പേഴ്‌സണൽ ലോൺ ഡോക്യുമെന്‍റ് ചെക്‌ലിസ്റ്റ്

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിറവേറ്റി, അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ മാത്രം സമർപ്പിച്ച് എടുക്കാവുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ അപേക്ഷയില്‍ തല്‍ക്ഷണ അപ്രൂവല്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്:

  • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ - ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ നൽകിയ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റ്
  • നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീ ID കാര്‍ഡ്
  • കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ
  • കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ നിങ്ങളുടെ സാലറി അക്കൗണ്ടിന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റുകള്‍

കൂടുതലായി വായിക്കുക: പേഴ്സണല്‍ ലോൺ യോഗ്യതയും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ലോൺ തുക അറിയാൻ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പേഴ്സണൽ ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ. പരിശോധിക്കുക

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക