ഹോം ലോൺ

> >

ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ

വേഗത്തിലുള്ള അപേക്ഷ

വെറും 60 സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കൂ

നിങ്ങളുടെ ആദ്യ, അവസാന പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഈ അപേക്ഷ, മറ്റ് പ്രോഡക്ടുകൾ/സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കോൾ ചെയ്യാനും/സന്ദേശം അയക്കാനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധിയെ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുമതി DNC / NDNC നായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അസാധുവാക്കുന്നു . t&c

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് OTP അയച്ചിട്ടുണ്ട്

വൺ-ടൈം പാസ്‌വേഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക*

0 സെക്കന്‍റുകള്‍
ആകെ മാസ ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക
ജനന തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
PAN കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക
ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയറിന്‍റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിലവിലെ പ്രതിമാസ ബാധ്യത എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക
വാർഷിക വിറ്റുവരവ് നൽകുക (18-19)

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ

 •  

  വരുമാന വിവരങ്ങൾ

 •  

  HRA എക്സംപ്ഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ

 •  

  സെക്ഷൻ 16 വിശദാംശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കിഴിവ്

  സ്വന്തമായി താമസിക്കുന്ന / വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

വരുമാന വിവരങ്ങള്‍ (ഓരോ എൻട്രിയിലും വാർഷിക കണക്കുകള്‍ സമർപ്പിക്കുക)

ആവശ്യമാണ്

HRA എക്സംപ്ഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ (ഓരോ എൻട്രിയിലും വാർഷിക കണക്കുകള്‍ സമർപ്പിക്കുക)

ആവശ്യമാണ്
ആവശ്യമാണ്
ആവശ്യമാണ്

സെക്ഷൻ 80CCE പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് (പരമാവധി രൂ.1,50,000/-)

ആവശ്യമാണ്

മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം

 

മറ്റ് കിഴിവുകള്‍

സ്വന്തമായി താമസിക്കുന്ന / വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

 

ഫലങ്ങള്‍

അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം ടാക്സ്

:
രൂ.

മൊത്തം വരുമാനം

:
രൂ.

ഹോം ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണ്‍ ബജാജ് ഫിന്‍സേര്‍വിലേക്ക് മാറ്റി 8.50% പലിശ നിരക്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന ടോപ്‌ അപ്പ് ലോണ്‍ തുക നേടുക.

അപ്ലൈ

പ്രോപ്പർട്ടിക്കു മേൽ ലോൺ

ബജാജ് ഫിൻസേർവിൽ നിന്ന് 9.60% പലിശ നിരക്കില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ലോണ്‍ ലഭ്യമാണ്

അപ്ലൈ

ഹോം ലോൺ

ബജാജ് ഫിൻസേർവിൽ നിന്ന് 8.50% പലിശ നിരക്കില്‍ രൂ. 3.5 കോടി വരെയുള്ള ഹോം ലോണുകള്‍ സ്വന്തമാക്കുക.

അപ്ലൈ

2018 - 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിലെ (HUF) വ്യക്തികൾക്കും വരുമാനക്കാർക്കും ഉള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 2.5 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.2,50,001-രൂ.5 ലക്ഷം 5% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
2018 - 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 60 വയസിനും 80 വയസിനും ഇടയിലുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്
 
വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 3 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.3,00,001-രൂ.5 ലക്ഷം 5% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 4%

2018 - 2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 80 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്
 

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 5 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
2017- 2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിലെ (HUF) വ്യക്തികൾക്കും വരുമാനക്കാർക്കും ഉള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്
 
വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 2.5 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.2,50,001-രൂ.5 ലക്ഷം 5% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 4%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 4%

2017 – 2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 60 വയസിനും 80 വയസിനും ഇടയിലുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്
 

വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 3 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.3,00,001-രൂ.5 ലക്ഷം 5% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
2017 – 2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 80 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബ്
 
വാർഷിക വരുമാനം നികുതി നിരക്കുകള്‍ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ്
രൂ. 5 ലക്ഷം വരെ* ഇല്ല ഇല്ല
രൂ.5,00,001-രൂ.10 ലക്ഷം 20% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
രൂ.10 ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ 30% ആദായ നികുതിയുടെ 3%
മൊത്തം വരുമാനം രൂ.50 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10% സര്‍ച്ചാര്‍ജ് ചുമത്തുന്നു.

മൊത്തം വരുമാനം രൂ.1 കോടിയിൽ കൂടുതലാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങൾക്ക് 15% സര്‍ച്ചാര്‍ജ് ചുമത്തും.

 

ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള നികുതി കിഴിവ്:


നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അടക്കേണ്ട മൊത്തം നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് നികുതി കിഴിവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ട്യൂഷൻ ഫീസ്, മെഡിക്കല്‍ ചെലവുകള്‍, ചാരിറ്റബിൾ സംഭാവന എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയിൽ നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ചില നിക്ഷേപങ്ങളും നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം നികുതി കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ലാനുകൾ, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ, റിട്ടയർമെന്‍റ് സേവിംഗ് സ്കീമുകൾ, ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 

നിങ്ങൾക്ക് നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാകുന്ന വിവിധ സെക്ഷനുകള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്?


സെക്ഷന്‍ 80C:ഈ സെക്ഷനില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കിഴിവുകളുടെ ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലിസ്റ്റും,ഉപ വിഭാഗങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു: സെക്ഷന്‍ 80 CCC: പെൻഷൻ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിന്‍മേലുള്ള നികുതി കിഴിവുകളെ കുറിച്ച് ഈ സെക്ഷനില്‍ വിവരിക്കുന്നു. രൂ.1.5 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഒരു നികുതി കിഴിവ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
സെക്ഷന്‍ 80 CCD:വ്യക്തികളെ സമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഈ സെക്ഷന്‍ ചില പെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രചോദനം നല്‍കുന്നു. ഇവിടെ, വ്യക്തികള്‍ ,അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ തൊഴില്‍ ദാതാവ് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ ഒരു കിഴിവിന് യോഗ്യമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സെക്ഷന്‍ 80 CCF: ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ളത്, ഈ സെക്ഷനില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ദീർഘകാല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടുകളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ച നികുതി കിഴിവ് വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. ഈ സെക്ഷന് കീഴില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് രൂ.20,000 വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
സെക്ഷന്‍ 80 CCG: ഈ സെക്ഷന് കീഴില്‍,നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം പരമാവധി രൂ.25,000 വരെ കിഴിവ് അനുവദിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ് സ്കീമുകളിലുളള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഈ സെക്ഷനു കീഴിലാണ്. കിഴിവ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയുടെ 50% വരെയാകാം.
സെക്ഷന്‍ 80D: ഈ സെക്ഷന് കീഴില്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷ്വറൻസ് പോളിസിയുടെ അടച്ച പ്രീമിയം തുക നികുതി കിഴിവിനായി ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്വന്തം, പങ്കാളിയുടെ, ആശ്രിതരായ കുട്ടികളുടെ ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷ്വറൻസ് പ്രീമിയം തുക ക്ലെയിം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷ്വറൻസിന്‍റെ പ്രീമിയങ്ങളും കിഴിവിനായി ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവരുടെ പ്രായം 60 വയസില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ രൂ.25,000 വരെയും, അവരുടെ പ്രായം 60 വയസില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ രൂ.50,000 വരെയും.മുന്‍കരുതല്‍ ആരോഗ്യ പരിശോധനകള്‍ക്കായി രൂ.5,000 ന്‍റെ അധിക നികുതി ഇളവു ലഭ്യമാണ്. ഈ സെക്ഷന് കീഴില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരമാവധി രൂ.100,000 വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
സെക്ഷന്‍ 80E: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി എടുക്കുന്ന വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ നിയമത്തിൽ നികുതി കിഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഈ ലോണ്‍ വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ കുട്ടികളുടെ പഠനം സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നയാള്‍ക്കോ. വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കിഴിവിന് അര്‍ഹാതയുള്ളത്, അംഗീകൃത ചാരിറ്റബിള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷനുകളില്‍ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നോ എടുത്തിട്ടുള്ള ലോണുകള്‍ക്കും നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഈ സെക്ഷന് കീഴില്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി കിഴിവ് രൂ.3 ലക്ഷമാണ്.

സെക്ഷന്‍ 80G: ഈ സെക്ഷനില്‍, ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫണ്ടും നികുതി കിഴിവ് ലഭിക്കാൻ അർഹമാണ്. ഈ കിഴിവിന്‍റെ പരിധി കുറച്ച് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
100% പരിധി ഇല്ലാത്ത കിഴിവ്– നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റിലീഫ് ഫണ്ട്, നാഷണൽ ഇൽനെസ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സംഭാവനകള്‍ എന്നിവയാണ് ഈ കിഴിവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്, ഈ തുകയ്ക്ക് 100% കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നു.
യോഗ്യതാ പരിധിയിൽ ഉള്ള 100% കിഴിവ് – കുടുംബ ആസൂത്രണവും കായിക വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ സംഭാവനയ്ക്ക് 100% കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നു, ഇത് മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 10% വരെയാണ്.
പരിധിയില്ലാത്ത 50% കിഴിവ് – പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട്, രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സംഭാവനകള്‍ക്ക് 50% ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതിന്.
യോഗ്യതാ പരിധിയിൽ ഉള്ള 50% കിഴിവ് – കുടുംബ ആസൂത്രണവും മറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കൂടാതെ മതപരമായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക അതോറിറ്റികൾക്കുള്ള സംഭാവനയ്ക്ക് 50% കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നു, മൊത്തം വരുമാനത്തിന്‍റെ 10% വരെയാണെങ്കിൽ.
സെക്ഷന്‍റെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 80G:

സെക്ഷൻ 80G കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.
സെക്ഷന്‍ 80GG: ഹൌസ് റെന്‍റ് അലവൻസ് ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അവര്‍ നല്‍കുന്ന വാടക തുകയിന്മേല്‍ നികുതി കിഴിവിന് അർഹതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിന്‍റെ 25% വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം രൂ.2,000 വരെ പരമാവധി കിഴിവിനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഓപ്ഷനില്‍ ഏതാണോ കുറവ് അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് കിഴിവിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
സെക്ഷന്‍ 80GGA: സാമൂഹിക/ ശാസ്ത്രീയ / സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഗവേഷണത്തിനോ ദേശീയ അർബൻ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന ഫണ്ടിലേക്കോ സഹായം നൽകുന്ന എല്ലാ സംഭാവനകളും നികുതി ഇളവിന് അർഹമാണ്.
സെക്ഷന്‍ 80GGB: രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് നികുതി കിഴിവുകൾ ബാധകമാണ്.
സെക്ഷന്‍ 80EE :
ഈ സെക്ഷനില്‍ ഹോം ലോണില്‍ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു, ആദ്യത്തെ തവണ വീടു വാങ്ങുന്നവർക്ക് രൂ.50,000 വരെ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും. ഇതിനു കീഴില്‍ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് വരെ നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

സെക്ഷന്‍ 24
ഈ സെക്ഷന് കീഴിൽ, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വീട്ടുടമസ്ഥന് ഹോം ലോണ്‍ പലിശയിന്മേല്‍ രൂ.2 ലക്ഷം വരെ കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾ താഴെ പറയുന്ന പരാമീറ്ററുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഈ കിഴിവ് രൂ.Rs.30,000 ആയി കുറയും

   a. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണ്‍ ഒരു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ആയിരിക്കണം
b. നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ 1999 ഏപ്രിൽ 1-ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം എടുത്തതായിരിക്കണം
c. ലോണ്‍ ലഭ്യമാക്കിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്‍റെ അവസാനം മുതൽ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്
സെക്ഷന്‍ 10
വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ശമ്പളക്കാരനായ വ്യക്തിക്കും ഈ സെക്ഷന് കീഴിൽ നികുതി ഇളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. HRA യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ഇളവ് കുറഞ്ഞത്:
• യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ലഭിച്ച HRA
• മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ശമ്പളത്തിന്‍റെ 50%
• നോണ്‍-മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ശമ്പളത്തിന്‍റെ 40%
• യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അടച്ച വാടക ശമ്പളത്തിന്‍റെ 10% ആയി കുറഞ്ഞു
നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്‍മേല്‍ നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്മേല്‍ നൽകേണ്ടിവരുന്ന ആദായ നികുതി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയും.
ഇന്ത്യയില്‍ ആദായ നികുതി കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ നല്‍കുന്നു:
നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് സാലറിയില്‍ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, HRA, സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ്, മറ്റ് അലവൻസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനു പുറമേ, മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റുകൾ, ടെലിഫോൺ ബിൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ്, HRA - നിങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കില്‍ എന്നീ ഘടകങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസിന് വേണ്ടി, കിഴിവ് പരിധി പ്രതിമാസം രൂ.1,600, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം രൂ. 19,200 ആണ്. അതായത് വർഷംതോറും രൂ.19,200 വരെ നികുതി കിഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ വരുമാന നികുതി എങ്ങനെ കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം:
നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം രൂ.40,000 ഉം, നിങ്ങളുടെ HRA രൂ.20,000, വും നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അലവന്‍സ് രൂ.4,000. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അലവന്‍സ് രൂ.2,000 ഉം, നിങ്ങളുടെ ലീവ് ട്രാവല്‍ അലവന്‍സ് രൂ.10,000 ആണെങ്കില്‍.
നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഷീക അടിസ്ഥാന ശമ്പളം രൂ.40,000 x 12 = രൂ.4,80,000
നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക HRA രൂ.20,000 x 12 = രൂ.2,40,000
നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അലവന്‍സ് രൂ.4,000 x 12 = രൂ.48,000
ഈ അലവൻസ് രൂ.19,200 ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വാര്‍ഷിക അലവന്‍സ് രൂ.2,000 x 12 = രൂ.24,000
മൊത്തം ശമ്പളം = അടിസ്ഥാന ശമ്പളം + HRA + ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അലവന്‍സ് + പ്രത്യേക അലവന്‍സ് + ലീവ് ട്രാവല്‍ അലവന്‍സ്
മൊത്തം ശമ്പളം = രൂ.4,80,000 + രൂ.2,40,000 + രൂ.48,000 + രൂ.24,000 + രൂ.10,000
മൊത്തം ശമ്പളം = 8,02,000
നികുതി നല്‍കേണ്ട വരുമാനം എന്നത്
ബേസിക് = രൂ.4,80,000
HRA = രൂ.2,40,000 - രൂ.2,40,000 = 0
ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് അലവന്‍സ് = രൂ.48,000 – രൂ.19,200 = രൂ.28,800
ആ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾ സഹചാരിയുമൊത്ത് യാത്ര ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കണോമി ക്ലാസ് എയർ ടിക്കറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകൃത പൊതു ഗതാഗതത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റ് എന്നിവ ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
നിങ്ങള്‍ രൂ.7,000 , 2 നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും വേണ്ടി ഫാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റിന് ചെലവഴിച്ചു എങ്കില്‍, ഈ തുക LTA ക്ക് കീഴില്‍ ഈ തുക നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
നിങ്ങളുടെ നികുതി നല്‍കേണ്ട LTA = രൂ.10,000 – രൂ.7,000 = രൂ.3,000
അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധകമായ ശമ്പളം = രൂ.4,80,000 + രൂ.0 + രൂ.28,800 + രൂ.24,000 + രൂ.7,000 = രൂ.5,39,800

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം, വീട് വാടക വരുമാനം, ഷെയറുകള്‍, വസ്തുവകള്‍ വില്പന,വാങ്ങല്‍ തുടങ്ങിയവയിലൂടെയുള്ള വരുമാനം, ബിസിനസില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം, ഫിക്സഡ് ഡിപോസിറ്റുകള്‍, ബോണ്ടുകള്‍ മുതലായവയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്നിവയില്‍ നിന്നെല്ലാം ആദായ നികുതി കണക്കുകൂട്ടും.
ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റില്‍ രൂ.10,000 പലിശ പോലെയുള്ള മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം.
നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം = രൂ.5,39,800 + രൂ.10,000 = രൂ.5,49,800

നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ടാക്സ് സേവിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം:
പബ്ലിക് പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് = രൂ.50,000
LIC പ്രീമിയം = രൂ.8,000
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം = രൂ.12,000
പ്രതിമാസം നിങ്ങള്‍ക്ക് രൂ.50,000 EPF ഉണ്ട്
അതിനാല്‍, നിങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക EPF = രൂ.50,000 x 12% x 12 = രൂ.72,000
മൊത്തം ടാക്സ് സേവിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ = രൂ.50,000 + രൂ.8,000 + രൂ.12,000 + Rs.72,000 = രൂ.1,42,000
അതിനാല്‍, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം നികുതി നല്‍കേണ്ട വരുമാനം = രൂ.5,49,800 - രൂ.1,42,000 = രൂ.4,07,800
നിങ്ങള്‍ അടക്കേണ്ട ആദായ നികുതി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു:
നിങ്ങള്‍ രൂ.2,50,001 മുതല്‍ രൂ.5,00,000 വരെയുള്ള ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റില്‍ ആയതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ടാക്സബിള്‍ ഇന്‍കം
= രൂ.4,07,800 – രൂ.2,50,000 = രൂ.1,57,800
നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കേണ്ട ആദായ നികുതി = 20% x രൂ.1,57,800 + 3% x രൂ.1,57,800 = രൂ.36,
 

നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഓൺലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിയമത്തിന് ചില പരിഗണനകള്‍ ഉണ്ട്:

• 80 വയസിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികള്‍
• രൂ.5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികളും ഒരു റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തവരും

ലളിതമായ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടര്‍ന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലെയിം എളുപ്പത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

• IncomeTaxIndiaeFiling.gov.in ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ റെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.
• നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍ (PAN) യൂസര്‍ ID ആയി ഉപയോഗിക്കുക
• നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 26AS കാണുക, നിങ്ങളുടെ TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തുക ഫോം 26AS ലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം.
• ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫോമില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സാമ്പത്തീക വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
• നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ ITR ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.
• അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സൽ തുറന്ന് ഫോം 16 / TDS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
• 'കാല്‍ക്കുലേറ്റ് ടാബ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നികുതി അടക്കേണ്ട തുക പരിശോധിക്കുക.
• ബാധകമായ നികുതി അടയ്ക്കുക, ചലാന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
• 'വാലിഡേറ്റ്' ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വര്‍ക്ക്ഷീറ്റില്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുക.
• ഒരു XML ഫയൽ സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
• പോർട്ടലിന്‍റെ പാനലിൽ 'അപ്ലോഡ് റിട്ടേൺ' എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള XML ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
• ഫയലിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പോപ്പ്-അപ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.
- നിങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 'Yes' തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ 'No' ക്ലിക്കുചെയ്യുക’
• രസീത്, ITR വെരിഫിക്കേഷൻ (ITR-V) എന്നിവ ജനറേറ്റുചെയ്യും.
• നിങ്ങള്‍ ITR-V ഫോമിന്‍റെ പ്രിന്‍റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് നീല മഷികൊണ്ട് ഒപ്പിടേണ്ടാതുണ്ട്.
• ഓണ്‍ലൈനില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് 120 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ താഴെപറയുന്ന വിലാസത്തില്‍ ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കില്‍ സ്പീഡ് തപാലില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്:
 

ആദായ നികുതി വകുപ്പ്-CPC,
പോസ്റ്റ്‌ബാഗ് നമ്പര്‍ 1,
ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,
ബാംഗ്ലൂര്‍- 560 100.
കർണാടക.

ITR 1 കൂടാതെ ITR 4S എന്നിവ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ഫില്‍ ചെയ്യുവാന്‍:

• ITR1 അല്ലെങ്കില്‍ ITR 4S ഫോം ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ഫില്‍ ചെയ്യുകയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
• ITR 1 അല്ലെങ്കില്‍ ITR 4S ഫോമുകള്‍ XML അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാകും.
• e-ഫില്ലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
• 'e-ഫയല്‍' ലേക്ക് പോയി ഓണ്‍ലൈനില്‍ ITR തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കുക'.
• ശരിയായ വരുമാന നികുതി റിട്ടേൺ ഫോം, വിലയിരുത്തൽ വർഷം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
• വിശദാംശങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
• ‘Submit ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
• സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം, സ്വീകരണ വിശദാംശം പ്രദർശിപ്പിക്കും.
• രസീത്/ITR V ഫോം എന്നിവ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിന്‍റ്ഔട്ട്‌ എടുക്കാനും ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിരാകരണം

ബജാജ് ഹൗസിങ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് വ്യക്തമാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണമായി, നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളെ / വിശദാംശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ. ബജാജ് ഹൗസിങ് ഫൈനാൻസ് ലിമിറ്റഡിനു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്ററുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങളും അതിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തത്ഫലമായ ഡാറ്റയും വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം വിവരങ്ങളും തത്ഫലമായ ഡാറ്റയും യൂസര്‍ക്ക് മാത്രം അവരുടെ സൌകര്യങ്ങള്‍ക്കും വിവര ആവശ്യകതകൾക്കുവേണ്ടിയും നൽകുന്നു.

വരുമാന നികുതി FAQകൾ

എന്താണ് ആദായ നികുതി?

വരുമാന നികുതി എന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള്‍ നേടുന്ന വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ്.ഭൂരിഭാഗം സർക്കാരുകളും തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന്മേൽ നികുതി ചുമത്തുന്നു.സര്‍ക്കാരിന്‍റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടിന്‍റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ് ഇതാണ്.എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും ഓരോ വർഷവും ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവർ ഏതെങ്കിലും നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നികുതി റീഫണ്ടിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് നിര്‍ണയിക്കാന്‍ ഇത് ആവശ്യമാണ്‌.

നിങ്ങൾ അടക്കേണ്ട ഈ ആദായ നികുതി, വരുമാന തരം, വരുമാന തുക, നിങ്ങളുടെ പ്രായം, നികുതി കിഴിവിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി പരാമീറ്ററുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വരുമാന നികുതി സാധാരണയായി തൊഴില്‍ ദാതാവ് തന്നെ ശമ്പളത്തില്‍ കിഴിവ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുന്നതാണ. നിങ്ങളുടെ നികുതി മുൻകൂർ ഡിക്ലൈയര്‍ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍, പിന്നീട് ടാക്സ് റീഫണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതിയുടെ ശമ്പള സ്ലാബുകൾ എത്രയാണ്?

ഇന്ത്യയില്‍, ഒരു സ്ലാബ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നികുതി നിരക്കുകള്‍ ബജറ്റില്‍ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായി, ഈ ആദായനികുതി സ്ലാബുകളെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

• 60 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള വ്യക്തികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് കുടുംബത്തിലെ (HUF) വരുമാനക്കാര്‍
• 60 വയസിനും 80 വയസിനും ഇടയിലുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍
• 80 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍

എന്താണ് വരുമാന നികുതി റിട്ടേൺ?

ഒരു ഫോര്‍മാറ്റില്‍ വരുമാന കണക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നികുതി ബാധ്യത കണക്കുകൂട്ടുന്ന,ആദായനികുതി വകുപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍. ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സോ സമ്പാദിച്ച വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഓരോവർഷവും ഈ റിട്ടേണ്‍ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ റിട്ടേണ്‍ ഒരു നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

റിട്ടേണില്‍ ഒരു വർഷത്തിൽ അധിക നികുതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വകുപ്പിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും വിധേയമായി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു 'ടാക്സ് റീഫണ്ടിന്' യോഗ്യതയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ വരുമാന നികുതി റിട്ടേൺ എപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യാം?

2017 – 2018 വരെയുള്ള സാമ്പത്തീക വര്‍ഷത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾക്ക് ആദായനികുതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി വ്യക്തികൾക്കായി 2018 ഓഗസ്റ്റ് 31 ഉം ബിസിനസുകള്‍ക്ക് 2018 സെപ്തംബർ 30 ഉം ആണ്.

എന്താണ് സാമ്പത്തിക വർഷം?

നിങ്ങള്‍ വരുമാനം നേടിയ വര്‍ഷത്തിലാണ് വരുമാന നികുതി ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ട സാമ്പത്തീക വര്‍ഷം. ഇന്ത്യയില്‍ സാമ്പത്തീക വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആദായ നികുതി ഫയലിംഗിനായുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ വർഷം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു ശേഷമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങള്‍ വരുമാനം നേടിയ സാമ്പത്തീക വര്‍ഷം 2017 – 2018 (ഏപ്രില്‍ 1,2017 – മാര്‍ച്ച്31, 2018) ആണെങ്കില്‍ വരുമാന നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട വര്‍ഷം 2018 – 2019ആണ് ,ഇത് വിലയിരുത്തല്‍ വര്‍ഷമായി കണക്കാക്കും.

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഹോം ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

ഏതെങ്കിലും അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ ഇല്ലാതെ ഒരു ടോപ്പ് അപ്പ് ലോൺ നേടുക

അപ്ലൈ

ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക്

നിലവിലെ ഹോം ലോൺ പരിശോധിക്കുക
പലിശ നിരക്കുകള്‍

തിരയുക

ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ തുക നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുക

ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുക

ഹോം ലോണ്‍ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ EMI, ലോൺ തുക, ലോണ്‍ തുകയില്‍ ഈടാക്കിയ പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ കണക്കാക്കുക

ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുക