image
Personal Loan

PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെയുള്ള പേഴ്സണൽ ലോൺ

ദയവായി നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ താമസ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നഗരം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
മൊബൈൽ നമ്പർ എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓഫർ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാത്മകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
മൊബൈൽ നമ്പർ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്

ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും മറ്റ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലേക്കും/ സേവനങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാൻ/SMS ചെയ്യാൻ ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് പ്രതിനിധിയെ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സമ്മതം DNC/NDNC ക്കായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷനെ അസാധുവാക്കുന്നു. T&C

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

ഒടിപി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

7897897896

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ OTP ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 'വീണ്ടും അയയ്ക്കുക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

47 സെക്കന്‍റുകള്‍
OTP വീണ്ടും അയക്കുക തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു

PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ലോൺ നേടാം?

രൂ.50,000 (നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ മുതലായവ), രൂ.5 ലക്ഷം (വാഹനം, ആഭരണങ്ങൾ മുതലായവ വാങ്ങൽ) എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതലായി വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് PAN കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്. ആദായനികുതി റിട്ടേൺസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്‍റ് കൂടിയാണിത്, കൂടാതെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോഴോ ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴോ അത് KYC ക്ക് ഉള്ള നിർബന്ധിത OVD ആണ്.

ഒരു പേഴ്സണൽ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴോ കാർഡിന്‍റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോഴോ വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 10-അക്ക PAN നൽകാം.

അതുപോലെ, PAN കാർഡില്ലാതെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും, വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പണ തട്ടിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കാനും അധികാരികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ.

എന്നിരുന്നാലും, ചില ലെൻഡർമാർ PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെയും ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാം.

PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?

  1. KYC ക്കായി മറ്റ് OVDകൾ സമർപ്പിക്കുക

PAN കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ മറ്റ് KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആധാർ കാർഡ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെ പേഴ്സണൽ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകന്‍റെ സ്ഥിര വിലാസം ഉള്ള മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഡോക്യുമെന്‍റുകളും മതിയാകും.

  1. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും സാലറി സ്ലിപ്പുകളും നൽകുക

PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെ ഓൺലൈൻ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകൾ പോലുള്ള വരുമാന സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു അപേക്ഷകന്‍റെ നിലവിലുള്ളതും മുമ്പേയുള്ളതുമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ലെൻഡർമാർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

തിരിച്ചടവ് ശേഷിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അവലോകനം നടത്താൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവന്‍റെ/അവളുടെ നിശ്ചിത പ്രതിമാസ വരുമാനവും ചെലവും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഗണ്യമായ പ്രതിമാസ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ലോൺ അപ്രൂവലിനുള്ള മുൻഗണന ലഭിക്കും.

  1. 750 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ CIBIL സ്കോർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക

PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെ തൽക്ഷണ പണത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് CIBIL സ്കോർ 750 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉയർന്ന സ്കോർ ഒരു അപേക്ഷകന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത ഉറപ്പിക്കുന്നു. പേഴ്സണൽ ലോണുകളുടെ ആകർഷകമായ പലിശനിരക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

PAN കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകന് ന്യായമായ റീപേമെന്‍റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കണം. വൈകിയ പേമെന്‍റുകളും കൃത്യവിലോപവും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തടസ്സമായേക്കും.

  1. കുറഞ്ഞ വായ്പ്പ - വരുമാന അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ FOIR

വായ്പ്പ - വരുമാന അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ബാധ്യതാ - വായ്പ്പാ അനുപാതം (FOIR) എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തിന്മേലുള്ള അവന്‍റെ/അവളുടെ നിശ്ചിത പ്രതിമാസ ബാധ്യതകളുടെ ശതമാനമാണ്. പ്രതിമാസ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് അവൻ/അവൾ ശമ്പളത്തിന്‍റെ പകുതി ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നതാണ് 50% അനുപാതം. അതുപോലെ, കൈവശമുള്ള വരുമാനം പരിമിതമായാൽ, പുതിയ ലോൺ EMI പേമെന്‍റ് പ്രതിസന്ധിയിലാകും.

PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അപേക്ഷകർ അവരുടെ നിശ്ചിത പ്രതിമാസ കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ പോയിന്‍റുകൾ പാലിക്കുന്നത് PAN കാർഡ് ഇല്ലാതെ പേഴ്സണൽ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വ്യക്തികൾക്ക് സഹായകമാകും.

PAN കാർഡ് കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ, പരമ്പരാഗത ലെൻഡർക്ക് പകരം അപേക്ഷകർക്ക് NBFC യെ സമീപിക്കാം. ഈ ലെൻഡർമാർ സാധാരണയായി അത്ര കർശനമല്ലാത്ത യോഗ്യതയും ലളിതവൽക്കരിച്ച കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനുമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്.

60 മാസം വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്ന തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് ഉള്ള രൂ.25 ലക്ഷം വരെയുള്ള പേഴ്സണൽ ലോൺ ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് നൽകുന്നു. വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ അവശ്യ വിശദാംശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഏതാനും ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോണിനായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.