അഹമ്മദാബാദിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി

അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരവും ആറാമത്തെ വലിയ ഇന്ത്യൻ നഗരവുമാണ്. ഒരു പരമോന്നത ബിസിനസ് സൗഹൃദ നഗരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അഹമ്മദാബാദ് കുറച്ചു കാലമായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപകരുടെ പ്രിയമേറിയ ഇടമാണ്, ഇത് നഗരത്തിന്‍റെ മേഖലയിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നവർ, അവർ അടയ്‌ക്കേണ്ട താഴെപ്പറയുന്ന സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചാർജുകളും റഫർ ചെയ്യണം.

അഹമ്മദാബാദിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നിലവിൽ, മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യത്തിന്‍റെ 4.9% ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 3.5% അടിസ്ഥാന സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കും 1.4% ആകുന്ന അടിസ്ഥാന നിരക്കിൽ 40% സർചാർജും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, അഹമ്മദാബാദിലെ മൊത്തം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് 4.9% ആണ്.

അഹമ്മദാബാദിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

അഹമ്മദാബാദിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പഴക്കം

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയ പ്രോപ്പർട്ടികൾ മൂല്യത്തിൽ കുറവായതിനാൽ, അവ കുറഞ്ഞ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആകർഷിക്കുന്നു, തിരിച്ചും.

ഉടമയുടെ പ്രായം

അഹമ്മദാബാദിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ യുവാക്കളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നൽകിയാൽ മതിയാകും.

ഉടമയുടെ ലിംഗത്വം

അഹമ്മദാബാദിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തുല്യ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നൽകണം എങ്കിലും, നഗരത്തിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വീട് വാങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തരം 

കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികളേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആണുള്ളത്.

പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം

നഗരത്തിന്‍റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന വിലയുണ്ട്, അതിനാൽ ഉയർന്ന സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും. പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് കുറഞ്ഞ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും.

സൗകര്യങ്ങള്‍

കുറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കെട്ടിടങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കൂടുതലാണ്.

അഹമ്മദാബാദിൽ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകളായി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൊത്തം മൂല്യത്തിന്‍റെ 1% ഈടാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നഗരത്തിൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വസ്തുത കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതിന്, നമ്മുക്ക് ഇത് പരിഗണിക്കാം:

ഒരാൾ അഹമ്മദാബാദിൽ രൂ. 1 കോടി വിലയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവർ രൂ. 1 ലക്ഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ് ആയി നൽകണം. എന്നിരുന്നാലും, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആദ്യ ഉടമ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കില്ല. അതുപോലെ, ഒരു പുരുഷന്‍റെയും സ്ത്രീയുടെയും സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രോപ്പര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകളൊന്നും ഈടാക്കില്ല.

അഹമ്മദാബാദിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൊത്തം മൂല്യത്തിന്‍റെ 4.9% ൽ ആണ് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഈടാക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും ഒരേ തുക സ്റ്റാമ്പ് നിരക്കുകളായി നൽകാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ രൂ. 1 കോടി വിലയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആയാലും, നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് ആയി രൂ. 4.9 ലക്ഷം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രോപ്പർട്ടി നിരക്കുകൾ റൗണ്ട് ഫിഗറുകളിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായതിനാൽ, ഈ നിരക്കുകൾ കണക്കാക്കാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ഡിസ്ക്ലെയിമർ: ഈ നിരക്കുകൾ സൂചകമാണ്, ബാധകമായ സമയത്തെ നിയമങ്ങളെയും സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. വെബ്സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കസ്റ്റമേർസ് സ്വതന്ത്ര നിയമപരമായ ഉപദേശം തേടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കൂടാതെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തവും തീരുമാനവും യൂസറിന്‍റേത് മാത്രം ആയിരിക്കും. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ബിഎച്ച്എഫ്എൽ അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഏജന്‍റുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും നിർമ്മിക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും കക്ഷികൾ നേരിട്ടുള്ള, പരോക്ഷമായ, ശിക്ഷാർഹമായ, ആകസ്മികമായ, പ്രത്യേക, അനന്തരഫലമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് (നഷ്‌ടമായ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം, ബിസിനസ്സ് നഷ്‌ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടെ) അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളിൽ ഉപയോക്താവ് ആശ്രയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല.