ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക image

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

image
Personal Loan
നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ താമസ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിന്‍റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓഫർ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാത്മകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
മൊബൈൽ നമ്പർ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധികളെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും/സേവനങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാൻ/SMS ചെയ്യാൻ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുമതി DNC/NDNCനായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അസാധുവാക്കുന്നു. T&C ബാധകം

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

ഒടിപി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

7897897896

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ OTP ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 'വീണ്ടും അയയ്ക്കുക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

47 സെക്കന്‍റുകള്‍
OTP വീണ്ടും അയക്കുക തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു

ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ

Bajaj Finserv offers top-up loans on personal loans to select customers. If eligible, you can get a top-up loan up to Rs.25 lakh over and above your existing personal loan for expenses that your current loan may not cover.
 

Features and Benefits of Top-up Loans on Personal Loans

 • Top up of up to Rs. 25 lakh

  Top-up of up to Rs.25 lakh

  Get funding up to Rs.25 lakh in addition to your existing personal loan for your financial goals as well as emergencies.

 • ലളിതമായ യോഗ്യത

  Avail a top-up loan upon completing 12 EMIs on your current Bajaj Finserv Personal Loan*

 • അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍

  Provide a few documents like salary slips and bank statements to obtain a high-value top-up.

 • വേഗത്തിലുള്ള വിതരണം

  അപ്രൂവലിനു ശേഷം അതേ ദിവസം* തന്നെയുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഡിസ്ബേർസൽ ഉപയോഗിച്ച് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ അതിവേഗം നേരിടുക.

 • Instant Personal Loan upto Rs. 25 Lakh

  താങ്ങാനാവുന്ന റീപേമെന്‍റ്

  Repay your loan at a nominal top-up loan interest rate.

 • Flexi Loan facility

  ഫ്ലെക്സി ലോൺ സൗകര്യം

  Withdraw funds and pre-pay them as often as you desire, free of charge. Pay interest only on the amount you withdraw from your loan limit.

 • Pay up to 45% lower EMI

  45% കുറഞ്ഞ EMIകൾ

  ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് റീപേമെന്‍റ് കാലയളവിന്‍റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പലിശ മാത്രമുള്ള EMI തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • Easy Application Process

  100% സുതാര്യമായ പ്രക്രിയ

  അധിക ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ ഫീസുകളും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുക.

 • ഓൺലൈൻ ടോപ്പ് അപ്പ് അപേക്ഷ

  നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ സൌകര്യത്തോടെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിച്ച് അതിവേഗ ലോൺ പ്രോസസിംഗ് ആസ്വദിക്കൂ.

 • പേഴ്സണല്‍ ലോണിലുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോണ്‍

  An urgent need for funds can arise at any time. You may be faced with a medical emergency, or you may require funds to renovate your home. You may need to pay for higher education, or even need finance to purchase a used car. For such needs, a top-up loan is ideal as it offers quick financing against simple eligibility criteria.

  As an existing customer you enjoy a simple top-up loan approval process. Customers who have successfully paid 12 EMIs and maintain a solid financial profile can look forward to money in their bank account in 24 hours*, post approval. Our top-up loans bear a nominal interest rate and you can apply for one online.

  We also offer the Flexi facility for flexibility in borrowing as well as repayment. This feature allows you to withdraw funds from your approved loan limit as the need arises and pre-pay amounts without any charge. Your interest payment is restricted to the amount withdrawn and is not on the entire principal. Moreover, for ease of repayment, you can choose to pay interest-only EMIs for the initial part of the repayment term.