പിഎംഎവൈ സംബന്ധിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം ആര്‍ക്കെല്ലാം ലഭ്യമാക്കാനാകും?

ഒരു ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബം

 • എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അവന്‍റെ/അവളുടെ പേരിൽ ഒരു പക്കാ വീട് (എല്ലാ കാലാവസ്ഥക്കുമുള്ള ഭവന യൂണിറ്റ്) സ്വന്തമായി ഉണ്ടാവരുത്
 • ദമ്പതിമാരുടെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും കൂട്ടായ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഒരൊറ്റ വീടിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും, സ്കീമിനു കീഴിലുള്ള കുടുംബത്തിന്‍റെ വരുമാന യോഗത്യയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും നൽകിയാൽ

നിരാകരണം:

പിഎംഎവൈ സ്കീമിന്‍റെ വാലിഡിറ്റി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

 • ഇഡബ്ല്യുഎസ്/എൽഐജി സ്കീമുകൾ നിർത്തലാക്കി. മാർച്ച്‎ 31, 2022
 • എംഐജി സ്കീമുകൾ (എംഐജി I, എംഐജി II) നിർത്തലാക്കി. മാർച്ച്‎ 31, 2021
ഒരു കുടുംബം/ ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബം എന്നാൽ ആരെല്ലാം ചേർന്നതാണ്?
 • ഒരു ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബത്തിൽ ഭര്‍ത്താവ്, ഭാര്യ, അവിവാഹിതരായ പുത്രന്മാര്‍ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കില്‍ അവിവാഹിതരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ എന്നിവർ ഉള്‍പ്പെടുന്നു
 • പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു അംഗത്തെ (വൈവാഹിക അവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കാതെ) ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്
വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ വരുമാന ചട്ടങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്?

വിവിധ കുടുംബ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വരുമാന ചട്ടങ്ങള്‍ താഴെ നിര്‍വചിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെയാണ്:

 • രൂ. 3.00 ലക്ഷം വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ഇഡബ്ല്യൂഎസ് കുടുംബങ്ങൾ/ വ്യക്തികൾ
 • രൂ. 3.00 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും രൂ. 6.00 ലക്ഷം വരെയും വാർഷിക വരുമാനമുള്ള എൽഐജി കുടുംബങ്ങൾ/വ്യക്തികൾ
 • രൂ. 6.00 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും രൂ. 12.00 ലക്ഷം വരെയും വാർഷിക വരുമാനമുള്ള എംഐജി I കുടുംബങ്ങൾ/ വ്യക്തികൾ
 • രൂ. 12.00 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും രൂ. 18.00 ലക്ഷം വരെയും വാർഷിക വരുമാനമുള്ള എംഐജി II കുടുംബങ്ങൾ/വ്യക്തികൾ
PMAY സബ്സിഡി സ്കീം അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

PMAY സബ്സിഡി സ്കീം ലഭ്യമാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്‌:

 • പ്രതിജ്ഞാപത്രം (സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതു പോലെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി )
 • പെർമനന്‍റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN) സമർപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഫോം 60 ആവശ്യമാണ്‌.
 • ഗുണഭോക്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അപേക്ഷകരുടെയും ആധാർ നമ്പർ (MIG I & MIG IIകാറ്റഗറിയ്ക്ക് വേണ്ടി)
 • അപേക്ഷകന്റെ ആദായ തെളിവ് [അപേക്ഷകന്റെ ആദായ തെളിവിനുള്ള രേഖകൾ - ITR അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 16 (1 വർഷം) / ശമ്പള രസീത് (മൊത്തം മാസവരുമാനം*12]
 • PMAY അനുബന്ധം(സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ടോപ് അപ് അനുബന്ധം പോലെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി )
 • ഉപഭോക്തൃ വ്യവഹാര സാക്ഷ്യപത്രം
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ പലിശ സഹായധന ആനുകൂല്യം ഞാൻ എങ്ങനെ നേടും?

യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി ലോൺ തുക വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, എൻഎച്ച്ബി (നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്) ൽ നിന്ന് യോഗ്യരായ വായ്പക്കാർക്കുള്ള സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യം ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ക്ലെയിം ചെയ്യും.
യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ വായ്പക്കാർക്കും, സബ്‌സിഡി തുക ബജാജ് ഫിൻസെർവിന് നൽകുന്നതാണ്. പലിശ സബ്‌സിഡി ലഭിച്ചാൽ, അത് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇഎംഐ വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ലോൺ തുകയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തി മൂല്യത്തിന്‌ എന്തെങ്കിലും പരിധിയുണ്ടോ?

ലോൺ തുകയ്ക്ക് യാതൊരു പരിധിയുമില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഇഡബ്ല്യൂഎസ്/ എൽഐജിയ്ക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി പരമാവധി രൂ. 6 ലക്ഷത്തിലും, എംഐജി I ന് രൂ. 9 ലക്ഷത്തിലും, എംഐജി II ന് രൂ. 12 ലക്ഷത്തിലുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, ആസ്തി മൂല്യത്തിനും യാതൊരു പരിധിയില്ല എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വേണ്ട കാർപ്പറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് പരിധിയുണ്ട്.
ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മിഷൻ്റെ ഈ ഘടകത്തിന് കീഴില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയോ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന വീടുകളുടെ കാര്‍പ്പറ്റ് ഏരിയ ഇഡബ്ല്യൂഎസ്, എൽഐജി എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 30 സ്ക്വയർ മീറ്ററും 60 സ്ക്വയർ മീറ്ററും ആയിരിക്കണം. ഗുണഭോക്താവിന്, അവന്‍റെ/അവളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, വലിയ ഏരിയ ഉള്ള വീട് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ പലിശ സബ്‌വെൻഷൻ ആദ്യത്തെ രൂ. 6 ലക്ഷത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഭവന യൂണിറ്റിന്‍റെ പരമാവധി കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എംഐജി I വിഭാഗത്തിന് 160 സ്ക്വയർ മീറ്റർ/ 1291.67 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, എംഐജി II വിഭാഗത്തിന് 200 സ്ക്വയർ മീറ്റർ/ 1614.59 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്നിവയാണ്.

ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ബാധകമായ പലിശ ധനസഹായം എത്രയാണ്‌?

ഓരോ വിഭാഗത്തിനുമുള്ള അർഹമായ ലോൺ തുകയിന്മേൽ ബാധകമായ പലിശ ധനസഹായം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:
a.) ഇഡബ്ല്യൂഎസ്/ എൽഐജി: 6.5%
b.) MIG I: 4%
c.) MIG II: 3%

എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പക്കാ വീട് നേരത്തേ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ ആസ്തി വാങ്ങുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിയ്ക്ക് PMAY -ക്ക് കീഴിൽ CLSS സ്കീമിന്‌ യോഗ്യതയുണ്ടാകുമോ?

ഇല്ല, ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബത്തിലെ/കുടുംബത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഇതിനകം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഎൽഎസ്എസ് ന് കീഴിൽ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല.

പിഎംഎവൈ സബ്‌സിഡി ബാധകമായ പരമാവധി കാലയളവ് എത്രയാണ്?

പിഎംഎവൈ ധനസഹായം ബാധകമായ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പരമാവധി കാലാവധി 20 വർഷമാണ്‌. ബിഎച്ച്എഫ്എൽ നിലവിലുള്ള പോളിസിയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കാലാവധി ഓഫർ ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാലും ധനസഹായം കുറവായി കണക്കാക്കും
a) 20 വർഷങ്ങൾ
ബി) ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാലയളവ്

ആദായം, ആദ്യ പക്കാ വീട്, കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയല്ലാതെ കൂടുതലായി മറ്റെന്തെങ്കിലും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടോ?

വെള്ളം, ശൗചാലയം, ശുചീകരണം, അഴുക്കുചാൽ, റോഡ്, വൈദ്യുതി, മുതലായവ പോലെയുള്ള നാഗരിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ആസ്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ആധാർ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ?

ഉവ്വ്. എംഐജി I & എംഐജി II വിഭാഗങ്ങൾക്കായി പിഎംഎവൈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള കേസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അപേക്ഷകരുടെയും ആധാർ കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

സ്കീം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ എത്രയാണ്‌?

സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള വരുമാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യോഗ്യമായ ഹൗസിംഗ് ലോൺ തുകയ്ക്ക് ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്ന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് യാതൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കും ഈടാക്കില്ല. പലിശ ധനസഹായത്തിനായി യോഗ്യതയുള്ള ലോൺ തുകയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള അധിക ലോൺ തുകയ്ക്ക്, പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഈടാക്കും.

നിലവിലുള്ള വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സ്കീമിനു കീഴിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമോ?

നിലവിലുള്ള വീടുകളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത, പാതി കെട്ടുറപ്പുള്ള വീടുകളിൽ നടത്താം, അത് ഒരു കെട്ടുറപ്പുള്ള വീടാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വിപുലമായ നവീകരണം ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഇഡബ്ല്യൂഎസ്, എൽഐജി വിഭാഗങ്ങളിലെ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്.

എന്താണ്‌ ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനു വേണ്ട TAT (ടേൺ എറൗണ്ട് ടൈം)?

ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള TAT സാധാരണയായി 12 പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളാണ്‌.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക