தனிநபர் கடனுக்கான வழக்கமான தவணைக்காலம் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் தனிநபர் கடன்களை 60 மாதங்கள் வரையிலான ஃப்ளெக்ஸிபிள் தவணைக்காலங்களில் வழங்குகிறது.

உங்கள் தனிநபர் கடனுக்கான சரியான தவணைக்காலம் கடன் இறுதி பயன்பாட்டிலிருந்து உங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் வரை பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. இந்தியாவின் மிக விரைவான தனிநபர் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கவும் மற்றும் 24 மணிநேரங்களுக்குள் உடனடி ஒப்புதல் மற்றும் பட்டுவாடா எவ்வாறு பெற முடியும் என்பதை பாருங்கள்.