നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കുറയ്ക്കാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കുറയ്ക്കുന്നത് റീപേമെന്‍റ് കൂടുതൽ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലിയും / അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതുമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്ന് ഇതാ:

  • ഉയർന്ന ഡൗൺ പേമെന്‍റ് നടത്തുക: പ്രിൻസിപ്പൽ തുക ചെറുതാകുമ്പോൾ, പലിശ പേമെന്‍റ് കുറവും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ ചെറുതുമായിരിക്കും.
  • ദീർഘമായ ഹോം ലോൺ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക: കൂടുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ, ഓരോന്നും ചെറുതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഹോം ലോണിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം പലിശ കൂടുതൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടതായി വരും. ഇഎംഐ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.
  • പ്രീപേമെന്‍റുകൾ പരിഗണിക്കുക: മുതലിന്‍റെ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തെ അടയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലോൺ കാലയളവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറുമായി ചർച്ച നടത്തുക: നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടവിന്‍റെ മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ദീർഘകാല ഉപഭോക്താവും ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറുമായി സംസാരിച്ച് കുറഞ്ഞ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക.
  • ഒരു ഹോം ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുക: മറ്റൊരു ലെൻഡർ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും മെച്ചപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കുറഞ്ഞ ഇഎംഐ ആയി മാറുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഹോം ലോണ്‍ പലിശ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക