ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന്‍റെ സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും

 • Convenient repayment

  സൗകര്യപ്രദമായ റീപേമെന്‍റ്

  Select a tenure ranging up to 96 months (8 years) to keep your EMIs aligned to your budget.

 • Zero collateral

  ഈട് ആവശ്യമില്ല

  ഒരു പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആസ്തി സെക്യൂരിറ്റി ആയി നൽകാതെ അപ്രൂവൽ നേടുക.

 • Money in %$$CAL-Disbursal$$%*

  48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പണം*

  Receive the funds in your bank account within 48 hours* of your application approval.

 • Basic documentation

  അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍

  പ്രാക്ടീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഏതാനും കെവൈസി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് ലോൺ നേടുക.

 • Doorstep services

  ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സർവ്വീസ്

  Your documents will be collected at your doorstep by a Bajaj Finance executive for added convenience.

 • Flexi facility

  ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം

  Borrow and prepay funds against your loan limit with zero extra charges. Choose to pay just the interest as EMI for the initial tenure.

 • Digital loan account

  ഡിജിറ്റൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട്

  ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ – എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫണ്ടുകൾ പ്രീപേ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകൾ കാണുക, നിങ്ങളുടെ ശേഷിക്കുന്ന ബാലൻസ് അറിയുക.

Grow your firm with a Bajaj Finserv Business Loan for Chartered Accountants. Get up to Rs. 55 lakh (inclusive of Insurance premium, VAS charges, documentation charges, Flexi fees, and processing fees) in just 48 hours* of approval without providing collateral.

Use the loan to get a new office space, open a branch office, integrate technology into practice, manage late payments from clients, hire extra recruits during the filing season, and more. Repay it conveniently over a flexible tenure ranging between 12 months and 96 months.

For flexibility in borrowing, consider the Flexi loan facility. It offers you a pre-approved loan limit, against which you can borrow funds and prepay them as many times as you wish at nil charges. Further, your interest payment is limited to the amount you borrow only. Additionally, you can opt for interest-only EMIs for the initial tenure to reduce your monthly outgo by up to 45%*.

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

Get a business loan for chartered accountants from Bajaj Finance by meeting these simple eligibility terms.

 • ദേശീയത: ഇന്ത്യൻ
 • പ്രായം: 22 വയസ്സ് മുതൽ 73 വയസ്സ് വരെ*
 • സിബിൽ സ്കോർ: 685 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ

*നിങ്ങളുടെ കാലയളവിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ പ്രായം 73 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവായിരിക്കണം.

Documents required for a business loan for CA

Bajaj Finance approves loan applications after verifying a minimal set of documents*:

 • KYC documents - Aadhaar/ passport/ voter’s ID/ driving license/ letter from NPR/ NREGA job card
 • പാൻ കാർഡ്
 • പ്രാക്ടീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

*Additional documents required, if any, will be communicated during the application process.

ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും

ഫീസ്‌ തരങ്ങള്‍ ബാധകമായ ചാര്‍ജുകള്‍
പലിശ നിരക്ക് 10% - 22% പ്രതിവർഷം
പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ലോൺ തുകയുടെ 2.95% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ നിരക്ക് രൂ. 2,360 വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
ഫ്ലെക്സി ഫീസ്

Term Loan: Not applicable

Flexi Term Loan (Flexi Dropline): Up to Rs. 999/- (inclusive of applicable taxes)

Flexi Hybrid Loan (as applicable below):
• രൂ. 2,00,000/-ൽ കുറഞ്ഞ ലോൺ തുകയ്ക്ക് രൂ. 1,999/- വരെ (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ)-
• രൂ. 2,00,000/- മുതൽ രൂ. 3,99,999/- വരെയുള്ള ലോൺ തുകയ്ക്ക് രൂ. 3,999/- വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)-
• രൂ. 4,00,000/- മുതൽ രൂ. 5,99,999 വരെയുള്ള ലോൺ തുകയ്ക്ക് രൂ. 5,999/- വരെ (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ)/-
• രൂ. 6,00,000/- മുതൽ രൂ. 6,99,999 വരെയുള്ള ലോൺ തുകയ്ക്ക് രൂ. 9,999/- വരെ (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ)/-
• രൂ. 10,00,000/- ഉം അതിൽ കൂടുതലും ഉള്ള ലോൺ തുകയ്ക്ക് രൂ. 7,999/- വരെ (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ)

*The Flexi charges above will be deducted upfront from the loan amount.

*Loan amount includes approved loan amount, insurance premium, VAS charges and documentation charges.

പ്രീപേമന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍ Full prepayment
Term Loan: Up to 4.72% (inclusive of applicable taxes) of the outstanding loan amount as on the date of full such prepayment
Flexi Term Loan (Flexi Dropline): Up to 4.72% (inclusive of applicable taxes) of the total withdrawable amount as per the repayment schedule as on the date of full such prepayment
Flexi Hybrid Loan: Up to 4.72% (inclusive of applicable taxes) of the total withdrawable amount as per the repayment schedule as on the date of full such prepayment

Part prepayment
• Up to 4.72% (inclusive of applicable taxes) of the principal amount of loan prepaid on the date of such part prepayment
• ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിനും (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ) ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോണിനും ബാധകമല്ല
വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജുകൾ ടേം ലോൺ: ബാധകമല്ല

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ): അത്തരം നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.295% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) (തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം)

ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ:
• ആദ്യ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.59% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)
• തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.295% വരെ (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ)
ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ In case of default of repayment instrument, Rs. 1,500 per bounce will be levied.
പിഴ പലിശ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്‍റ് അടയ്ക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, അതത് നിശ്ചിത തീയതി മുതൽ രസീത് തീയതി വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്‍റിന് മാസംതോറും 3.50% എന്ന നിരക്കിൽ പിഴ പലിശ ഈടാക്കും.
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതും ലോൺ തുകയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്
Mandate rejection service charges പുതിയ മാൻഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുവരെ കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് നിരസിച്ച മാൻഡേറ്റിനുള്ള കുടിശ്ശിക തീയതിയുടെ ആദ്യ മാസം മുതൽ പ്രതിമാസം രൂ. 450
ബ്രോക്കൺ പീരിയഡ് പലിശ/ പ്രീ-EMI പലിശ Broken period interest/ pre-EMI interest shall mean the amount of interest on loan for the number of day(s), which is(are) charged in two scenarios:

Scenario 1 – More than 30 days from the date of loan disbursal till the first EMI is charged:

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബ്രോക്കൺ പീരിയഡ് പലിശ താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ ഈടാക്കുന്നു:
• ടേം ലോണിന്: ലോൺ ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു
• ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിന്: ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു
• ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോണിന്: ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു

Scenario 2 – Less than 30 days from the date of loan disbursal till the first EMI is charged:

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ലോൺ വിതരണം ചെയ്തതിനാൽ യഥാർത്ഥ ദിവസങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പലിശ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ.
ഫീസ് മാറ്റുക ലോൺ തുകയുടെ 1.18% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

(Switch fee is applicable only in case of switch of loan. In switch cases, processing fees and documentation charges will not be applicable.)

ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള ബിസിനസ് ലോണിന് വേഗത്തിലുള്ള ഏതാനും ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

 1. 1 ഈ പേജിലെ 'അപേക്ഷിക്കുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. 2 നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പറും ഒടിപിയും എന്‍റർ ചെയ്യുക
 3. 3 നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വ്യക്തിഗത, പ്രൊഫഷണൽ വിവരങ്ങൾ സഹിതം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
 4. 4 Once you fill out the form, click on ‘PROCEED’
 5. 5 Update the KYC details
 6. 6 Schedule an appointment for document verification

Note: Keep your Certificate of Practice handy to finish the KYC process.
അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം ലോൺ തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.