ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്കുള്ള ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • Nationality
  പൗരത്വം

  ഇന്ത്യൻ

 • Age
  വയസ്

  23 വർഷം മുതൽ 62 വർഷം വരെ

 • Employment status
  എംപ്ലോയിമെന്‍റ് സ്റ്റാറ്റസ്

  കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം

 • CIBIL score
  സിബിൽ സ്കോർ സൌജന്യമായി നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ പരിശോധിക്കുക

  750 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം

 • Loan details
  ലോൺ വിവരങ്ങൾ

  നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് മതിയായ ഫൈനാൻസിംഗ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

 • Minimum income
  കുറഞ്ഞ വരുമാനം

  സിറ്റി-സ്പെസിഫിക് (ടേബിൾ കാണുക)

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള ഹൗസിംഗ് ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം താഴെപ്പറയുന്നു:

 • Nationality
  പൗരത്വം

  ഇന്ത്യൻ

 • Age
  വയസ്

  സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 25 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ

 • Employment status
  എംപ്ലോയിമെന്‍റ് സ്റ്റാറ്റസ്

  നിലവിലെ ബിസിനസിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ ബിസിനസ് തുടർച്ച

 • CIBIL score
  സിബിൽ സ്കോർ സൌജന്യമായി നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ പരിശോധിക്കുക

  750 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ

 • Loan details
  ലോൺ വിവരങ്ങൾ

  സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാര്‍, ഡോക്ടര്‍മാര്‍, സിഎകള്‍, എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഹോം ലോണുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

*മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പട്ടിക സൂചകമാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം.

ഹോം ലോൺ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ* ആവശ്യമാണ്:

 1. 1 കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ – പാസ്പോർട്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് (ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്)
 2. 2 നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീ ID കാര്‍ഡ്
 3. 3 അവസാന 2 മാസത്തെ സാലറി സ്ലിപ്
 4. 4 കഴിഞ്ഞ 3 മാസം (ശമ്പളമുള്ളവർ)/ 6 മാസം (സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ
 5. 5 കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ ബിസിനസ് പ്രൂഫ് ഡോക്യുമെന്‍റ് (ബിസിനസ്സുകാർ/സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്)

*പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക സൂചകം മാത്രമാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോൺ പ്രൊസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

മുകളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയ ലളിതമായ യോഗ്യതാ നിബന്ധനകളിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോൺ സ്വന്തമാക്കൂ. തടസ്സരഹിതമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ലോൺ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഏതാനും ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കെവൈസി, എംപ്ലോയി ഐഡി, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മാത്രം സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. പിന്നീട്, നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകണം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക