வீட்டுக் கடன் தற்காலிக சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

ஒரு வீட்டுக் கடன் தற்காலிக சான்றிதழ் வீட்டுக் கடன் திருப்பிச் செலுத்துதலின் ஆதாரமாகவும், வட்டி மற்றும் நிதியாண்டில் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட அசல் தொகைகளின் சுருக்கம் கொண்ட ஒரு அறிக்கையாகவும் செயல்படுகிறது.

உங்கள் கடன் வழங்குநர் அந்த ஆண்டு நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய அசல் மற்றும் வட்டி தொகைகளை குறிக்க நிதி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வீட்டுக் கடனுக்கான தற்காலிக சான்றிதழை வழங்கலாம்.

வீட்டுக் கடன் தற்காலிக சான்றிதழை எவ்வாறு பெறுவது?

ஒரு வீட்டுக் கடனுக்கான தற்காலிக சான்றிதழைப் பெறுவது எளிதானது, ஏனெனில் பெரும்பாலான கடன் வழங்குநர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வீட்டுக் கடன் விவரங்களை ஆன்லைனில் அணுக அனுமதிக்கின்றனர். எனவே, நீங்கள் உங்கள் கடன் வழங்குநரின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை மட்டுமே அணுக வேண்டும் அல்லது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும், உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்து, உங்கள் வீட்டுக் கடன் அறிக்கை, வீட்டுக் கடன் தற்காலிக சான்றிதழ் மற்றும் பிற தொடர்புடைய ஆவணங்களை அணுக வேண்டும்.

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, அது எக்ஸ்பீரியா செயலியில் செல்லுபடியாகும்.

வீட்டுக் கடன் தற்காலிக சான்றிதழின் பயன்பாடு என்ன?

வீட்டுக் கடன் வரி விலக்குகளுக்கான தற்காலிக சான்றிதழை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். அசல் மற்றும் வட்டி திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு வெவ்வேறு வரி விலக்குகள் உள்ளன. வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-யின் கீழ் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட அசலுக்கு எதிராக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நீங்கள் கோரலாம். இந்த பிரிவின் கீழ், நீங்கள் பதிவு கட்டணம் மற்றும் முத்திரை வரி கட்டணங்களை விலக்குகளாகக் கோரலாம். அதேபோல், பிரிவு 24 மற்றும் பிரிவு 80EE/ 80EEA-யின் கீழ் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட வட்டியின் ஒரு பகுதியை நீங்கள் கோரலாம்.

இந்த வீட்டுக் கடன் வரி நன்மைகளை வெற்றிகரமாகப் பெற, உங்கள் வருமானத்தை தாக்கல் செய்யும்போது உங்கள் வீட்டுக் கடன் சான்றிதழ் அல்லது வீட்டுக் கடன் தற்காலிக சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கவும்.