தனிநபர் கடன் என்றால் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

A personal loan is a credit facility that can help you to meet your financial obligations without any collateral or security. You do not need to pledge any security or collateral for a personal loan, meaning it is an unsecured lending option that doesn’t put your assets at risk. You can avail of a Bajaj Finserv Personal Loan with minimal paperwork and an easy application process.

தனிநபர் கடன் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது?

Personal loans are offered with no end-use restrictions, therefore can be used for various personal and professional requirements. So, whether it is a medical emergency or renovation of your home or a wedding in your family, a personal loan can be an ideal solution to manage your expenses. We offer online personal loan of up to Rs. 40 lakh with instant approval and quick disbursal. A personal loan, unlike a mortgage loan, is not tied to a specific asset and can be used for whatever purpose you desire.

தனிநபர் கடனின் நன்மைகள்

தனிநபர் கடனின் பல நன்மைகள் உள்ளன. இவை உள்ளடங்கும்:

  • அடமானம் இல்லை: தனிநபர் கடன்கள் பாதுகாப்பற்றவை, அதாவது நிதிகளைப் பெறுவதற்கு நீங்கள் எந்தவொரு சொத்தையும் அடமானம் வைக்க தேவையில்லை.
  • குறைந்தபட்ச ஆவணங்கள்: தனிநபர் கடனுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் குறைவானவை. இது ஒட்டுமொத்த செயல்முறை நேரத்தை குறைக்கிறது மற்றும் நிதிகளுக்கான விரைவான அணுகலைப் பெற உங்களுக்கு உதவுகிறது.
  • நெகிழ்வான தவணைக்காலம்: உங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனுக்கு ஏற்ற ஒரு தவணைக்காலத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். நாங்கள் 84 மாதங்கள் வரையிலான தவணைக்காலங்களை வழங்குகிறோம்.

நீங்கள் தனிநபர் கடனுக்கு தகுதியானவரா என்பதை சரிபார்த்து சில படிநிலைகளில் தனிநபர் கடனைப் பெறுங்கள்.

தனிநபர் கடன் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

பெரும்பாலான கடன்களைப் போலவே தனிநபர் கடன் செயல்படுகிறது. நீங்கள் ஒரு கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்கள், தேவையான ஆவணங்களை வழங்குகிறீர்கள், மற்றும் கடன் வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர் வங்கி உங்கள் கடன் தகுதியை மதிப்பீடு செய்கிறது. நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டால், பணம் உங்கள் வங்கி கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும், மற்றும் நீங்கள் அவற்றை எந்தவொரு சட்ட நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தலாம். தனிநபர் கடனைப் பெறுவதற்கு முன்னர் நீங்கள் எப்போதும் தனிநபர் கடன் இஎம்ஐ கால்குலேட்டரை பயன்படுத்தலாம்.

தனிநபர் கடனை எப்படிப் பெறலாம்?

To obtain a personal loan, you must meet all the eligibility criteria mentioned by the lender. You can also use our personal loan eligibility calculator and compare various lenders, interest rates, repayment terms, and fees among different offers to find terms that suit your needs. Apply through the lender's website and complete the application accurately. The lender will review your application, credit history, and financial stability before approving or denying the loan.

தனிநபர் கடனின் வட்டி விகிதம் மற்றும் திருப்பிச் செலுத்தும் தவணைக்காலம் என்ன?

  • Interest rates on personal loans: Personal loan interest rates vary based on factors like credit history, income, tenure, and occupation. Personal loan interest rates remain fixed.
  • Repayment tenure: The loan tenure can be chosen to align with your requirements. Loan repayment happens through equated monthly instalments (EMIs), a consistent amount comprising principal and interest, dependent on the loan amount, tenure, and interest rate.
மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்