നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കാതെ ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

  1. നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക
  2. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലിൽ ഒടിപി ലഭിക്കുന്നതിന് ഫോം സമർപ്പിക്കുക
  3. ഒടിപി സ്ഥിരീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുക
  4. നിങ്ങളുടെ സിബില്‍ സ്കോര്‍ പരിശോധിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് ഹെല്‍ത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക