வணிக கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

வணிக கடன்கள் என்பவை வணிகங்களுக்காக வழங்கப்படும் பாதுகாப்பான அல்லது பாதுகாப்பற்ற கடன் வசதிகளாகும். வணிக கடன் வட்டி விகிதங்கள் கடன் தன்மையைப் பொறுத்து மாறுபடும். பொதுவாக, அடமானம் இல்லாத கடன்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதில் சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்கள் காரணமாக பாதுகாப்பற்ற வணிக கடன்கள் மீதான வட்டி விகிதம் சற்று அதிகமாக உள்ளது.

வணிக கடன்கள் மீதான வட்டி விகிதம் கடன் வழங்குநர் நிலையான அல்லது ஃப்ளோட்டிங் வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறாரா என்பதைப் பொறுத்தது. நீங்கள் ஒரு நிலையான வட்டி விகிதத்தை தேர்வு செய்யும்போது, தவணைக்காலம் முழுவதும் அதே வட்டியை நீங்கள் செலுத்துவீர்கள். மறுபுறம், ஃப்ளோட்டிங் வட்டி விகிதம் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுடன் மாறும்.

வளர்ந்து வரும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய விரைவான நிதி தேவைப்படும் வணிகங்களுக்கு மலிவான வட்டி விகிதத்தில் பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் தொந்தரவற்ற வணிக கடன்களை வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்