പണയം വെച്ച സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
17 ഏപ്രിൽ 2023

ഗോൾഡ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വായ്പക്കാർ തങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ പണയം വെയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. വായ്പക്കാരൻ ലോൺ തുകയും പലിശയും പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതുവരെ പണയം വെച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ലെൻഡിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരും. മുഴുവൻ റീപേമെന്‍റിന് ശേഷം, വായ്പക്കാരന് പണയം വെച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ തിരികെ നേടാൻ കഴിയും.

എനിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണം പണയം വെയ്ക്കാൻ കഴിയും?

ഒരു അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ രൂപവും പരിശുദ്ധിയും നിർണായക പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഗോൾഡ് ലോൺ. പണം ലഭിക്കാൻ വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രൂപമാണ് ആഭരണങ്ങൾ. സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധി നിലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മിക്ക പണമിടപാടുകാരും ഫണ്ടിംഗ് നൽകുന്നതിനായി 22 കാരറ്റ് പരിശുദ്ധിയുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ തേടും.

ഓരോ ഗ്രാമിനുമുള്ള ഗോൾഡ് ലോൺ നൽകിയ ഏത് ദിവസത്തെയും നിരക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്ന പരമാവധി ലോൺ തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നു. മിക്ക ലെന്‍ഡര്‍മാരും സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്‍റെ 75% വരെ ലോണ്‍-ടു-വാല്യൂ (എൽടിവി) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അതായത് ആ ദിവസത്തെ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ ഓരോ ഗ്രാം വിപണി മൂല്യവും രൂ. 1,500 ആണെങ്കിൽ, ആഭരണത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനും ഗോൾഡ് ലോൺ ആയി രൂ. 1,125 വരെ ലഭ്യമാക്കാം. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വിപണി നിരക്കും സ്വാധീനിക്കുന്നു
ഗോള്‍ഡ്‌ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍ ബാധകം.

എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് എന്‍റെ സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കുക?

സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പണയംവെയ്ക്കുന്നതിൽ, മുഴുവൻ ലോൺ തുകയും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് വരെ ആഭരണത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയും അതിന്‍റെ ഇടപാടുകളുടെ അവകാശങ്ങളും വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോൺ തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും അത്തരം ഉടമസ്ഥതയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും തിരികെ ലഭിക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു
പാർട്ട്-റിലീസ് സൗകര്യം തുല്യമായ തുക അടച്ച ശേഷം മൊത്തം പണയം വെച്ച സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കാൻ വായ്പക്കാരെ അത് പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക