ఎంఎస్‌ఎంఇ అంటే ఏమిటి?

3 నిమిషాలు

ఎంఎస్ఎంఇ పూర్తి పేరు సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థల మంత్రిత్వ శాఖ. భారత ప్రభుత్వం ద్వారా అమలు చేయబడిన (ఎంఎస్ఎంఇడి) చట్టం, 2006 ప్రకారం, ఒక ఎంఎస్ఎంఇ యొక్క నిర్వచనం సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థలను కలిగి ఉంటుంది.

సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థల అభివృద్ధి (ఎంఎస్ఎంఇడి) చట్టం ప్రకారం, ఎంఎస్ఎంఇ యొక్క నిర్వచనం సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థలను కలిగి ఉంటుంది.

ఎంఎస్ఎంఇ కింద ఏ రకమైన వ్యాపారాలు వస్తాయి?

సంస్థలు తమ వార్షిక టర్నోవర్ మరియు పెట్టుబడి ఆధారంగా ఈ ఉప-వర్గాల క్రింద వస్తాయి, అవి తయారీ లేదా సేవా రంగానికి చెందినవి:

మైక్రో

చిన్న

మధ్య తరహా

పెట్టుబడి రూ. 1 కోట్ల కంటే ఎక్కువ కాదు మరియు రూ. 5 కోట్ల వరకు టర్నోవర్

రూ. 10 కోట్ల కంటే ఎక్కువ లేని పెట్టుబడి మరియు టర్నోవర్ రూ. 50 కోట్లకు మించకుండా

రూ. 50 కోట్ల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి మరియు రూ. 250 కోట్ల వరకు టర్నోవర్

If you own an MSME and need money for business growth and expansion, apply for an MSME loan from Bajaj Finance. With sanctions of up toRs. 50 lakh, you can cover business expenses like buying machinery or increasing working capital.

మరింత చదవండి తక్కువ చదవండి

తరచుగా అడగబడే ప్రశ్న

ఎంఎస్ఎంఇ అంటే ఏమిటి?

ఎంఎస్ఎంఇ అనేది సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థలను సూచిస్తుంది. 2006 యొక్క సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థల అభివృద్ధి (ఎంఎస్ఎంఇడి) చట్టం ప్రకారం, ఎంఎస్ఎంఇలు రెండు వర్గాలుగా విభజించబడ్డాయి:

  1. తయారీ సంస్థలు ఏదైనా పరిశ్రమలో విషయాలను తయారు చేసే లేదా ఉత్పత్తి చేసే వాటిని సూచిస్తాయి
  2. సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేవి సర్వీసులను అందించే లేదా ఇచ్చే వారు.