Income Tax Calculator

ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ആദ്യ, അവസാന പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊബൈൽ നം. ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
പിൻ കോഡ് ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
null
null

ഈ അപേക്ഷയുമായും മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങളും / സേവനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് എന്നെ കോൾചെയ്യാൻ /എസ്എംഎസ് അയക്കാൻ ഞാൻ Bajaj Finserv പ്രതിനിധിക്ക് അധികാരം നൽകുന്നു. ഈ സമ്മതം DNC/NDNC-നുള്ള എന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷനെ അസാധുവാക്കുന്നു.T&C

ദയവായി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് OTP അയച്ചിട്ടുണ്ട്

വൺ-ടൈം പാസ്‌വേഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

0 സെക്കന്‍റുകള്‍
തെറ്റായ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്തോ?
null
ആകെ മാസ ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊത്തം മാസ ശബളം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ദയവായി ലോണ്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക
null
null
പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
null
ജനന തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി എന്‍റർ ചെയ്യുക
PAN കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക
പാൻ കാർഡ് ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയറിന്‍റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ഓഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ID ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
നിലവിലെ പ്രതിമാസ ബാധ്യത എന്‍റർ ചെയ്യുക
null
null
null
null
null
ബിസിനസ് വിന്‍റേജ് മൂല്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊത്തം മാസ ശബളം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
null
ദയവായി ലോണ്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക
null
ദയവായി ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
null
null
പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
വാർഷിക വിറ്റുവരവ് നൽകുക (18-19)
നിങ്ങളുടെ വാർഷിക ടേൺഓവർ 17-18 നൽകുക

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ

 •  

  വരുമാന വിവരങ്ങൾ

 •  

  HRA എക്സംപ്ഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ

 •  

  സെക്ഷൻ 16 വിശദാംശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കിഴിവ്

  സ്വന്തമായി താമസിക്കുന്ന / വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

വരുമാന വിവരങ്ങള്‍ (ഓരോ എൻട്രിയിലും വാർഷിക കണക്കുകള്‍ സമർപ്പിക്കുക)

ആവശ്യമാണ്

HRA എക്സംപ്ഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ (ഓരോ എൻട്രിയിലും വാർഷിക കണക്കുകള്‍ സമർപ്പിക്കുക)

ആവശ്യമാണ്
ആവശ്യമാണ്
ആവശ്യമാണ്

സെക്ഷൻ 80CCE പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് (പരമാവധി രൂ.1,50,000/-)

ആവശ്യമാണ്

മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം

 

മറ്റ് കിഴിവുകള്‍

സ്വന്തമായി താമസിക്കുന്ന / വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

 

ഫലങ്ങള്‍

അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം ടാക്സ്

:
രൂ.

മൊത്തം വരുമാനം

:
രൂ.

ഹോം ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണ്‍ ബജാജ് ഫിന്‍സേര്‍വിലേക്ക് മാറ്റി 8.50% പലിശ നിരക്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന ടോപ്‌ അപ്പ് ലോണ്‍ തുക നേടുക.

അപ്ലൈ

പ്രോപ്പർട്ടിക്കു മേൽ ലോൺ

ബജാജ് ഫിൻസേർവിൽ നിന്ന് 9.60% പലിശ നിരക്കില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ലോണ്‍ ലഭ്യമാണ്

അപ്ലൈ

ഹോം ലോൺ

ബജാജ് ഫിൻസേർവിൽ നിന്ന് 8.50% പലിശ നിരക്കില്‍ രൂ. 3.5 കോടി വരെയുള്ള ഹോം ലോണുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുക.

അപ്ലൈ

ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ - പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (FAQകൾ)

എന്താണ് ഇ-ഹോം ലോണ്‍?

ഒരു ഇ-ഹോം ലോൺ എന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഹോം ലോണാണ്. ബജാജ് ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നുള്ള ഇ-ഹോം ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് വായ്പക്കാർക്ക് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഹോം ലോൺ റിഫൈനാൻസ് ചെയ്യാം.

ഡിജിറ്റൽ അനുമതി കത്തും കത്തിന്‍റെ വാലിഡിറ്റി കാലയളവിനുള്ളിൽ സുനിശ്ചിത വിതരണവും വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവലും സ്വീകരിക്കുക.

എന്താണ് ആദായ നികുതി?

വരുമാന നികുതി എന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള്‍ നേടുന്ന വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ്.ഭൂരിഭാഗം സർക്കാരുകളും തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന്മേൽ നികുതി ചുമത്തുന്നു.സര്‍ക്കാരിന്‍റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടിന്‍റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ് ഇതാണ്.എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും ഓരോ വർഷവും ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവർ ഏതെങ്കിലും നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നികുതി റീഫണ്ടിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് നിര്‍ണയിക്കാന്‍ ഇത് ആവശ്യമാണ്‌.

നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് ആദായത്തിന്‍റെ തരം, വരുമാന തുക, നിങ്ങളുടെ പ്രായം, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ നികുതി കിഴിവിന് കീഴിൽ പരിഗണിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ കിഴിയ്ക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളുടെ നികുതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ നികുതി റീഫണ്ടുകൾക്ക് പിന്നീട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതിയുടെ ശമ്പള സ്ലാബുകൾ എത്രയാണ്?

ഇന്ത്യയില്‍, ഒരു സ്ലാബ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നികുതി നിരക്കുകള്‍ ബജറ്റില്‍ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായി, ഈ ആദായനികുതി സ്ലാബുകളെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള വ്യക്തികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് കുടുംബത്തിലെ (HUF) വരുമാനക്കാര്‍
 • 60 വയസിനും 80 വയസിനും ഇടയിലുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍
 • 80 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍

പുതിയ ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ FY 2020-21

സെക്ഷൻ 80 C വഴി ലഭ്യമായ ചില കിഴിവുകളും ഇളവുകളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി 2020 ഫെബ്രുവരി 1 ന് ധനമന്ത്രി പുതിയതും ബദലായതുമായ ആദായനികുതി വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2020 അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ലളിതവൽക്കരിച്ച ഭരണകൂടത്തിന് ആനുകൂല്യ സ്ലാബ് നിരക്കുകളുണ്ട്, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഈ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നികുതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ 2020-21 ലെതും പഴയതും ആയ ആദായനികുതി സ്ലാബുമായി ഈ പുതിയ സംവിധാനം നിലനിൽക്കും, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നികുതി വ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

പുതിയ ടാക്സ് സ്ലാബുകൾ (FY 2020-21, AY 2021-22) കൂടാതെ അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട നികുതി നിരക്കുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇൻകം ടാക്സ് സ്ലാബ് ടാക്സ് സ്ലാബ് നിരക്ക്
രൂ. 2.5 ലക്ഷം വരെ ഇല്ല
രൂ.2.5 ലക്ഷം രൂ.5 ലക്ഷം വരെ വർദ്ധിക്കുന്നു 5%
രൂ.5 ലക്ഷം രൂ.7.5 ലക്ഷം വരെ വർദ്ധിക്കുന്നു 10%
രൂ.7.5 ലക്ഷം രൂ.10 ലക്ഷം വരെ വർദ്ധിക്കുന്നു 15%
രൂ.10 ലക്ഷം രൂ.12.5 ലക്ഷം വരെ വർദ്ധിക്കുന്നു 20%
രൂ.12.5 ലക്ഷം രൂ.15 ലക്ഷം വരെ വർദ്ധിക്കുന്നു 25%
രൂ.15 ലക്ഷം വർദ്ധിക്കുന്നു 30%

ഇവിടെ:

 • പുതിയ ആദായനികുതി സ്ലാബ് 2020 പ്രകാരം കണക്കാക്കിയ നികുതി 4% സെസ്സിന് വിധേയമായിരിക്കും

 • സെക്ഷൻ 87A പ്രകാരം, രൂ.12,500 വരെയുള്ള റിബേറ്റ്, രൂ.5 ലക്ഷം വരെയുള്ള നികുതി ബാധകമായ വരുമാനത്തിന് ലഭ്യമാണ്


2018 - 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിലെ (HUF) വ്യക്തികൾക്കും വരുമാനക്കാർക്കും ഉള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 2.5 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.2,50,001-രൂ.5 ലക്ഷം 5% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 4%

2018 - 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 60 വയസിനും 80 വയസിനും ഇടയിലുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 3 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.3,00,001-രൂ.5 ലക്ഷം 5% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 4%

2018 - 2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 80 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 5 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 4%

2017- 2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിലെ (HUF) വ്യക്തികൾക്കും വരുമാനക്കാർക്കും ഉള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 2.5 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.2,50,001-രൂ.5 ലക്ഷം 5% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 4%

2017- 2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിലെ (HUF) വ്യക്തികൾക്കും വരുമാനക്കാർക്കും ഉള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 3 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.3,00,001-രൂ.5 ലക്ഷം 5% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 3%

2017 – 2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 80 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 5 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 3%

മൊത്തം വരുമാനം രൂ.50 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10% സര്‍ച്ചാര്‍ജ് ചുമത്തുന്നു.
മൊത്തം വരുമാനം രൂ.1 കോടിയിൽ കൂടുതലാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങൾക്ക് 15% സര്‍ച്ചാര്‍ജ് ചുമത്തും.

ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള നികുതി കിഴിവ്

നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അടക്കേണ്ട മൊത്തം നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് നികുതി കിഴിവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ട്യൂഷൻ ഫീസ്, മെഡിക്കല്‍ ചെലവുകള്‍, ചാരിറ്റബിൾ സംഭാവന എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയിൽ നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ചില നിക്ഷേപങ്ങളും നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം നികുതി കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനുകൾ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ, റിട്ടയർമെന്‍റ് സേവിംഗ് സ്കീമുകൾ, ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ സെക്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സെക്ഷന്‍ 80C: ഈ സെക്ഷനില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കിഴിവുകളുടെ ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലിസ്റ്റും,ഉപ വിഭാഗങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു: സെക്ഷന്‍ 80 CCC: പെൻഷൻ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിന്‍മേലുള്ള നികുതി കിഴിവുകളെ കുറിച്ച് ഈ സെക്ഷനില്‍ വിവരിക്കുന്നു. രൂ.1.5 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഒരു നികുതി കിഴിവ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

സെക്ഷന്‍ 80 CCD: വ്യക്തികളെ സമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഈ സെക്ഷന്‍ ചില പെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രചോദനം നല്‍കുന്നു. ഇവിടെ, വ്യക്തികള്‍ ,അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ തൊഴില്‍ ദാതാവ് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ ഒരു കിഴിവിന് യോഗ്യമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ 80 CCF: ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന് സർക്കാർ അറിയിച്ച ദീർഘകാല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടുകളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നികുതിയിളവ് നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 20,000 വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

സെക്ഷൻ 80 CCG: ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും പരമാവധി രൂ. 25,000 കിഴിവ് അനുവദിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ സർക്കാർ വിവിധ ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ 50% വരെ ആയിരിക്കാം കിഴിവ്.

സെക്ഷൻ 80D: ഈ സെക്ഷന് കീഴിൽ, സർക്കാർ നൽകുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കായി അടച്ച പ്രീമിയം നികുതിയിളവിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. സ്വയം, ജീവിതപങ്കാളി, ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾ എന്നിവര്‍ക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനുള്ള പ്രീമിയം ക്ലെയിം ചെയ്യാം. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ പ്രീമിയത്തിൽ 60 വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ രൂ. 25,000 അല്ലെങ്കിൽ അവർ 60 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ രൂ.50,000 വരെ കിഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. പ്രിവന്‍റീവ് ഹെല്‍ത്ത് ചെക്ക്-അപ്പുകളില്‍ രൂ. 5,000 അധിക നികുതി കിഴിവ് ലഭ്യമാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി രൂ. 100,000 ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

സെക്ഷൻ 80e: ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ നികുതി കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വാർഡ്/കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം. അനുമതി ലഭിച്ച ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത ലോണുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കിഴിവിന് യോഗ്യതയുള്ളത്. ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ അനുവദിച്ച പരമാവധി കിഴിവ് രൂ. 3 ലക്ഷം.

സെക്ഷൻ 80G: ഈ സെക്ഷന് കീഴിൽ, ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫണ്ടുകളും നികുതിയിളവിന് അർഹമാണ്. ഈ കിഴിവുകളുടെ പരിധി ചില ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
100% പരിധിയില്ലാത്ത കിഴിവുകൾ - ഈ തരത്തിലുള്ള കിഴിവിൽ ദേശീയ പ്രതിരോധ ഫണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട്, ദേശീയ രോഗ സഹായ ഫണ്ട് മുതലായവയ്ക്കുള്ള സംഭാവനകളും ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ തുകയുടെ 100% കിഴിവ് നേടാനും യോഗ്യത നേടുന്നു.
100% യോഗ്യതയുള്ള പരിധികള് - ഇതില് സ്പോര്ട്സിന്റെ കുടുംബ പദ്ധതിയും വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സംഭാവനകള് ഉള്പ്പെടുന്നു, അത് മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ 10% വരെ ദൈര്ഘ്യം ആയതിനാല് 100% കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
പരിധിയില്ലാത്ത 50% കിഴിവ് – പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട്, രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സംഭാവനകള്‍ക്ക് 50% ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതിന്.
യോഗ്യതാ പരിധിയോടുകൂടിയ 50% കിഴിവ് - കുടുംബാസൂത്രണത്തിനും മറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പുറമെ മതപരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ പ്രാദേശിക അധികാരികളിലേക്കോ ഉള്ള സംഭാവന മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 10% വരെ ആണെങ്കിൽ 50% കിഴിവ് നേടാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്.

സെക്ഷൻ 80G യുടെ സബ് സെക്ഷനുകൾ: സെക്ഷൻ 80G ക്ക് കീഴിൽ, എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ വീണ്ടും നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ 80GG: ഭവന വാടക അലവൻസ് ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ അവർ നൽകുന്ന വാടകയ്ക്ക് ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 25% വരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം രൂ.2,000 വരെ കിഴിവ് നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഈ ഓപ്‌ഷനുകളിലും കുറഞ്ഞതിനെ കിഴിവായി അവകാശപ്പെടാം.

സെക്ഷൻ 80GGA: എല്ലാ സംഭാവനകളും സാമൂഹിക/ശാസ്ത്ര/സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഗവേഷണത്തെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ നഗര ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന ഫണ്ടിലേക്കുള്ളതിന് നികുതിയിളവിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്.

സെക്ഷൻ 80GGB: രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് നികുതി കിഴിവുകൾ ബാധകമാണ്.

സെക്ഷൻ 80EE: ഈ സെക്ഷൻ ഹോം ലോണിലുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ആദ്യതവണ വീട് വാങ്ങുന്നവർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രൂ.50,000 വരെ നികുതിയിളവിന് അർഹരാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കീഴിൽ നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

വിഭാഗം 24: ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഹോം ലോൺ പലിശയിൽ രൂ.2 ലക്ഷം വരെയുള്ള കിഴിവ് വീട്ടുടമകൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഈ കിഴിവ്, എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി താഴെപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രൂ. 30,000 വരെ ക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്:

 1. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഒരു പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പർച്ചേസിനും നിർമ്മാണത്തിനും ആയിരിക്കണം
 2. നിങ്ങളുടെ ലോൺ 1 ഏപ്രിൽ 1999 ന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം എടുക്കണം
 3. ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണം 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

വിഭാഗം 10: വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ശമ്പളക്കാരനായ വ്യക്തിക്കും ഈ സെക്ഷന് കീഴിൽ നികുതി ഇളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. HRA യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ഇളവ് കുറഞ്ഞത്:

 • യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ലഭിച്ച HRA
 • മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ശമ്പളത്തിന്‍റെ 50%
 • നോണ്‍-മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ശമ്പളത്തിന്‍റെ 40%
 • യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അടച്ച വാടക ശമ്പളത്തിന്‍റെ 10% ആയി കുറഞ്ഞു

ശമ്പളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്മേല്‍ നൽകേണ്ടിവരുന്ന ആദായ നികുതി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയും.

ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു:

നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് സാലറിയില്‍ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, HRA, സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ്, മറ്റ് അലവൻസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനു പുറമേ, മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റുകൾ, ടെലിഫോൺ ബിൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ്, HRA - നിങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കില്‍ എന്നീ ഘടകങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസിന് വേണ്ടി, കിഴിവ് പരിധി പ്രതിമാസം രൂ.1,600, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം രൂ. 19,200 ആണ്. അതായത് വർഷംതോറും രൂ.19,200 വരെ നികുതി കിഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

ആദായ നികുതി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം:

നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം രൂ.40,000 അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, നിങ്ങളുടെ HRA രൂ.20,000 ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൺവേയൻസ് അലവൻസ് രൂ.4,000 ലഭിക്കുന്നു എന്നിവ പറയുക. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അലവൻസ് രൂ.2,000 ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും ലീവ്, ട്രാവൽ അലവൻസ് ആയി രൂ.10,000 ലഭിക്കും.
നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഷീക അടിസ്ഥാന ശമ്പളം രൂ.40,000 x 12 = രൂ.4,80,000
നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക HRA രൂ.20,000 x 12 = രൂ.2,40,000
നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അലവന്‍സ് രൂ.4,000 x 12 = രൂ.48,000
ഈ അലവൻസ് രൂ.19,200 ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വാര്‍ഷിക അലവന്‍സ് രൂ.2,000 x 12 = രൂ.24,000
മൊത്തം ശമ്പളം = അടിസ്ഥാന ശമ്പളം + HRA + ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അലവന്‍സ് + പ്രത്യേക അലവന്‍സ് + ലീവ് ട്രാവല്‍ അലവന്‍സ്
മൊത്തം ശമ്പളം = രൂ.4,80,000 + രൂ.2,40,000 + രൂ.48,000 + രൂ.24,000 + രൂ.10,000
മൊത്തം ശമ്പളം = 8,02,000
നികുതി നല്‍കേണ്ട വരുമാനം എന്നത്
ബേസിക് = രൂ.4,80,000
HRA = രൂ.2,40,000 - രൂ.2,40,000 = 0
ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അലവന്‍സ് = രൂ.48,000 – രൂ.19,200 = രൂ.28,800
ആ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾ സഹചാരിയുമൊത്ത് യാത്ര ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കണോമി ക്ലാസ് എയർ ടിക്കറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകൃത പൊതു ഗതാഗതത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് എന്നിവ ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

നിങ്ങള്‍ രൂ.7,000 , 2 നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും വേണ്ടി ഫാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റിന് ചെലവഴിച്ചു എങ്കില്‍, ഈ തുക LTA ക്ക് കീഴില്‍ ഈ തുക നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധകമായ എൽടിഎ = രൂ.10,000 – രൂ.7,000 = രൂ.3,000
അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധകമായ ശമ്പളം = രൂ. 4,80,000 + രൂ.0 + രൂ.28,800 + രൂ.24,000 + രൂ.7,000 = രൂ.5,39,800
നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം, വീട് വാടക വരുമാനം, ഷെയറുകള്‍, വസ്തുവകള്‍ വില്പന,വാങ്ങല്‍ തുടങ്ങിയവയിലൂടെയുള്ള വരുമാനം, ബിസിനസില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം, ഫിക്സഡ് ഡിപോസിറ്റുകള്‍, ബോണ്ടുകള്‍ മുതലായവയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്നിവയില്‍ നിന്നെല്ലാം ആദായ നികുതി കണക്കുകൂട്ടും.
ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റില്‍ രൂ.10,000 പലിശ പോലെയുള്ള മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം.
നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം = രൂ.5,39,800 + രൂ.10,000 = രൂ.5,49,800

നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ടാക്സ് സേവിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം:
പബ്ലിക് പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് = രൂ.50,000
LIC പ്രീമിയം = രൂ.8,000
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം = രൂ.12,000
പ്രതിമാസം നിങ്ങള്‍ക്ക് രൂ.50,000 EPF ഉണ്ട്
അതിനാല്‍, നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക EPF = രൂ.50,000 x 12% x 12 = രൂ.72,000
മൊത്തം ടാക്സ് സേവിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ = രൂ.50,000 + രൂ.8,000 + രൂ.12,000 + Rs.72,000 = രൂ.1,42,000
അതിനാല്‍, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം നികുതി നല്‍കേണ്ട വരുമാനം = രൂ.5,49,800 - രൂ.1,42,000 = രൂ.4,07,800
നിങ്ങള്‍ അടക്കേണ്ട ആദായ നികുതി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു:
നിങ്ങള്‍ രൂ.2,50,001 മുതല്‍ രൂ.5,00,000 വരെയുള്ള ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റില്‍ ആയതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ടാക്സബിള്‍ ഇന്‍കം
രൂ.4,07,800 – രൂ.2,50,000 = രൂ.1,57,800
നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ആദായനികുതി = 20% x രൂ.1,57,800 + 3% x രൂ.1,57,800 = രൂ.36,294

എന്താണ് വരുമാന നികുതി റിട്ടേൺ?

നികുതി ബാധ്യത കണക്കാക്കാൻ വരുമാന കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റുള്ള ആദായനികുതി വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നികുതി രൂപമാണ് ആദായനികുതി റിട്ടേൺ. ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് നേടിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്കായി ഈ റിട്ടേണുകൾ എല്ലാ വർഷവും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ റിട്ടേൺ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

റിട്ടേണില്‍ ഒരു വർഷത്തിൽ അധിക നികുതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വകുപ്പിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും വിധേയമായി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു 'ടാക്സ് റീഫണ്ടിന്' യോഗ്യതയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ വരുമാന നികുതി റിട്ടേൺ എപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യാം?

2019 – 2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾക്കായി ആദായനികുതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി വ്യക്തികൾക്ക് 2020 ജൂലൈ 31st ഉം ഇന്ത്യയുടെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് 2020 ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബിസിനസുകൾക്കായി 2020 ഒക്ടോബർ31th ഉം ആണ്.

എന്താണ് സാമ്പത്തിക വർഷം?

നിങ്ങള്‍ വരുമാനം നേടിയ വര്‍ഷത്തിലാണ് വരുമാന നികുതി ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ട സാമ്പത്തീക വര്‍ഷം. ഇന്ത്യയില്‍ സാമ്പത്തീക വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി ഫയലിംഗിനായുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ വർഷം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു ശേഷമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, 2019 - 2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (2019 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2020 മാർച്ച് 31 വരെ) നിങ്ങൾ നേടുന്ന വരുമാനം 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടും, ഇത് മൂല്യനിർണ്ണയ വർഷമായി മാറുന്നു.


നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഓൺലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിയമത്തിന് ചില പരിഗണനകള്‍ ഉണ്ട്:
 
 • 80 വയസിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികള്‍
 • രൂ.5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികളും ഒരു റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തവരുംലളിതമായ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടര്‍ന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലെയിം എളുപ്പത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

 • IncomeTaxIndiaeFiling.gov.in ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ റെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ (PAN) യൂസര്‍ ID ആയി ഉപയോഗിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 26AS കാണുക, നിങ്ങളുടെ TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തുക ഫോം 26AS ലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം.
 • ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫോമില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സാമ്പത്തീക വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ ITR ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സൽ തുറന്ന് ഫോം 16 / TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • 'കാല്‍ക്കുലേറ്റ് ടാബ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നികുതി അടക്കേണ്ട തുക പരിശോധിക്കുക.
 • ബാധകമായ നികുതി അടയ്ക്കുക, ചലാന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • 'വാലിഡേറ്റ്' ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വര്‍ക്ക്ഷീറ്റില്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 • ഒരു XML ഫയൽ സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
 • പോർട്ടലിന്‍റെ പാനലിൽ 'അപ്ലോഡ് റിട്ടേൺ' എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള XML ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • ഫയലിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പോപ്പ്-അപ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

- നിങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ‘ഉവ്വ്', ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ‘ഇല്ല

 • രസീത്, ITR വെരിഫിക്കേഷൻ (ITR-V) എന്നിവ ജനറേറ്റുചെയ്യും.
 • നിങ്ങള്‍ ITR-V ഫോമിന്‍റെ പ്രിന്‍റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് നീല മഷികൊണ്ട് ഒപ്പിടേണ്ടാതുണ്ട്.
 • ഓണ്‍ലൈനില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് 120 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ താഴെപറയുന്ന വിലാസത്തില്‍ ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കില്‍ സ്പീഡ് തപാലില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്:

ആദായ നികുതി വകുപ്പ്-CPC,
പോസ്റ്റ്‌ബാഗ് നമ്പര്‍ 1,
ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,
ബാംഗ്ലൂര്‍- 560 100.
കർണാടക.

ITR 1 കൂടാതെ ITR 4S എന്നിവ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ഫില്‍ ചെയ്യുവാന്‍:
 • ITR1 അല്ലെങ്കില്‍ ITR 4S ഫോം ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ഫില്‍ ചെയ്യുകയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
 • ITR 1 അല്ലെങ്കില്‍ ITR 4S ഫോമുകള്‍ XML അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാകും.
 • e-ഫില്ലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
 • 'e-ഫയല്‍' ലേക്ക് പോയി ഓണ്‍ലൈനില്‍ ITR തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കുക'.
 • ശരിയായ വരുമാന നികുതി റിട്ടേൺ ഫോം, വിലയിരുത്തൽ വർഷം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • വിശദാംശങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • ‘Submit ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 • സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം, സ്വീകരണ വിശദാംശം പ്രദർശിപ്പിക്കും.
 • രസീത്/ITR V ഫോം എന്നിവ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിന്‍റ്ഔട്ട്‌ എടുക്കാനും ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിരാകരണം

ബജാജ് ഹൗസിങ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് വ്യക്തമാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണമായി, നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളെ / വിശദാംശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ. ബജാജ് ഹൗസിങ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിനു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്ററുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങളും അതിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തത്ഫലമായ ഡാറ്റയും വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം വിവരങ്ങളും തത്ഫലമായ ഡാറ്റയും യൂസര്‍ക്ക് മാത്രം അവരുടെ സൌകര്യങ്ങള്‍ക്കും വിവര ആവശ്യകതകൾക്കുവേണ്ടിയും നൽകുന്നു.