ഹോം ലോണുകളുടെ വിതരണ പ്രക്രിയ എന്താണ്?

ഹോം ലോൺ വിതരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സാധാരണയായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്:അപേക്ഷാ ഫോമും രേഖകളും സമർപ്പിക്കലും തുടർന്ന് അനുമതിയും വിതരണവും. ഇത് സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ വിതരണ ഷെഡ്യൂൾ അടങ്ങുന്ന ഹോം ലോൺ വിതരണ കത്ത് വഴിയാണ് അറിയിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഹോം ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള കത്ത് അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വിതരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോം ലോണ്‍ ഡിസ്ബേര്‍സ്‍മെന്‍റ് ഘട്ടങ്ങളില്‍ താഴെ പറയുന്നവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

 • രേഖകൾ
  ഓഫർ ലെറ്ററിന്‍റെ ഒപ്പിട്ട ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി സമർപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും
   
 • രേഖകളുടെ നിയമപരമായ പരിശോധന
  സ്വന്തം സംഭാവന രസീത്, നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സെയിൽ ഡീഡ് തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടി പേപ്പറുകൾ ഒരു നിയമ വിദഗ്ധൻ/അഭിഭാഷകൻ പരിശോധിക്കും. അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നുകിൽ പ്രോസസ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതിന് അപ്രൂവൽ നൽകും.
   
 • ഡൗണ്‍ പേമെന്‍റ് തുകയും തീയതിയും
  ഡൗൺ പേമെന്‍റ് തീയതിയും ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.
   
 • ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ രേഖകള്‍
  നിർവ്വഹിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അപേക്ഷാ ഫോം, മറ്റുള്ളവ ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് പൂരിപ്പിക്കുകയോ ഒപ്പിടുകയോ വേണം.
   
 • ലോണ്‍ തുകയുടെ ഡിസ്ബേര്‍സ്‍മെന്‍റ്
  സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ പ്രോപ്പർട്ടി വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം തുക ഒരൊറ്റ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്, അനുമതി കത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്.

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്‍റെ വേഗത്തിലുള്ള വിതരണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ, നിങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കുന്നതും കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതുമായ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ഹോം ലോൺ ഓഫറുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം. ഒരു വായ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ യാത്ര തടസ്സരഹിതമാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള തുക മനസ്സിലാക്കാൻ ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക, ഓരോ മാസവും മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക കണക്കാക്കാൻ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.