പേഴ്സണൽ ലോൺ

പേഴ്സണല്‍ ലോണിലെ പലിശ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്

പേഴ്സണല്‍ ലോണിലെ പലിശ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, പ്രതിമാസ വരുമാനം, കടം വാങ്ങിയ തുക തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നു.
ലെന്‍ഡേഴ്സ് സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് നിലവാരമുള്ള അപേക്ഷകർക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുക - മുൻകാല ലോണുകളും ബില്ലുകളും കാലക്രമത്തിൽ തിരിച്ചടച്ചവർക്ക്.
ബജാജ് ഫിൻസേർവ് 24 മണിക്കൂറും ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കില്‍ ഉടനടി അപ്രൂവലും നൽകിക്കൊണ്ട് പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.