രൂ. 12 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഹോം ലോൺ

വിപുലമായ ഹൗസിംഗ് ഫൈനാൻസ് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഹോം ലോൺ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നത് മുതൽ നിലവിലെ ലോൺ റീഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നതുവരെ, അതിന് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാനാകും. ഈ ഹൗസിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് 12 ലക്ഷം ഹോം ലോണും അതിലേറെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

അതിലുപരി, റീപേമെന്‍റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, പിഎംഎവൈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ, ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്‍റ് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

12 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഹോം ലോണിന്‍റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വായിക്കുക.

12 ലക്ഷം ഹോം ലോൺ തുകയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഹോം ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം താഴെ പറയുന്നു:

ശമ്പളക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി:

 • പ്രായം**: 23 മുതൽ 62 വയസ്സ് വരെ
 • പ്രവൃത്തി പരിചയം: കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം

സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക്:

 • പ്രായം**: 25 മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ
 • ബിസിനസ് വിന്‍റേജ്: കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ ബിസിനസ് തുടർച്ച

ഇവയ്ക്ക് പുറമേ:

 • ഒരാൾ കുറഞ്ഞ സിബിൽ സ്കോർ ആവശ്യകത നിറവേറ്റണം, അതായത്, 750
 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരിക്കണം
 • ഇന്ത്യന്‍ നിവാസി ആയിരിക്കണം

ഈ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം, 12 ലക്ഷം ഹൗസ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • വരുമാന തെളിവ് (സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ, ഫോം 16, പി&എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന്‍റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ടേൺഓവർ പേപ്പറുകൾ)
 • കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ തുടർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്ന ബിസിനസ് പ്രൂഫ്
 • കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

**ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് പരിഗണിക്കുന്ന പരമാവധി പ്രായം.

രൂ. 12 ലക്ഷം ഹോം ലോണിന് ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക്

ശമ്പളക്കാരായ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് പ്രതിവർഷം 8.50%* മുതൽ രൂ. 12 ലക്ഷം ലോണിനുള്ള ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മൊത്തം കുടിശ്ശികയുള്ള തുക നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാൽ ഹൗസിംഗ് ലോൺ നിരക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമാണ്.

12 ലക്ഷം ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ സഹായം തേടാം. ലോൺ കാലയളവും പലിശ നിരക്കും അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് തുക മാറുന്നതിനാൽ ഈ ഓൺലൈൻ ടൂൾ റീപേമെന്‍റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ധാരണ നൽകും.

ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യത അനുസരിച്ച് മികച്ച ഫലം കണ്ടെത്താം. കൂടാതെ, ഈ ഓൺലൈൻ ടൂളുകൾ യൂസർ-ഫ്രണ്ട്‌ലിയാണ്, സൌജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.

ഇഎംഐ ബ്രേക്ക്-അപ്പിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, വായിക്കുക.

വ്യത്യസ്ത കാലയളവുള്ള 12 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഇഎംഐ കണക്കാക്കൽ

പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 8.50%* ൽ നിലനിർത്തി, ലോൺ കാലയളവിനെ ആശ്രയിച്ച് ഹോം ലോൺ ഇഎംഐകൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ.

30 വർഷത്തേക്ക് രൂ. 12 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഇഎംഐ

ലോൺ തുക

രൂ. 12 ലക്ഷം

പലിശ നിരക്ക്

8.50%* പ്രതിവർഷം.

കാലയളവ്

30 വയസ്സ്

EMI

രൂ. 9,312


20 വർഷത്തേക്ക് രൂ. 12 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഇഎംഐ

ലോൺ തുക

രൂ. 12 ലക്ഷം

പലിശ നിരക്ക്

8.50%* പ്രതിവർഷം.

കാലയളവ്

20 വയസ്സ്

EMI

രൂ. 10,490


10 വർഷത്തേക്ക് രൂ. 12 ലക്ഷം ഹോം ലോണിനുള്ള ഇഎംഐ

ലോൺ തുക

രൂ. 12 ലക്ഷം

പലിശ നിരക്ക്

8.50%* പ്രതിവർഷം.

കാലയളവ്

10 വയസ്സ്

EMI

രൂ. 14,943

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഉദാഹരണം ലോൺ കാലയളവിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇഎംഐ എങ്ങനെ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അഫോഡബിലിറ്റിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് തുക കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ലോൺ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.