2023 ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚಗಳು, ವಯಸ್ಸು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 2023 ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಉಚಿತ, ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24 ಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಹಂತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಗಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? (AY 2023-24)? (AY 2023-24)?((AY 2023-24)?(AY 2023-24)?)(AY 2023-24)??(AY 2023-24)?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

1. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
2. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
3. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ:

 • 80C (ELSS ಫಂಡ್‌ಗಳು, PPF, ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ)
 • 80CCD(1B) (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
 • 24B (ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿ)
 • 80E (ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿ)
 • 80G (ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಗಳು)

4. HRA, LTA ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀವು '0' ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, AY 2023-24 (FY 2022-23) ಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24 ಗಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? (AY 2024-25)? (AY 2023-24)?((AY 2023-24)?(AY 2023-24)?)(AY 2023-24)??(AY 2023-24)?

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಎಚ್ಆರ್‌ಎ) ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಚ್ಆರ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೀವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಹಂತಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ:

 1. ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಿ
 2. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 3. ಐಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 4. ಐಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಂಎನ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಸಮೈರಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 12.5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೂ. 50,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ರೂ. 12 ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ. 10.5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24 ರಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ - ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸತು ಪದ್ಧತಿ. ತೆರಿಗೆದಾರರಾಗಿ, ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:

ಸಮೈರಾ ಅವರಿಗೆ, ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವು 4% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರೂ. 1,27,500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ರೂ. 1,32,600 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:

4% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 1.25 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 1.30 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು (2023-24)

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24 (ಎವೈ 2024-25) ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ

ರೂ. 3,00,000 ವರೆಗೆ

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 3,00,000 – ರೂ. 6,00,000

ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 5%, ಅದು ರೂ. 3,00,000 ಮೀರುತ್ತದೆ

ರೂ. 6,00,000 – ರೂ. 9,00,000

ರೂ. 15,000 + ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 10%, ಯಾವುದು ರೂ. 6,00,000 ಮೀರುತ್ತದೆ

ರೂ. 9,00,000 – ರೂ. 12,00,000

ರೂ. 45,000 + ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 15%, ಯಾವುದು ರೂ. 9,00,000 ಮೀರುತ್ತದೆ

ರೂ. 12,00,000 – ರೂ. 15,00,000

ರೂ. 90,000 + ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 20%, ಯಾವುದು ರೂ. 12,00,000 ಮೀರುತ್ತದೆ

ರೂ. 15,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ರೂ. 1,50,000 + ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ 30%, ಅದು ರೂ. 15,00,000 ಮೀರುತ್ತದೆ


ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24 (ಎವೈ 2024-25) ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

60 ಮತ್ತು 80 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು)

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ

ರೂ. 3,00,000 ವರೆಗೆ

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 3,00,000 – ರೂ. 5,00,000

5%

ರೂ. 5,00,000 – ರೂ. 10,00,000

20%

ರೂ. 10,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

30%


80 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಅತಿ-ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು)

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ

ರೂ. 5,00,000 ವರೆಗೆ

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 5,00,000 – ರೂ. 10,00,000

20%

ರೂ. 10,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

30%


ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24 (ಎವೈ 2024-25) ಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ

ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದರ

ರೂ. 2,50,000 ವರೆಗೆ

ಇಲ್ಲ

ರೂ. 2,50,001 – ರೂ. 5,00,000

5%

ರೂ. 5,00,001 – ರೂ. 10,00,000

20%

ರೂ. 10,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

30%

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು:

 • ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ
 • ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೆರಿಗೆ ರಿಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
 • ತ್ವರಿತ ದೃಢೀಕರಣ ರಸೀತಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
 • ಗೌಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ
 • ದೋಷ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
 • ತಡವಾದ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ
 • ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲರೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಾಗಿ, ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿ:

 • 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ
 • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ (60 ಮತ್ತು 80 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ)
 • ಅತಿ-ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ (80 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ:

 • ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ
 • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ
 • ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಆದಾಯ / ಸ್ವತ್ತುಗಳು
 • ಸಂಬಂಧಿತ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2021 ರ ಪ್ರಕಾರ, 75 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವುದು/ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ FY 2021-22 ಕ್ಕೆ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಮೂಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಿಕರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಶೂನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಇತರ ಘಟಕಗಳು:

 • ಹಿಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ (HUF)
 • ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ (AoPs)
 • ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 • ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 • ಚಾರಿಟೆಬಲ್/ ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು
 • ಕಂಪನಿ
 • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಜ್ಯುಡೀಶಿಯಲ್
 • ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು (BOI)

ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರಿಯಾದ ITR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇ-ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳು ಯಾವುವು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇ-ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿ:

 • PAN, ಆಧಾರ್, ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
 • ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳು (ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ)
 • ಫಾರ್ಮ್ 16 ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, FD ಗಳಿಂದ
 • ಅಧ್ಯಾಯ VI-A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C, 80D ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡಿತದ ವಿವರಗಳು
 • ಪಾವತಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಪುರಾವೆ (ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ, TDS, ಇತ್ಯಾದಿ)

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?

 • ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಡಿತ
 • ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು)
 • ರಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ)
 • ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು (ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಮೀಲ್ ಕೂಪನ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ)
 • ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳು
 • 80C, 80CCC, 80CCD(1) (NPS, PPF, ELSS, ಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಲ್ಕ, ತೆರಿಗೆ-ಉಳಿತಾಯ FD)
 • 80D (ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು)
 • 80C, 24B, ಮತ್ತು 80EE/ 80EEA (ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ)
 • 80E (ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ)
 • 80G (ಅನುಮೋದಿತ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು)
 • 80TTA (ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ)
 • ಇತರೆ ಕಡಿತಗಳು

ಈ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು/ ಕಡಿತಗಳು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಡೇಟಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನೀವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ/ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೇಟಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಊಹೆಗಳು/ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನನ್ನ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು?

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ (ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಆರ್‌ಎ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಡಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದು) ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಸರಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು:

 • ಲಿಂಗ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 • ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಪಾವತಿಸಿದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 • ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ಅಸಲನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

80C ಕಡಿತದ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿಸಿಡಿ (1ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಡಿತವಿದೆ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಕಡಿತವು ಇಪಿಎಫ್, ಪಿಪಿಎಫ್, ಇಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಎಫ್‌ಡಿ, ಎಲ್‌ಐಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ₹ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿ 80CCC, 80CCD(1), ಮತ್ತು 80CCD(2) ರೀತಿಯ ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಹೋಮ್ ಲೋನನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು:

 • ಪ್ರಧಾನ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
 • ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
 • ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಇಇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 50,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತವಾಗಿ
 • ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಇಇಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತ

ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಇಇ ಅಥವಾ 80 ಇಇಎನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಕಡಿತ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ (ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ + ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ + ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ) ಆಗಿದೆ. ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜಂಟಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?

ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅತಿಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವು ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 87ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 12,500 ವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ - ಪರಿಶೀಲನಾ ಫಾರ್ಮ್ (ಐಟಿಆರ್-ವಿ) ಎಂದರೆ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಿಆರ್-V ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 120 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಿಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್-V ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲೋನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ