60,000 ശമ്പളത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും?

വായ്പക്കാരിൽ സാമ്പത്തിക ഭാരം ചുമത്തുന്ന ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ക്രെഡിറ്റുകളാണ് ഹോം ലോണുകൾ. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ, അപേക്ഷകന്‍റെ നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ, വായ്പക്കാരുടെ പ്രായം എന്നിവ പോലുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്ന ലോൺ തുക വ്യത്യാസപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ വരുമാനത്തിന് മേൽ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഹൗസിംഗ് ലോൺ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലോൺ തുകയുടെ അവലോകനം താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടിക നൽകും.

മൊത്തം പ്രതിമാസ വരുമാനം

ഹോം ലോൺ തുക**

രൂ. 60,000

രൂ. 50,04,788

രൂ. 59,000

രൂ. 49,21,375

രൂ. 58,000

രൂ. 48,37,962

രൂ. 57,000

രൂ. 47,54,549

രൂ. 56,000

രൂ. 46,71,136


*മുകളിലുള്ള ഹോം ലോൺ തുക ബജാജ് ഫിൻസെർവ് യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയതാണ്. യഥാർത്ഥ ലോൺ തുക നഗരം, പ്രായം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 60,000 പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിലെ ഹോം ലോൺ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അതിലുപരി, ഉയർന്ന ലോൺ തുക നേടുന്നതിന് വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അധിക വരുമാനം ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

ഹോം ലോൺ യോഗ്യത എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

ഒരു ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാം. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

ഘട്ടം 1: ഞങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ പേജിലേക്ക് പോകുക.

ഘട്ടം 2: തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക:

 • ജനന തീയതി**
 • താമസിക്കുന്ന നഗരം
 • പ്രതിമാസം കൈയില്‍കിട്ടുന്ന ശമ്പളം
 • നിലവിലെ ഇഎംഐകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാധ്യതകൾ

ഘട്ടം 3: വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്ത് 'നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഘട്ടം 4: അതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള ലോൺ തുക ഈ ഓൺലൈൻ ഡിവൈസ് കാണിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നീട് വിവിധ ടാബുകളിലെ മൂല്യങ്ങള്‍ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഒരു ലോണ്‍ ഓഫര്‍ നേടുകയും ചെയ്യാം.

ലോൺ യോഗ്യത അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, ഈ ഉദ്ദേശത്തിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ലിസ്റ്റും പരിശോധിക്കണം.

**ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് പരിഗണിക്കുന്ന പരമാവധി പ്രായം.

ഹൗസിംഗ് ലോണിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹൗസിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക താഴെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • വരുമാന തെളിവ് (സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ, ഫോം 16, ബിസിനസിന്‍റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ)
 • കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ തുടർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്ന ബിസിനസ് പ്രൂഫ്
 • കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

ഹൗസിംഗ് ലോണിന്‍റെ നിലവിലെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഈടാക്കുന്ന നിലവിലെ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 8.50%* മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ രൂ. 769/ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഇഎംഐകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹോം ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം*.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹൗസിംഗ് ലോണിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള ഹൗസിംഗ് ലോണിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • Substantial loan quantum

  ഗണ്യമായ ലോൺ ക്വാണ്ടം

  ബജാജ് ഫിൻസെർവ് രൂ. 5 കോടി* അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഹൗസ് ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ; എന്നിരുന്നാലും, അവസാന ലോൺ തുക നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 60,000 ശമ്പളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഹോം ലോൺ പരിശോധിച്ച് അതനുസരിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം.

 • Flexibility in repayment

  റീപേമെന്‍റിലെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി

  ഹോം ലോണിന്‍റെ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് 30 വർഷം വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാം, ഇത് ഇഎംഐ താങ്ങാവുന്നതാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത് തടസ്സരഹിതമായി മാറുന്നു. അതിലുപരി, അനുയോജ്യമായ കാലയളവ് കണ്ടെത്താൻ വ്യക്തികൾക്ക് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ സഹായം തേടാം.

 • Hassle-free balance transfer

  തടസ്സരഹിതമായ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

  ഹോം ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തേക്കാളും എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇഎംഐ കുറയ്ക്കുകയും ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് രൂ. 1 കോടി* അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

 • Online account management

  ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്‍റ്

  നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ വഴി നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ 24X7 ആക്സസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഹോം ലോണ്‍ ഇഎംഐകള്‍ അടയ്ക്കുകയും ക്രെഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

 • Access to property dossier

  പ്രോപ്പർട്ടി ഡോസിയറിലേക്കുള്ള ആക്സസ്

  ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമാക്കുന്നതിന്‍റെ വിവിധ സാമ്പത്തിക, നിയമപരമായ വശങ്ങളുടെ ഏകീകൃത അവലോകനം പ്രോപ്പർട്ടി ഡോസിയർ നൽകുന്നു.

 • PMAY benefits

  പിഎംഎവൈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  പിഎംഎവൈയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്‍റിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഹൗസിംഗ് സ്കീമിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോൺ സ്വന്തമാക്കാം.

 • No additional charges on prepayment and foreclosure

  പ്രീപേമെന്‍റിനും ഫോർക്ലോഷറിനും അധിക നിരക്കുകളൊന്നുമില്ല

  ഹോം ലോൺ പാർട്ട് പേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ലോഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് അധിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല. ഇത് വായ്പ എടുക്കുന്നതിന്‍റെ മൊത്തം ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു.

  ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ലോൺ റീപേമെന്‍റിൽ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഹോം ലോണുകളുടെ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും പഠിക്കണം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഹൗസിംഗ് ക്രെഡിറ്റിന്‍റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചുരുക്ക ഗൈഡ് ഇതാ:

 1. 1 തുറക്കാൻ 'ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോം ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം
 2. 2 ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോം കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക
 3. 3 ആദ്യ അപ്രൂവലിന് ശേഷം, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ ഫീസ് അടയ്ക്കുക
 4. 4 അതിന് ശേഷം, കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിംഗിനായി ഒരു കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്
 5. 5 ഡോക്യുമെന്‍റും പ്രോപ്പർട്ടി വെരിഫിക്കേഷനും പൂർത്തിയായാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലോൺ അനുമതി കത്ത് ലഭിക്കും
 6. 6 ലോൺ എഗ്രിമെന്‍റിൽ ഒപ്പിട്ട ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തുക ലഭിക്കും

ഹോം ലോണിനുള്ള എന്‍റെ യോഗ്യത എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

നിങ്ങളുടെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ യോഗ്യത എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

 • ഒരു സഹ അപേക്ഷകനെ ചേർക്കുക
 • ദീർഘമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • എല്ലാ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും പരാമർശിക്കുക
 • ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും സ്പോട്ട്‌ലെസ് റീപേമെന്‍റ് ഹിസ്റ്ററിയും നിലനിർത്തുക

നിങ്ങൾക്ക് 60,000 ശമ്പളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാവുന്ന ഹോം ലോണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

രൂ.60,000 ശമ്പളം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്. പ്രായം, പ്രതിമാസ വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹോം ലോൺ അപേക്ഷകൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ലെൻഡർമാർ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രതിമാസം രൂ. 60,000 (മൊത്തം ശമ്പളം) മറ്റ് ഇഎംഐ ബാധ്യതകൾ ഇല്ലാതെ നേടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും. ലോൺ തുക കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

എന്‍റെ ശമ്പളം രൂ. 60,000 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 50 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ലഭിക്കുമോ?

രൂ. 50 ലക്ഷത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോണിന് ഓൺലൈനായി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പ്രായം, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, നിലവിലെ ലോൺ ബാധ്യതകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ പ്രോസസ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ലോണിന് അപ്രൂവൽ ലഭിക്കും. ഹോം ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.