് ബസവ വസതി യോജന അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ഏതാനും ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിൽ ആരംഭിക്കാം. അത് താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു

ഘട്ടം 1 - അർജിആർഎച്ച്സിഎല്ലിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ഘട്ടം 2 - ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്കിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3 - നിങ്ങളെ അപേക്ഷാ ഫോം പേജിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യും.

ഘട്ടം 4 - ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്‍റെ പേര്, ജനന തീയതി, ലിംഗത്വം, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ, വരുമാന വിശദാംശങ്ങൾ, ജില്ല, ഗ്രാമം മുതലായവ പോലുള്ള അനിവാര്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

ഘട്ടം 5 - ആധാർ കാർഡ്, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 6 - വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് 'സമർപ്പിക്കുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ, ഒരു റഫറൻസ് ID ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ബസവ വസതിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഗുണഭോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രാദേശിക MLA അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസറോ ആയിരിക്കും.

ബസവ വസതി യോജന ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ബസവ വസതി യോജന ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക

ഘട്ടം 1 - അർജിആർഎച്ച്സിഎല്ലിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.

ഘട്ടം 2 - ടോപ്പ് മെനുവിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് 'ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.

ഘട്ടം 3 - പുതിയ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജില്ലയും അക്നോളജ്മെന്‍റ് നമ്പറും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം, ബസവ വസതി യോജന സ്റ്റാറ്റസും ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ പട്ടികയും സ്ക്രീനിൽ കാണാം.

ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, ആശ്രയയിലെ ഗ്രാന്‍റ് റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളും ആർക്കും പെട്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം. അവര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും അവരുടെ ഏരിയയുടെ പേര് നൽകുകയും വേണം. തുടർന്ന്, RGRHCL വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ 'ഗ്രാന്‍റ് റിലീസ്' വിശദാംശങ്ങൾ, വർഷം, ആഴ്ച, റഫറൻസ് നമ്പർ എന്നിവയിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണം.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനത്തോട് അടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ, 30 വർഷം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവിൽ, കുറഞ്ഞ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കിൽ, യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, രൂ. 15 കോടി* അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഹോം ലോണിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക. തൽക്ഷണ അപ്രൂവലിനൊപ്പം മിനിമം ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക