ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದರ ಎಷ್ಟು?

Stamp duty is a mandatory payment made by the purchaser to the sub-registrar of the property's locality to officially register the property in the government's records under their name. This fee is determined and imposed by the respective state governments

What is the stamp duty rates in Bangalore?

Know the stamp duty and property registration charges in Bangalore before applying for a ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ in the Karnataka. Choose the property and pay the applicable charges to transfer it to your name legally.

The stamp duty applicable to properties varies based on their market value, ranging from 3% to 5% Similarly, the registration charges are determined by the market value, ranging from 1% to 3% For example, in Bangalore, properties valued under Rs. 20 lakh attract a stamp duty charge of 2% On the other hand, properties valued between Rs. 21 lakh and Rs. 35 lakh have a stamp duty rate of 3%, while properties above Rs. 45 lakh incur a stamp duty charge of 5%.

In addition to the stamp duty in Karnataka, it is important to allocate funds for the cess and surcharge that form a part of the property registration charges in Bangalore and other cities across the state. For properties with a value exceeding Rs 35 lakh in urban areas, a cess of 10% and a surcharge of 2% are applied, resulting in an effective stamp duty of 5.6% In rural areas, the stamp duty for home buyers stands at 5.65%, as the surcharge is set at 3%.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಆಸ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಖರೀದಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ವಸತಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ), ಸ್ಥಳ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ-ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.