ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಎಂದರೇನು?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಇಎಂಐ (ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು) ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮಾಡುವ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಅನುಪಾತಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ:

ಸಾಲದಾತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ:

ಇಎಂಐ = [P x I x (1+I)N] / [(1+I)N-1]

ಎಲ್ಲಿ,
P – ಅಸಲು ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ
I – ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಎನ್– ಕಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?

1. ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
2. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು 12 ಒಳಗೆ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
3 EMI ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ

ಉದಾಹರಣೆ:
ವಾರ್ಷಿಕ 9.5% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ; ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು:

ಇಲ್ಲಿ,
ಪಿ = ರೂ.25,00,000
I = 9.5/ (12 x 100) = 0.0079
N = 10 ವರ್ಷಗಳು = 120 ತಿಂಗಳು

ಇಎಂಐ = [25,00,000 x 0.0079 x (1+0.0079)120 / (1+0.0079)120 -1 = ರೂ.32329*

*ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಎಂಐ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಅಸಲು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ