നിങ്ങളുടെ ലോണിലെ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അറിയുക

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര്‍, മാസ വരുമാനം, ലോണ്‍ തുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ശക്തമായ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉള്ള ഒരു അപേക്ഷകനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുൻ ലോണുകൾ സമയത്ത് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മികച്ച പ്രതിമാസ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പേഴ്സണൽ ലോണിന് യോഗ്യത നേടാം.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ആകര്‍ഷകമായ പലിശ നിരക്കുകളോടെ, അപ്രൂവല്‍ ലഭിച്ചാല്‍ പെട്ടെന്ന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണല്‍ ലോണുകളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഇഎംഐ-യും പലിശ നിരക്കും ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അറിയുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക