ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಂತಹ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಔಪಚಾರಿಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಲದಾತರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ರವು ಲೋನ್‌ನ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಲಗಾರರು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಪುರಾವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಾತರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಲೋನ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಲೋನ್‌ ನೀಡುವ ಖಾತರಿ ಪತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಲೋನ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಲದಾತರು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಮನೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪುರಾವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ.

ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಸಾಲದಾತರು ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸಾಲದಾತರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ, ಕಾಲಾವಧಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.

ಲೋನ್ ಒಪ್ಪಂದ: ಒಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಲದಾತರು ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಲೋನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲೋನ್ ವಿತರಣೆ: ನೀವು ಲೋನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಲದಾತರು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲದಾತರು ಮತ್ತು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಂತವಾರು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

 • ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
 • ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ
 • ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಾರ (ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್)
 • ಲೋನ್ ಅವಧಿ
 • ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು
 • ಮುಂಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಲೋನ್‌ನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು
 • ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಧಿ
 • ಸಾಲದಾತರು ವಿಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು.

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರ ನಡುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಲೋನ್ ಆಫರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಲೋನ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಲಗಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

 • ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ
  ಒಮ್ಮೆ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನೋಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಸಾಲದಾತರ ಹೋಲಿಕೆ
  ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲದಾತರು ಒದಗಿಸಲು ಒಪ್ಪುವ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಚನಾತ್ಮಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಇತರ ಸಾಲದಾತರು ನೀಡುವ ಆಫರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ವಿಸ್ತರಿತ ಮಾನ್ಯತೆ
  ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬಜಾಜ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
 • ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
  ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ ರೀತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ-ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ.

 • Nationality

  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

  ಭಾರತೀಯ

 • Age

  ವಯಸ್ಸು

  ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 23 ರಿಂದ 62 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 25 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ

 • Employment status

  ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ

  ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಿರಂತರತೆ

 • CIBIL score

  ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್

  750 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ಕೆವೈಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು - ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್
 • ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ID ಕಾರ್ಡ್
 • ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್
 • ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಅಂತಿಮ ಲೋನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮಿತಿ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಮಿತಿಯು ಒಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ:

 1. ಖರೀದಿಸಲಿರುವ ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ
 2. ಡೌನ್ ಪಾವತಿ
 3. ಆದಾಯ, ವಯಸ್ಸು, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದರೆ, ಸಂಬಳದ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಾಲಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಹತೆ

ಈ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಗಣನೀಯ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಎಫ್ಎಕ್ಯೂಗಳು

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಎಂಬುದು ಹೋಮ್ ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದಾತರು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅವರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?

ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಧಿ ಎಂಬುದು ಸಾಲಗಾರರು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸಾಲದಾತರು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮರು-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್‌‍ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಅಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಪತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ, ಅಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಪತ್ರವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ: ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಸಾಲದಾತರು ನೀಡಿದ ಔಪಚಾರಿಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲಗಾರರ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಲೋನ್ ಕಾಲಾವಧಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಲದಾತರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಲಗಾರರು ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಸಾಲಗಾರರ ಆದಾಯ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾನದಂಡಗಳಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರು ಔಪಚಾರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.

ವಿತರಣೆ ಪತ್ರ: ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಲದಾತರು ವಿತರಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿತರಣೆ ಪತ್ರವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ