உள்நுழைவு FAQ

செயலிக்கான பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை நான் எவ்வாறு உருவாக்குவது?

நீங்கள் உங்களின் Facebook ID, பதிவுசெய்த மொபைல் எண் மற்றும் தற்போதைய எக்ஸ்பீரியா ID-ஐ பயன்படுத்தி உள்நுழைவு செய்யலாம்.

நான் எனது கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் செயலி உள்நுழைவு திரையில் உள்ள கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டது எனும் விருப்பத்தை பயன்படுத்தவும்.

தற்போது, என்னிடம் ஆன்லைன் அல்லது மொபைல் பேங்கிங் கிடையாது. மொபைல் பேங்கிங் பெறுவதற்கு நான் முதலில் ஆன்லைன் பேங்கிங் பதிவுசெய்ய வேண்டுமா?

இல்லை, உங்களிடம் மொபைல்/நெட் பேங்கிங் வசதிகள் இல்லை என்றாலும் கூட நீங்கள் செயலியை பயன்படுத்த முடியும்.

நான் செயலியில் டச் ID பயன்படுத்த முடியுமா?

ஆம், நீங்கள் செயலியில் டச் ID பயன்படுத்த முடியும்.

மக்களும் இதையே கருதுகின்றனர்

திருமணத்திற்கான தனிநபர் கடன் மக்கள் கருதிய படம்

திருமணத்திற்கான தனிநபர் கடன்

உங்களுடைய கனவு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு ரூ. 25 லட்சம் வரை தனிநபர் கடன் பெறுங்கள்

அறிய
உயர் கல்விக்கான தனிநபர் கடன் மக்கள் கருதிய படம்

உயர் கல்விக்கான தனிநபர் கடன்

உங்களுடைய உயர் கல்விக்கு ரூ. 25 லட்சம் வரை தனிநபர் கடன் பெறுங்கள்

அறிய
வீட்டு சீரமைப்புக்கான தனிநபர் கடன் மக்கள் கருதிய படம்

வீட்டைப் புதுப்பிப்பதற்கான தனிநபர் கடன்

உங்களுடைய வீட்டைப் புதுப்பிக்க ரூ. 25 லட்சம் வரை தனிநபர் கடன் பெறுங்கள்

அறிய
பயணத்திற்கான தனிநபர் கடன் மக்கள் கருதிய படம்

பயணத்திற்கான தனிநபர் கடன்

உங்களுடைய கனவு விடுமுறையைக் கழிக்க ரூ. 25 லட்சம் வரை தனிநபர் கடன் பெறுங்கள்

அறிய