55 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഹോം ലോൺ വിശദാംശങ്ങൾ

മിതമായ പലിശ നിരക്കിൽ 55 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുന്ന ഗണ്യമായ തുക ഹോം ലോൺ നല്‍കി, വീട് വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ തുക ലഭിക്കുമ്പോള്‍ വ്യക്തികൾക്ക്, പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങല്‍, പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കല്‍, നിലവിലുള്ള ലോണിന്‍റെ റീഫൈനാൻസിംഗ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹോം ഫൈനാൻസ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ, യോഗ്യതയുള്ള വായ്പക്കാർക്ക് പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന, ടോപ്പ്-അപ്പ് സൗകര്യം, ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്, ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്‍റ് എന്നിവയും അതുപോലുള്ള ആഡ്-ഓൺ ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാം. ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ടിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ പരമാവധിയാക്കാന്‍, ഫൈനാൻഷ്യൽ ലെൻഡർ വ്യക്തമാക്കിയ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, തടസ്സരഹിത ലോൺ അപ്രൂവൽ ഉറപ്പാക്കാന്‍ അവ നിറവേറ്റുക.

55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പോലുള്ള പ്രശസ്ത എന്‍ബിഎഫ്സി-കളിൽ നിന്ന് ഹോം ലോൺ എടുക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ഹോം ലോൺ നിറവേറ്റണം:

ശമ്പളക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി

 • അപേക്ഷകർ 23-62 വയസ്സിനുള്ളിൽ പ്രായം ഉള്ളവരായിരിക്കണം**
 • ഇന്ത്യന്‍ നിവാസി ആയിരിക്കണം
 • സ്ഥിരമായ ജോലിയോടെ, പ്രവൃത്തി പരിചയം മിനിമം 3 വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • അത്യാവശ്യ വരുമാന മാനദണ്ഡവും പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യ നിബന്ധനയും നിറവേറ്റണം

സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക്

 • പ്രായം 25-70 വയസ്സിന് ഇടയില്‍ ആയിരിക്കണം**
 • ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നയാൾ ആയിരിക്കണം
 • കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ ബിസിനസ് വിന്‍റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിറവേറ്റുന്നതിന് പുറമെ, വ്യക്തികൾ യോഗ്യതക്ക് ഉപോല്‍ബലകമായ ഹോം ലോണിനുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കണം. ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ (ഐഡന്‍റിറ്റി, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്)
 • ഏറ്റവും പുതിയ സാലറി സ്ലിപ്/ഫോം 16
 • പി&എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ടിആർ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്
 • ബിസിനസ് ഉള്ളതിന്‍റെ പ്രൂഫ്

** ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്തെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി പ്രായമായി കണക്കാക്കുന്നു.

രൂ. 55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിന് ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക്

ഹോം ലോണിന്, ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ അപേക്ഷകർക്കുമുള്ള ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് 8.70%* മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു, അവർ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

പലിശ നിരക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള വായ്പയെടുക്കല്‍ ചെലവിനെ ഗണ്യമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ, ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ച്, അതനുസരിച്ച് വായ്പ എടുക്കണം.

55 ലക്ഷം ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ വിശദാംശങ്ങൾ

വായ്പക്കാർ രൂ. 55 ലക്ഷം ഹോം ലോൺ എടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കില്‍, ഇഎംഐ ബ്രേക്കപ്പ് അപ്പാടെ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനായി, ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ അവർക്ക് ഫലപ്രദമായ ഓൺലൈൻ ടൂൾ ആയിരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാലാവധിയും ബാധകമാകുന്ന പലിശ നിരക്കും അനുസരിച്ച് ആ തുകയ്ക്കുള്ള ഇഎംഐ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

മാത്രമല്ല, വ്യക്തികള്‍ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടുന്നതിന് ഈ ഇൻപുട്ടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ അനുവദിക്കും. അതിലുപരി, ഇതിന്‍റെ യൂസർ-ഫ്രണ്ട്‌ലി ഇന്‍റർഫേസ് വായ്പക്കാര്‍ക്ക് സെക്കന്‍റുകൾക്കുള്ളിൽ കുറ്റമറ്റ ഫലം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രൂ. 55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള വിശദമായ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ അവലോകനത്തിന് തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക.

വ്യത്യസ്ത കാലയളവുള്ള 55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഇഎംഐ കണക്കാക്കൽ

55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ മനസ്സിലാക്കാൻ, 8.70% നിശ്ചിത പലിശ നിരക്കിൽ താഴെയുള്ള വിവരണം നോക്കുക*. 30 വർഷത്തേക്ക് രൂ. 55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഇഎംഐ

ഹോം ലോൺ തുക

രൂ. 55 ലക്ഷം

പലിശ നിരക്ക്

8.70%*

കാലയളവ്

30 വയസ്സ്

EMI

രൂ. 42,681


20 വർഷത്തേക്ക് രൂ. 55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഇഎംഐ

ഹോം ലോൺ തുക

രൂ. 55 ലക്ഷം

പലിശ നിരക്ക്

8.70%*

കാലയളവ്

20 വയസ്സ്

EMI

രൂ. 48,079


15 വർഷത്തേക്ക് രൂ. 55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഇഎംഐ

ഹോം ലോൺ തുക

രൂ. 55 ലക്ഷം

പലിശ നിരക്ക്

8.70%*

കാലയളവ്

15 വയസ്സ്

EMI

രൂ. 54,484


മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം, 55 ലക്ഷം ഹോം ലോണിന്, 15 വർഷത്തെ റീപേമെന്‍റ് കാലാവധിയില്‍ വരുന്ന ഇഎംഐ, അതേ തുകയ്ക്ക് 20 വർഷത്തേക്ക് വരുന്ന ഇഎംഐ-Iയേക്കാൾ കൂടുതല്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തം. അതിനാൽ, ദീർഘകാലത്തെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഒഴിവാക്കാൻ റീപേമെന്‍റ് കാലാവധിയും ലോൺ തുകയും ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

രൂ. 55 ലക്ഷത്തിൽ കുറവ് ഹോം ലോൺ തുകയ്ക്കുള്ള ഇഎംഐ കണക്കാക്കല്‍

55 ലക്ഷം ഹോം ലോണില്‍ ഇഎംഐ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടവ് എളുപ്പമാക്കാന്‍ കുറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കുറഞ്ഞ ലോൺ തുകയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചാല്‍ ഇഎംഐ ഗണ്യമായി കുറയും എന്നതാണ് കാരണം. രൂ. 55 ലക്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ തുക എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ ബ്രേക്കപ്പ് പരിശോധിക്കുക, വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക.

റഫറൻസിന് താഴെയുള്ള വിവരണം നോക്കുക:

രൂ. 54 ലക്ഷം ഹോം ലോണിന്

 • ലോൺ മുതൽ: രൂ. 54 ലക്ഷം
 • പലിശ നിരക്ക്: 8.70%*
 • കാലയളവ്: 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍
 • ഇഎംഐകൾ: രൂ. 47,205

രൂ. 53 ലക്ഷം ഹോം ലോണിന്

 • ലോൺ മുതൽ: രൂ. 53 ലക്ഷം
 • പലിശ നിരക്ക്: 8.70%*
 • കാലയളവ്: 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍
 • ഇഎംഐകൾ: രൂ. 46,331

രൂ. 52 ലക്ഷം ഹോം ലോണിന്

 • ലോൺ മുതൽ: രൂ. 52 ലക്ഷം
 • പലിശ നിരക്ക്: 8.70%*
 • കാലയളവ്: 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍
 • ഇഎംഐകൾ: രൂ. 45,456

രൂ. 51 ലക്ഷം ഹോം ലോണിന്

 • ലോൺ മുതൽ: രൂ. 51 ലക്ഷം
 • പലിശ നിരക്ക്: 8.70%*
 • കാലയളവ്: 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍
 • ഇഎംഐകൾ: രൂ. 44,582

രൂ. 53 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഇഎംഐ രൂ. 48 ലക്ഷം ലോൺ തുകക്ക് വരുന്നതിനേക്കാള്‍ താരതമ്യേന കൂടുതല്‍ ആയതിനാൽ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ തുകയും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ, വായ്പക്കാർ 55 ലക്ഷം ഹോം ലോൺ തുക എടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുകയും, വിശദമായ ഇഎംഐ ബ്രേക്കപ്പ് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഈ ഓൺലൈൻ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ അപേക്ഷിക്കുക.

*സൂചിപ്പിച്ച പലിശ നിരക്ക് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്, ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്ക് അറിയാൻ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക.