സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മുദ്ര യോജന പദ്ധതി

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് 2015 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന (പിഎംഎംവൈ) സ്വന്തം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള മുദ്ര ലോണുകളും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള മുദ്ര ലോണിനെക്കുറിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

1. ഈ ലോണ്‍ സ്കീമിന്‍റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?
സ്വന്തം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിന് പിഎംഎംവൈ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വിജയകരമായ ബിസിനസ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് ഈ സ്കീം ലോൺ നൽകുന്നു.

2. സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള മുദ്ര ലോൺ സ്കീം എന്താണ്?
മുദ്ര യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ, ഒരു ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എന്‍റർപ്രൈസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് രൂ. 10 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, ഒരു നോൺ-കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ-ഫാം ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ.

3. ലോണ്‍ സ്കീമിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?
മുദ്ര ലോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ താഴെപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • മുദ്ര ലോണുകൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ലഭ്യമാണ് - ശിശു, കിഷോർ, തരുൺ എന്നിവ യഥാക്രമം രൂ. 50,000, രൂ. 5 ലക്ഷം, രൂ. 10 ലക്ഷം വരെ ആണ്
  • ഇത് താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്കിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു
  • കൊലാറ്ററൽ ആവശ്യമില്ല
  • വനിതാ സംരംഭകർക്കുള്ള കാലയളവ് 36 മാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരെ നീട്ടാൻ കഴിയും
  • ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയ്ക്കും വിപുലീകരണത്തിനുമായി വനിതാ സംരംഭകർക്ക് ഈ വായ്പയെടുക്കാം
  • പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു

നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ലോൺ തുകയും സൗകര്യപ്രദമായ റീപേമെന്‍റ് കാലാവധിയും തിരയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ എടുക്കാം, അത് രൂ. 50 ലക്ഷം* വരെ (*ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, വിഎഎസ് നിരക്കുകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ നിരക്കുകൾ, ഫ്ലെക്സി ഫീസ്, പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) കൊലാറ്ററൽ-ഫ്രീ ഫണ്ടുകൾ 96 മാസം വരെ കാലാവധിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

4. സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന നടപ്പാക്കൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്?
നഗര-ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി മുദ്ര ലോൺ സ്കീം ഉപയോഗിക്കാം.
നിലവിൽ, വനിതാ സംരംഭകർക്ക് ലോൺ നൽകുന്ന ലെൻഡർക്ക് മുദ്ര അതിന്‍റെ പലിശ നിരക്കിൽ 25 ബിപിഎസ് കിഴിവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

5. സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള പ്രധാൻ മന്ത്രി ലോൺ സ്കീം ഇന്ത്യയുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്?
2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുവദിച്ച രൂ. 3,21,722.79 കോടി, 2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുവദിച്ച രൂ.35,002 കോടി ലോൺ ഉള്ള പല ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഈ സ്കീം ഇതിനകം പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിരാകരണം:
ഞങ്ങൾ നിലവിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം (മുദ്ര ലോൺ) നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ദയവായി +91 8698010101 ൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക