கிரெடிட் ஸ்கோர் என்றால் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் என்பது மூன்று இலக்க எண் ஆகும், இது கடன் வழங்குநர்களுக்கு கடன் அல்லது நிலுவையிலுள்ள கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் உங்கள் திறனை குறிக்கிறது. உங்கள் கிரெடிட் வரலாறு மற்றும் திருப்பிச் செலுத்தும் நடவடிக்கையை மதிப்பிடுவதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது. இதில் உங்கள் தற்போதைய கடன்கள், கடன் வரலாறு, உங்களிடம் உள்ள கிரெடிட் கருவிகளின் வகைகள் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கியது.

நீங்கள் எந்தவொரு கடனுக்கும் விண்ணப்பிக்கும்போது, கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள் கடன் தகுதியை சரிபார்க்க உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரை மதிப்பீடு செய்வார்கள். இது கடன் வாங்குபவராக நீங்கள் முன்வைக்கும் ஆபத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய கடன் வழங்குநர்களுக்கு உதவுகிறது.

இந்தியாவில் பல கடன் தகவல் நிறுவனங்கள் உள்ள போது, மிகவும் பிரபலமானவர் சிபில். சிபில் 300 மற்றும் 900 இடையில் கிரெடிட் ஸ்கோர்களை ஒதுக்குகிறது. 750+ அதிக கிரெடிட் ஸ்கோர் உங்கள் கடனுக்கு எளிதாகவும் விரைவாகவும் ஒப்புதல் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது. அதிக கடன் தொகை போன்ற உங்கள் கடன் மீதான போட்டிகரமான வட்டி விகிதம் அல்லது சிறந்த விதிமுறைகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் இது மேம்படுத்துகிறது.

குறைந்த ஸ்கோர் என்பது பணம் செலுத்த தவறவிட்ட அல்லது குறைபாடுடைய வரலாற்றைக் குறிக்கிறது அல்லது உங்களிடம் அதிக கடன் வரலாறு இல்லை. இது உங்கள் கடன் விண்ணப்பத்தில் ஒப்புதல் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை குறைக்கிறது அல்லது கடுமையான கடன் விதிமுறைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

ஒரு கடன் ஒப்புதல் செயல்முறையில் அதன் முக்கியத்துவத்தை கொண்டு, நீங்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்னர் உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரை சரிபார்க்கவும். இந்த வழியில், தற்போதுள்ள கடன்களை செலுத்துவதன் மூலம், நேரத்தில் இஎம்ஐ-களை செலுத்துவதன் மூலம் அல்லது உங்கள் கிரெடிட் பயன்பாட்டை குறைப்பதன் மூலம் உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உங்களிடம் உள்ளது.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்