வீட்டுக் கடன் கடனளிப்பு அட்டவணை என்றால் என்ன மற்றும் அதை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

2 நிமிட வாசிப்பு

வீட்டுக் கடன் கடனளிப்பு அட்டவணை என்பது உங்கள் கடன் மற்றும் இஎம்ஐ-கள் பற்றிய முக்கிய தகவல்களை தெளிவாக ஹைலைட் செய்யும் ஒரு விரிவான சார்ட் ஆகும். கடனளிப்பு கால்குலேட்டர் அல்லது வீட்டுக் கடன் இஎம்ஐ கால்குலேட்டர் ஐ பயன்படுத்தி இந்த அட்டவணையை கணக்கிடலாம், மேலும் பெரும்பாலான கடன் வழங்குநர்கள் இந்த விதியை உடனடியாக பெறுவார்கள்.

உங்கள் வீட்டுக் கடன் கடனளிப்பு அட்டவணை மூலம் நீங்கள் அணுக வேண்டிய தகவலின் கண்ணோட்டம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • தவணை எண்: ஒவ்வொரு இஎம்ஐ-க்கும் தொடர்புடைய வரிசைகளில் பணம்செலுத்தல் விவரங்களுடன் ஒரு வரிசை எண் இருக்கும்.
  • செலுத்த வேண்டிய தேதி: இது ஒவ்வொரு கடன் செலுத்த வேண்டிய தேதியாகும்.
  • தொடக்க அசல்: வட்டி வசூலிக்கப்படும் ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இது அசல் தொகையாகும்.
  • தவணை தொகை: இது வட்டி விகித ஏற்ற இறக்கங்களுடன் மாற்றக்கூடிய இஎம்ஐ அல்லது மாதாந்திர திருப்பிச் செலுத்தும் தொகை.
  • அசல் தொகை திருப்பிச் செலுத்தல்: கடன் வாங்கிய அசல் தொகையை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு இது இஎம்ஐ கூறு.
  • தவணையின் வட்டி கூறு: இது தொடக்க அசல் தொகையில் வட்டியை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இஎம்ஐ கூறு. ஆரம்பத்தில், வட்டி கூறு மொத்த இஎம்ஐ தொகையின் அதிக பகுதியை உருவாக்குகிறது. நிலையாக, இது குறைகிறது, மற்றும் மேலும் அசல் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிறது.
  • மூடும் அசல்: இது முந்தைய இஎம்ஐ பணம்செலுத்தலுக்கு பிறகு செலுத்தப்பட வேண்டிய அசல் தொகையாகும்.
  • ஆண்டுக்கான வட்டி விகிதம் - இது ஆண்டுக்கு அல்லது ஆண்டுக்கு வட்டி விகிதமாகும் மற்றும் கடன் வழங்குநரின் அடிப்படையில் மாறுபடலாம். வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதம் நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் செலுத்த வேண்டிய இஎம்ஐ-ஐ பாதிக்கிறது.
மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்