2023 ൽ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കൽ

പ്രസക്തമായ നികുതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നികുതി വിധേയ വരുമാനം, ചെലവുകൾ, പ്രായം, നിക്ഷേപങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന് അടച്ച പലിശ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം നികുതി കണക്കാക്കാൻ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

നികുതി വ്യവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച്, പരിഗണിക്കുന്ന നികുതി സ്ലാബുകളും ഘടകങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെടും. ഓൺലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് 2023 ൽ ആദായനികുതി കണക്കാക്കൽ സൗജന്യമാണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പിശക് രഹിത ഫലങ്ങൾ തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കും. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം 2022-23 ൽ ആദായനികുതി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

സാമ്പത്തിക വർഷം 2022-23 (അസസ്സ്മെന്‍റ് വർഷം 2023-24) ന് വേണ്ടി ഇൻകം ടാക്‌സ് കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഇന്ത്യയിലെ ആദായനികുതി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധ്യത കണ്ടെത്താൻ, താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

1. നിങ്ങളുടെ പ്രായ പരിധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
2. നിങ്ങളുടെ വാർഷിക വരുമാനം എന്‍റർ ചെയ്യുക
3. ഇതുപോലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിക്ഷേപങ്ങളും യോഗ്യമായ കിഴിവുകളും വിശദമാക്കുക:

 • 80C (ELSS ഫണ്ടുകൾ, PPF, ഹൗസ് ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേമെന്‍റ് മുതലായവ)
 • 80CCD(1B) (നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം)
 • 24B (ഹോം ലോൺ പലിശ തിരിച്ചടവ്)
 • 80E (വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ പലിശ തിരിച്ചടവ്)
 • 80G (ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾ)

4. HRA, LTA ഇളവുകൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക

ബാധകമല്ലാത്ത ഫീൽഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് '0' എന്‍റർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ, AY 2023-24 (FY 2022-23) -ന് പഴയ, പുതിയ വ്യവസ്ഥക്ക് കീഴിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ നികുതി കാണാം.

സാമ്പത്തിക വർഷം 2022-23 നുള്ള ആദായ നികുതി കണക്കുകൂട്ടൽ

ബാധകമായ നികുതി സ്ലാബിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനത്തിൽ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നു. എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും (ശമ്പളം, വാടക, മൂലധന നേട്ടങ്ങൾ മുതലായവ) ഉള്ള വരുമാനം ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം കണക്കാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കിഴിവുകളും ഇളവുകളും കുറച്ച് നിങ്ങൾ നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം, നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട നികുതി തുക കണക്കാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. ടിഡിഎസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് രൂപത്തിൽ ഇതിനകം അടച്ച നികുതികൾ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

ഹോം ലോണിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാൻ, നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ആദായനികുതി തുക കണക്കാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ലളിതമായ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. കണക്കുകൂട്ടൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 1. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വെബ്സൈറ്റിലെ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ പേജ് സന്ദർശിക്കുക
 2. നിങ്ങളുടെ ലിംഗത്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. രൂപയിൽ നിങ്ങളുടെ വാർഷിക വരുമാനം എന്‍റർ ചെയ്യുക
 4. ഐടി കണക്കാക്കിയ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ അടച്ച പലിശ എന്‍റർ ചെയ്യുക
 5. ഐടി കണക്കാക്കിയ വർഷത്തിൽ ഹോം ലോണിൽ അടച്ച മുതൽ തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ വലതുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാകും.

ആദായ നികുതി കണക്കാക്കൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ മൊത്ത വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും (ശമ്പളം, വാടക, മൂലധന നേട്ടം മുതലായവ) വരുമാനം ചേർത്ത്, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള കിഴിവുകളും ഇളവുകളും കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എച്ച്ആർഎ ലഭിക്കുകയും വാടകയ്ക്ക് ആണ് താമസിക്കുന്നതും എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എച്ച്ആർഎയിൽ ഇളവ് അവകാശപ്പെടാം.

മുംബൈയിലെ എംഎൻസിയിൽ 30 വയസ്സുള്ള ജീവനക്കാരിയായ സമൈറ, പ്രതിവർഷം 12,50,000 നേടുന്നു. 50,000 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉള്ളതിനാൽ, അവളുടെ മൊത്തം വരുമാനം 12,00,000 ആയിരിക്കും. സെക്ഷൻ 80c പ്രകാരം, അവൾക്ക് 1,50,000 കിഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നു, അത് അവളുടെ മൊത്തം വരുമാനം 10,50,000 ആക്കുന്നു. അവളുടെ നികുതി കണക്കുകൂട്ടൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളിലും പ്രവർത്തിക്കും:

സാമ്പത്തിക വർഷം 2022-23 പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് നികുതി വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് - പഴയതും പുതിയതും. ഒരു നികുതിദായകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു വിദഗ്ദ്ധനുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പഴയ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ആദായനികുതി കണക്കുകൂട്ടൽ:

സമൈറയ്ക്ക്, പഴയ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള ആദായനികുതി കണക്ക് 4% അധിക വിദ്യാഭ്യാസ സെസ് സഹിതം 1,27,500 ആയി വരുന്നു, ഇത് മൊത്തം അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതി തുക 1,32,600 ആക്കുന്നു.

പുതിയ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ആദായനികുതി കണക്കുകൂട്ടൽ:

പഴയ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള ആദായ നികുതി കണക്ക് 4% അധിക വിദ്യാഭ്യാസ സെസ് സഹിതം 1,25,000 ആയി വരുന്നു, ഇത് മൊത്തം അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതി തുക 1,30,000 ആക്കുന്നു.

ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ലളിതമായ ആദായനികുതി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെയും നിക്ഷേപങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾ എത്ര നികുതി അടയ്ക്കണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും നല്ലതാണ്. ആദായ നികുതി കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധകമായ വരുമാനം കണക്കാക്കാനും ഒപ്പം ബാധകമായ ആദായനികുതി സ്ലാബ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതി കണക്കാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വർഷം 2022-23 നുള്ള പുതിയ ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ

നികുതി ബാധകമായ വരുമാനം

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ നിരക്ക്

രൂ. 2,50,000 വരെ

ഇല്ല

രൂ. 2,50,001 – രൂ. 5,00,000

രൂ. 2.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 5% + ആദായ നികുതിയിൽ 4% സെസ്

രൂ. 5,00,001 – രൂ. 7,50,000

രൂ. 12,500 + രൂ. 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 10% + 4% സെസ്

രൂ. 7,50,001 – രൂ. 10,00,000

രൂ. 37,500 + രൂ. 7.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 15% + 4% സെസ്

രൂ. 10,00,001 – രൂ. 12,50,000

രൂ. 75,000 + രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 20% + 4% സെസ്

രൂ. 12,50,001 – രൂ. 15,00,000

രൂ. 1,25,000 + രൂ. 12.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 25% + 4% സെസ്

രൂ. 15,00,000 ന് മുകളിൽ

രൂ. 1,87,500 + രൂ. 15 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 30% + 4% സെസ്


സാമ്പത്തിക വർഷം 2022-23 നുള്ള പുതിയ ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ

1 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്

നികുതി ബാധകമായ വരുമാനം

പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥ നിരക്ക്

2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ

ഇല്ല

രൂ. 2,50,001 – രൂ. 5 ലക്ഷം

രൂ. 2.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 5% + ആദായ നികുതിയിൽ 4% സെസ്

രൂ. 5,00,001 – രൂ. 10 ലക്ഷം

രൂ. 12,500 + രൂ. 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 20% + 4% സെസ്

രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ

രൂ. 1,12,500 + രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 30% + 4% സെസ്


2 60 നും 80 നും ഇടയിലും പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് (മുതിർന്ന പൗരന്മാർ)

നികുതി ബാധകമായ വരുമാനം

പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥ നിരക്ക്

3 ലക്ഷം രൂപ വരെ

ഇല്ല

രൂ. 3,00,001 – രൂ. 5 ലക്ഷം

രൂ. 3 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 5% + ആദായ നികുതിയിൽ 4% സെസ്

രൂ. 5,00,001 – രൂ. 10 ലക്ഷം

രൂ. 10,500 + രൂ. 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 20% + 4% സെസ്

രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ

രൂ. 1,10,000 + രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 30% + 4% സെസ്


3 80-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് (സൂപ്പർ-സീനിയർ സിറ്റിസെൻസ്)

നികുതി ബാധകമായ വരുമാനം

പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥ നിരക്ക്

5 ലക്ഷം രൂപ വരെ

ഇല്ല

രൂ. 5,00,001 – രൂ. 10 ലക്ഷം

രൂ. 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 20% + ആദായ നികുതിയിൽ 4% സെസ്

രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ

രൂ. 1,00,000 + രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ 30% + 4%

ആദായ നികുതി ഓൺലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആദായ നികുതി റിട്ടേൺസ് ഓൺലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്യൽ:

 • അതിവേഗവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്
 • വേഗത്തിലുള്ളതും ഇലക്ട്രോണിക് ടാക്സ് റീഫണ്ടുകൾക്കായി അനുവദിക്കുന്നു
 • പെട്ടന്നുള്ള സ്വീകരിക്കൽ സ്ഥിരീകരണത്തിനും റിയൽ-ടൈം സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു
 • വിശ്വസ്തവും സുരക്ഷിതവുമാണ്
 • പ്രശ്ന രഹിതവും പ്രൊഫഷണൽ ചെലവുകൾ ലാഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു
 • വിസ പ്രോസസിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാക്കൽ, ലോൺ അപേക്ഷകൾ എന്നിവയിൽ സഹായിക്കുന്നു
 • വരുമാന, വിലാസ തെളിവ് എന്ന നിലയിൽ സേവനം നൽകുന്നു
 • വൈകിയതിനുള്ള പിഴ ഒഴിവാക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു
 • ക്യാരി ഫോർവേഡ് നഷ്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

എല്ലാവരും ആദായ നികുതി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം അടിസ്ഥാന ഒഴിവാക്കൽ പരിധി കവിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പഴയ വ്യവസ്ഥക്ക് കീഴിലുള്ള അടിസ്ഥാന ഒഴിവാക്കൽ പരിധി:

 • 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള റെസിഡന്‍റ്സിന് രൂ. 2.5 ലക്ഷം
 • മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (60 നും 80 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള) രൂ. 3 ലക്ഷം
 • സൂപ്പർ-സീനിയർ സിറ്റിസെൻസിന് (80 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും) രൂ. 5 ലക്ഷം

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ, എല്ലാ പ്രായ വിഭാഗങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന ഒഴിവാക്കൽ രൂ. 2.5 ലക്ഷം ആണ്.

കൂടാതെ, ഇനിപ്പറയുന്നവ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ITR ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്:

 • കറന്‍റ് അക്കൗണ്ടിൽ രൂ. 1 കോടിയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിച്ചു
 • വിദേശ യാത്രയിൽ രൂ. 2 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ചു
 • ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ രൂ. 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ചു
 • ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒപ്പിടുന്ന അതോറിറ്റിയിൽ/ നിന്നുള്ള വരുമാനം/ ആസ്തികൾ
 • പ്രസക്തമായ മൂലധന ലാഭ ഇളവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒഴിവാക്കൽ പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മൊത്തം വരുമാനം

കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2021 പ്രകാരം, 75 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പെൻഷൻ, പലിശ വരുമാനം മാത്രമേയുള്ളു, അതോടൊപ്പം അവ രണ്ടും ഒരേ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ/സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ FY 2021-22 ന് ITR ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ആദായ നികുതി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എന്തൊക്കെയാണ്?

അടിസ്ഥാന ഒഴിവാക്കൽ പരിധിക്ക് മുകളിൽ മൊത്തം വരുമാനമുള്ള ഏതൊരു നിവാസി പൗരനും ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം ടാക്സ് ബാധകമായ പരിധിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശൂന്യമായ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം.

ഇന്ത്യയിൽ ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം (HUF)
 • അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് (AoPs)
 • ലോക്കൽ അതോറിറ്റികൾ
 • കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ
 • ചാരിറ്റബിൾ/ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റുകൾ
 • കമ്പനി
 • ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്‌സൺ
 • ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് (BOI)

നികുതി ദാതാവിന് അനുസൃതമായി, ശരിയായ ITR ഫോം ഉപയോഗിക്കണം.

ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഇ-ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഇ-ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക:

 • PAN, ആധാർ, സ്ഥിര വിലാസം
 • സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ (ആദായ നികുതി റീഫണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക)
 • ഫോം 16, പലിശ വരുമാനത്തിന്‍റെ തെളിവുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് FD-കളിൽ നിന്നുള്ളവ പോലെ
 • ചാപ്റ്റർ VI-A പ്രകാരം സെക്ഷൻ 80C, 80D, മറ്റുള്ളവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ
 • അടച്ച നികുതിയുടെ തെളിവ് (അഡ്വാൻസ് ടാക്സ്, TDS മുതലായവ)

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ലഭ്യമായ നികുതി ഇളവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

 • സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ (രൂ. 50,000)
 • ഹൗസ് റെന്‍റ് അലവൻസ് (ഭാഗികം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം)
 • ലീവ് ട്രാവൽ അലവൻസ് (ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാവലിന്)
 • ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ (ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ, ഭക്ഷണ കൂപ്പണുകൾ മുതലായവ)
 • ഇനിപ്പറയുന്ന സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള കിഴിവുകൾ
 • 80C, 80CCC, 80CCD(1) (NPS, PPF, ELSS, ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ടാക്സ്-സേവർ FD)
 • 80D (ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ)
 • 80C, 24B, 80EE/ 80EEA (ഹോം ലോൺ റീപേമെന്‍റ്)
 • 80E (വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ പലിശ)
 • 80G (അംഗീകൃത ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾ)
 • 80TTA (സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് പലിശ)
 • മറ്റ് കിഴിവുകള്‍

ഈ ഒഴിവാക്കലുകൾ/കിഴിവുകൾ പഴയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ബാധകം. പുതിയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ വളരെ കുറച്ച് അലവൻസുകളും കിഴിവുകളും മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ സംബന്ധിച്ച പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

എന്‍റെ ശമ്പളത്തിൽ ഞാൻ എത്ര ആദായ നികുതി അടയ്ക്കണം?

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധകമായ വരുമാനത്തെയും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദായ നികുതി സ്ലാബിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കലുകളും കിഴിവുകളും കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധകമായ വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം, അതിൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളവും (പഴയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ എച്ച്ആർഎ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിഴിവ് മുതലായവ) മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ടാക്സ് സ്ലാബ് നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ബാധകമായ വരുമാനത്തെയും പ്രായത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് പഴയതും പുതിയതുമായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തവുമാണ്.

ഓൺലൈനിൽ നികുതി എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

നികുതി കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ ഓൺലൈൻ ടൂളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ശൂന്യമായ കോളങ്ങളിൽ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്:

 • ലിംഗത്വം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ
 • നിങ്ങളുടെ വാർഷിക വരുമാനം എന്‍റർ ചെയ്യുക
 • ഹോം ലോണിൽ അടച്ച പലിശ എന്‍റർ ചെയ്യുക
 • ഹോം ലോണിൽ തിരിച്ചടച്ച മുതൽ എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഹോം ലോണിന് മുമ്പും ഹോം ലോണിന് ശേഷവും അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതിയ്‌ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യം കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ വലതുവശത്ത് തൽക്ഷണം പ്രദർശിപ്പിക്കും.

80C കിഴിവിന്‍റെ പരിധി എത്രയാണ്?

സെക്ഷൻ 80സി പ്രകാരം, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും രൂ. 1.5 ലക്ഷം വരെയുള്ള കിഴിവുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു എൻപിഎസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നടത്തിയ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് രൂ. 50,000 വരെ അധിക കിഴിവ് അനുവദിക്കുന്നു.

ഇപിഎഫ്, പിപിഎഫ്, ഇഎൽഎസ്എസ്, ടാക്സ് സേവിംഗ് എഫ്‌ഡി മുതലായ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും, എൽഐസി പ്രീമിയം, ഹോം ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേമെന്‍റ് എന്നിവക്കും സെക്ഷൻ 80C കിഴിവ് ബാധകമാണ്. രൂ. 1.5 ലക്ഷത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ 80സിസിസി, 80സിസിഡി(1), 80സിസിഡി(2) തുടങ്ങിയ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും.

ഒരു ഹോം ലോണിൽ എനിക്ക് എത്ര ടാക്സ് റിബേറ്റ് ലഭിക്കും?

ഹോം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവ ക്ലെയിം ചെയ്യാം:

 • പ്രിൻസിപ്പൽ റീപേമെന്‍റിനും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കും സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം പ്രതിവർഷം രൂ. 1.5 ലക്ഷം വരെ
 • പലിശ റീപേമെന്‍റിന് സെക്ഷൻ 24B പ്രകാരം രൂ. 2 ലക്ഷം വരെ
 • സെക്ഷൻ 80EE പ്രകാരം അധിക പലിശ കിഴിവായി പ്രതിവർഷം രൂ. 50,000 വരെ
 • സെക്ഷൻ 80 ഇഇഎ പ്രകാരം മിതമായ നിരക്കിലുള്ള ഭവന സൗകര്യത്തിനായി എടുത്ത ഹോം ലോണുകളിൽ പ്രതിവർഷം രൂ. 1.5 ലക്ഷം വരെ അധിക പലിശ കിഴിവ്

നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ 80EE അല്ലെങ്കിൽ 80EEA ൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം, അതിനാൽ, ഒരു വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി കിഴിവ് രൂ. 5 ലക്ഷം (രൂ. 1.5 ലക്ഷം + രൂ. 2 ലക്ഷം + രൂ. 1.5 ലക്ഷം) ആണ്. സഹ-ഉടമകൾ ജോയിന്‍റ് ഹോം ലോൺ എടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അനുസരിച്ച് നികുതി കിഴിവുകൾ വ്യക്തിഗതമായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

സെക്ഷൻ 24 പ്രകാരം നികുതി കിഴിവിനുള്ള പരമാവധി പരിധി എത്രയാണ്?

സെക്ഷൻ 24B ക്ക് കീഴിലുള്ള പരമാവധി നികുതി കിഴിവ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രൂ. 2 ലക്ഷം ആണ്. ഈ കിഴിവ് ഹോം ലോൺ പലിശ തിരിച്ചടവിനാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെ അവസാനം മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീട് വാങ്ങാൻ/സ്വന്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, പരമാവധി കിഴിവ് പരിധി രൂ. 30,000 ആയി കുറയ്ക്കും.

ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നികുതി ബാധകമല്ലാത്ത പരമാവധി വരുമാനം എത്രയാണ്?

പഴയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ, രൂ. 2.5 ലക്ഷം വരെയുള്ള ടാക്സ് ബാധകമായ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികളെ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഒഴിവാക്കൽ പരിധി സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് രൂ. 3 ലക്ഷത്തിലേക്കും സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് രൂ. 5 ലക്ഷത്തിലേക്കും വിപുലീകരിക്കുന്നു. പുതിയ വ്യവസ്ഥക്ക് കീഴിൽ എല്ലാ പ്രായ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ടാക്സ് ബാധകമായ വരുമാനം രൂ. 2.5 ലക്ഷം വരെയാണെങ്കിൽ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾക്കും കീഴിൽ, നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ബാധകമായ വരുമാനം രൂ. 5 ലക്ഷം കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 87എ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 12,500 വരെ റിബേറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അതിനാൽ, രൂ. 5 ലക്ഷം വരെയുള്ള ടാക്സ് ബാധകമായ വരുമാനത്തിന് ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.

എന്താണ് ആദായ നികുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും?

ഐടിആർ-വി അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ - വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോം എന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചേർക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഐടിആർ ഓൺലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദായ നികുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇ-ഫയലിംഗിന്‍റെ ആധികാരികത വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഐടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റിന് ഐടിആർ പ്രധാനമാണ്.

ഔദ്യോഗിക ഐടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐടിആർ-വിയുടെ പിഡിഎഫ് പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺസ് ഓൺലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സിപിസി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് അയയ്ക്കണം.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ആദായ നികുതി എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിൽ ആദായ നികുതി നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങളുടെ ITR ഫയൽ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വർദ്ധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ലോൺ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഡോക്യുമെന്‍റാണ് നിങ്ങളുടെ ITR. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോൺ ലഭിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം റീപേമെന്‍റ് ചെയ്യാം. അതിനാൽ, ആദായ നികുതി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ പരോക്ഷമായി ബാധിക്കുന്നു.

നിരാകരണം

ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ലിമിറ്റഡ് നിർദ്ദിഷ്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണമായി നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ/വിശദാംശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ലിമിറ്റഡിനു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്ററുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങളും അതിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തത്ഫലമായ ഡാറ്റയും വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം വിവരങ്ങളും തത്ഫലമായ ഡാറ്റയും യൂസര്‍ക്ക് മാത്രം അവരുടെ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും വിവര ആവശ്യകതകൾക്കുവേണ്ടിയും നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക