എസ്എംഇ ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ പ്ലാന്‍റുകൾ, മെഷിനറി, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് നിർവ്വചിക്കുന്ന ബിസിനസുകളാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസുകൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു:

നിക്ഷേപം/ടേണോവർ

ചെറുകിട സ്ഥാപനം

മീഡിയം എന്‍റർപ്രൈസ്

നിക്ഷേപ ശ്രേണി

രൂ. 1 കോടിക്കും രൂ. 10 കോടിക്കും ഇടയിൽ

രൂ. 10 കോടിക്കും രൂ. 20 കോടിക്കും ഇടയിൽ

ടേണോവറിന്‍റെ റേഞ്ച്

രൂ. 5 കോടിക്കും രൂ. 50 കോടിക്കും ഇടയിൽ

രൂ. 50 കോടിക്കും രൂ. 100 കോടിക്കും ഇടയിൽ

ഈ ബിസിനസുകളുടെ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച്, നിരവധി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ ലഭ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള ലോണുകള്‍ (എസ്എംഇ) ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം വിപുലീകരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ലോണുകളാണ്. എസ്എംഇകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഈ ലോണുകൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു, സാധാരണയായി കൊലാറ്ററൽ ആവശ്യമില്ല.

നിങ്ങൾ ഫാക്ടറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ ആരോഗ്യകരമായ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നിലനിർത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള എസ്എംഇ ലോൺ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫൈനാൻസിംഗ് ഓപ്ഷനാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക