എക്വിപ്‍മെന്‍റ് ഫൈനാന്‍സിംഗ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്‍റെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും മെഷിനറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യത്തെയാണ് എക്യുപ്‌മെന്‍റ് ഫൈനാൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെഷിനറി ലോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വാങ്ങാം, ലീസ് ചെയ്യാം, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാം.

ബജാജ് ഫിൻസർവിൽ നിന്നുള്ള എക്വിപ്മെന്‍റ് ഫൈനാൻസിംഗിന്‍റെ ചില ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ രൂ. 50 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോണുകള്‍*
  • താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്ക്
  • സുതാര്യമായ ഫീസും നിരക്കുകളും
  • കൊലാറ്ററൽ രഹിത ഫൈനാൻസ്
  • ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൗകര്യം

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് മെഷിനറി ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തയ്യാറാക്കണം:

  • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
  • ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥതയുടെ തെളിവ്
  • കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി ഫയൽ ചെയ്ത ആദായനികുതി റിട്ടേൺസ്
  • കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ലാഭ, നഷ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ, ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക