Home Loan PMAY List

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന FAQകൾ

നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊബൈൽ നം. ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ദയവായി നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസിന്‍റെ പിൻ കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
പിൻ കോഡ് ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
null
null

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധികളെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും/സേവനങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാൻ/SMS ചെയ്യാൻ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുമതി DNC/NDNCനായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അസാധുവാക്കുന്നു. T&C ബാധകം

ദയവായി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് OTP അയച്ചിട്ടുണ്ട്

വൺ-ടൈം പാസ്‌വേഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

0 സെക്കന്‍റുകള്‍
തെറ്റായ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്തോ?
null
ആകെ മാസ ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊത്തം മാസ ശബളം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ദയവായി ലോണ്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക
null
null
null
പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ജനന തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
PAN കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക
പാൻ കാർഡ് ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയറിന്‍റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ഓഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ID ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
നിലവിലെ പ്രതിമാസ ബാധ്യത എന്‍റർ ചെയ്യുക
null
null
null
null
null
ബിസിനസ് വിന്‍റേജ് മൂല്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊത്തം മാസ ശബളം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
null
ദയവായി ലോണ്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക
null
ദയവായി ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
null
null
പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
വാർഷിക വിറ്റുവരവ് നൽകുക (18-19)
നിങ്ങളുടെ വാർഷിക ടേൺഓവർ 17-18 നൽകുക

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

PMAY- അടിക്കടി ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം ആര്‍ക്കെല്ലാം ലഭ്യമാക്കാനാകും?

ഒരു ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബം
•  അവൻ/അവൾ ഒരു പക്കാ വീട് (എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വസിക്കാവുന്ന) അവന്‍റെ/അവളുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഇല്ലെന്ന് നൽകിയാൽ
•  ദമ്പതിമാരുടെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും കൂട്ടായ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഒരൊറ്റ വീടിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും, സ്കീമിനു കീഴിലുള്ള കുടുംബത്തിന്‍റെ വരുമാന യോഗത്യയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും നൽകിയാൽ

കുടുംബ/ ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ കുടുംബത്തില്‍ എന്തെല്ലാമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്?

•  ഒരു ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, അവിവാഹിതരായ ആണ്‍ മക്കൾ, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ അവിവാഹിതരായ പെൺമക്കള്‍ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കും
•  പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു അംഗത്തെ (വൈവാഹിക അവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കാതെ) ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്

വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ വരുമാന ചട്ടങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്?

വിവിധ കുടുംബ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വരുമാന ചട്ടങ്ങള്‍ താഴെ നിര്‍വചിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെയാണ്:
•  രൂ. 3.00 ലക്ഷം വരെ വാർഷിക ആദായം ഉള്ള EWS വീടുകൾ/വ്യക്തികൾ
•  രൂ. 3.00 ലക്ഷത്തിനും രൂ.6.00 ലക്ഷത്തിനും മുകളിൽ മുകളിൽ വാർഷിക ആദായം ഉള്ള LIG വീടുകൾ/ വ്യക്തികൾ
•  രൂ. 6.00 ലക്ഷത്തിനും രൂ.12.00 ലക്ഷത്തിനും മുകളിൽ വാർഷിക ആദായം ഉള്ള MIG I വീടുകൾ/ വ്യക്തികൾ
•  രൂ. 12.00 ലക്ഷത്തിനും രൂപ.18.00 ലക്ഷത്തിനും മുകളിൽ വാർഷിക ആദായം ഉള്ള MIG II വീടുകൾ/ വ്യക്തികൾ

PMAY സബ്സിഡി സ്കീം അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

PMAY സബ്സിഡി സ്കീം ലഭ്യമാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്‌:
•  പ്രതിജ്ഞാപത്രം (സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതു പോലെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി )
•  പെർമനന്‍റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (PAN) സമർപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഫോം 60 ആവശ്യമാണ്‌.
•  ഗുണഭോക്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അപേക്ഷകരുടെയും ആധാർ നമ്പർ (MIG I & MIG IIകാറ്റഗറിയ്ക്ക് വേണ്ടി)
•  അപേക്ഷകന്റെ ആദായ തെളിവ് [അപേക്ഷകന്റെ ആദായ തെളിവിനുള്ള രേഖകൾ - ITR അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 16 (1 വർഷം) / ശമ്പള രസീത് (മൊത്തം മാസവരുമാനം*12].
•  PMAY അനുബന്ധം(സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ടോപ് അപ് അനുബന്ധം പോലെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി )
•  ഉപഭോക്തൃ വ്യവഹാര സാക്ഷ്യപത്രം

പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ പലിശ സഹായധന ആനുകൂല്യം ഞാൻ എങ്ങനെ നേടും?

അർഹതയ്ക്ക് വിധേയമായി ലോൺ തുക ഒരിക്കൽ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അർഹരായ വായ്പക്കാർക്കുള്ള സഹായധനത്തിനായി NHB- യിൽ നിന്നും (ദേശീയ ഭവന ബാങ്ക്) BHFL സഹായധന ആനുകൂല്യം അവകാശപ്പെടും.
അർഹരായ എല്ലാ വായ്പക്കാർക്കുമുള്ള, സഹായധത്തുക BHFL -ലേയ്ക്ക് അടയ്ക്കും. ഒരിക്കൽ BHFL പലിശ ധനസഹായം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും EMI പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ലോൺ തുകയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തി മൂല്യത്തിന്‌ എന്തെങ്കിലും പരിധിയുണ്ടോ?

ലോൺ തുകയ്ക്ക് യാതൊരു പരിധിയുമില്ല, എന്നിരുന്നാലും പരമാവധി EWS/LIG - യ്ക്ക് രൂ. 6 ലക്ഷം, MIG I-ന്‌ രൂ. 9 ലക്ഷം, MIG II-ന്‌ രൂ. 12ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെ പലിശ സഹായധനം കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൂടാതെ, ആസ്തി മൂല്യത്തിനും യാതൊരു പരിധിയില്ല എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വേണ്ട കാർപ്പറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് പരിധിയുണ്ട്.
ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഘടകത്തിനു കീഴിൽ നിർമ്മിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വീടിന്റെ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ, ക്രെഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യോഗ്യമായ ഈ സഹായധനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി EWS, LIG എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 30 ചതുരശ്ര മീറ്ററും 60 ചതുരശ്ര മീറ്ററും വരെ ആയിരിക്കണം. ഗുണഭോക്താവിന്‌, അവന്റെ/അവളുടെ സ്വതന്ത്ര തീരുമാനത്തിൽ, വലിയ ഏരിയയിലുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പലിശ ധനസഹായം ആദ്യത്തെ രൂ. 6 ലക്ഷം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
ഭവന യൂണിറ്റിന്റെ പരമാവധി കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ MIG I വിഭാഗത്തിന്‌ 120 sq.m./1291.67 sq. feet -ഉം MIG IIവിഭാഗത്തിന്‌ 150 sq.m./1614.59 sq. feet - ഉം ആണ്‌.

ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ബാധകമായ പലിശ ധനസഹായം എത്രയാണ്‌?

ഓരോ വിഭാഗത്തിനുമുള്ള അർഹമായ ലോൺ തുകയിന്മേൽ ബാധകമായ പലിശ ധനസഹായം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:
a.) EWS/LIG: 6.5%
b.) MIG I: 4%
c.) MIG II: 3%

എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പക്കാ വീട് നേരത്തേ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ ആസ്തി വാങ്ങുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിയ്ക്ക് PMAY -ക്ക് കീഴിൽ CLSS സ്കീമിന്‌ യോഗ്യതയുണ്ടാകുമോ?

ഇല്ല, ഗുണഭോക്താവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ/വീട്ടിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരത്തേ തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു ആസ്തിയുള്ളതിനാൽ വീടിന്‌ CLSS -ന്‌ കീഴിൽ ആനുകൂല്യം നേടാൻ സാധിക്കില്ല.

PMAY ധനസഹായം ബാധകമായ പരമാവധി കാലാവധി എത്രയാണ്‌?

PMAY ധനസഹായം ബാധകമായ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പരമാവധി കാലാവധി 20 വർഷമാണ്‌. BHFL നിലവിലുള്ള പോളിസിയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കാലാവധി ഓഫർ ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാലും ധനസഹായം കുറവായി കണക്കാക്കും

a) 20 വർഷങ്ങൾ
b) BHFL ഓഫർ ചെയ്ത കാലാവധി

ആദായം, ആദ്യ പക്കാ വീട്, കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയല്ലാതെ കൂടുതലായി മറ്റെന്തെങ്കിലും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടോ?

വെള്ളം, ശൗചാലയം, ശുചീകരണം, അഴുക്കുചാൽ, റോഡ്, വൈദ്യുതി, മുതലായവ പോലെയുള്ള നാഗരിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ആസ്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ആധാർ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ?

അതെ. MIG I & MIG II വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള PMAY സ്കീം നു കീഴിലുള്ള കേസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുവാൻ, ഗുണഭോക്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ആധാർ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് നിർബന്ധിതമായും ആവശ്യമാണ്‌

സ്കീം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ എത്രയാണ്‌?

സ്കീമിനു കീഴിലെ ആദായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അർഹമായ ഹൗസിംഗ് ലോൺ തുകയ്ക്കായി ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്നും BHFL യാതൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജും ഈടാക്കുന്നതല്ല. പലിശ ധനസഹായത്തിന്‌ അർഹമായ ലോൺ തുകയ്ക്ക് പുറമേ കൂടുതൽ ലോൺ തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി, BHFL പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

നിലവിലുള്ള വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സ്കീമിനു കീഴിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമോ?

കച്ച, ഭാഗികമായി പക്ക, പക്ക വീട് ആയി മാറ്റുവാൻ സമഗ്രമായ നവീകരണം ആവശ്യമായ വീടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള വീടുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഏറ്റെടുക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് EWS, LIG വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്‌.

എന്താണ്‌ ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനു വേണ്ട TAT (ടേൺ എറൗണ്ട് ടൈം)?

ഫോർക്ലോഷർ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള TAT സാധാരണയായി 12 പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളാണ്‌.

നിങ്ങളുടെ പരാതി/സേവനാപേക്ഷ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം?

നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ താഴെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്‌:

ഉല്‍പ്പന്നം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ഇമെയിൽ ഐഡി
ഹോം ലോണ്‍ (വടക്ക് കിഴക്ക്) ജസ്പ്രീത് ഛദ്ദ 9168360494 jaspreet.chadha@bajajfinserv.in
ഹോം ലോണ്‍ (തെക്കു കിഴക്ക്) ഫ്രാന്‍സിസ് ജോബൈ 9962111775 francis.jobai@bajajfinserv.in
റൂറല്‍ ലോണ്‍ കുല്‍ദീപ് ലോറി 7722006833 kuldeep.lowry@bajajfinserv.in
പ്രോപ്പർട്ടിക്കു മേൽ ലോൺ പങ്കജ് ഗുപ്ത 7757001144 pankaj.gupta@bajajfinserv.in
ലീസ് റെന്‍റൽ ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ് വിപിന്‍ അറോറ 9765494858 vipin.arora@bajajfinserv.in
'ഡെവലപ്പർ ഫൈനാൻസ്' ദുഷ്യന്ത് പൊഡ്ഡര്‍ 9920090440 dushyant.poddar@bajajfinserv.in
പ്രൊഫഷണല്‍ ലോണുകള്‍ നീരവ് കപാഡിയ 9642722000 nirav.kapadia@bajajfinserv.in