35000 ശമ്പളത്തിലെ ഹോം ലോൺ വിവരങ്ങൾ

വ്യക്തികൾ ഹൗസിംഗ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അവരുടെ ലോൺ തുകയുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ വ്യക്തിയുടെ ശമ്പളം, പ്രായം, നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഒരാൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും അവന്‍റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ലോൺ തുകയുടെ യോഗ്യത കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

രൂ. 35,000 ശമ്പളത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ഹോം ലോൺ ലഭിക്കും?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിലവിലെ ശമ്പളം, നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ, ലൊക്കേഷൻ, 20 വർഷത്തെ കാലയളവ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വ്യക്തിക്ക് അർഹതയുള്ള ലോൺ തുകയുടെ പൂർണ്ണമായ അവലോകനം ചുവടെയുള്ള പട്ടിക നൽകും.

മൊത്തം പ്രതിമാസ വരുമാനം

ഹോം ലോൺ തുക**

രൂ. 35,000

രൂ. 29,19,460

രൂ. 34,000

രൂ. 28,36,047

രൂ. 33,000

രൂ. 27,52,633

രൂ. 32,000

രൂ. 26,69,220

രൂ. 31,000

രൂ. 25,85,807


**മുകളിലുള്ള ഹോം ലോൺ തുക ബജാജ് ഫിൻസെർവ് യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയതാണ്. യഥാർത്ഥ ലോൺ തുക നഗരം, പ്രായം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

ഇതിലൂടെ, 35000 ശമ്പളത്തിൽ ഹോം ലോണിന് യോഗ്യതയുള്ള തുക വ്യക്തികൾക്ക് കണ്ടെത്താം. മറ്റ് വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർക്ക് അവരുടെ ലോൺ തുകയുടെ യോഗ്യത കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

നിരസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തികൾ ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ പാരാമീറ്ററുകളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

എന്‍റെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള ഓൺലൈൻ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാം. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് ഇതാ:

ഘട്ടം 1: വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ പേജ് തുറക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 2: ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക:

 • ജനന തീയതി
 • താമസിക്കുന്ന നഗരം
 • പ്രതിമാസം കൈയില്‍കിട്ടുന്ന ശമ്പളം
 • നിലവിലെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും ഇഎംഐകളും

ഘട്ടം 3: 'നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഘട്ടം 4:കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള ലോൺ തുക കണക്കാക്കി കാണിക്കും. അനുയോജ്യമായ ഒരു ലോൺ ഓഫർ കണ്ടെത്താൻ വിവിധ ടാബുകളിൽ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുക.

ഒരു ഹോം ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ ഈ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • വരുമാന തെളിവ് (സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ, ബിസിനസിന്‍റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, ഫോം 16)
 • കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
 • കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്
 • ബിസിനസ് തുടർച്ചയുടെ പ്രൂഫ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോണിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ നിന്നുള്ള 35000 ശമ്പളത്തിലുള്ള ഹോം ലോണ്‍ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ സഹിതമാണ് വരുന്നത്:

 • Longer repayment tenor

  ദീർഘമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ്

  ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ഹോം ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പരമാവധി 30 വർഷത്തെ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ദീർഘമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് ഇഎംഐ താങ്ങാവുന്നതാക്കുന്നു, വ്യക്തികൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ ക്രെഡിറ്റ് തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് കണ്ടെത്താൻ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

 • High loan amount

  ഹോം ലോണ്‍ തുക

  ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പരമാവധി രൂ. 5 കോടി* അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഹോം ലോൺ തുക യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷകന്‍റെ യോഗ്യതയെ ആശ്രയിച്ച് ഈ ലോൺ തുക ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം.

 • Disbursal within 48 hours*

  48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിതരണം*

  ആവശ്യമായ പേപ്പർവർക്കിനും പ്രോപ്പർട്ടി വെരിഫിക്കേഷനും ശേഷം ലോൺ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചാൽ, വ്യക്തികൾക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം*.

 • PMAY benefits

  പിഎംഎവൈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, ഈ എന്‍ബിഎഫ്‌സിയിൽ നിന്ന് ഹോം ലോൺ സ്വന്തമാക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

 • Easy balance transfer

  ബാലൻസ് ട്രാൻസ്‍ഫർ ലളിതം

  ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ, ഹോം ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ മുമ്പത്തേക്കാളും എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികൾക്ക് പരമാവധി രൂ. 1 കോടി* അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം.

 • Online account management

  ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്‍റ്

  ഓൺലൈൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച്, തുക വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം വ്യക്തികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തങ്ങളുടെ ലോണുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ, വ്യക്തികൾക്ക് ലോൺ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ എന്നിവ ആക്സസ് ചെയ്യാനും തങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇഎംഐ അടയ്ക്കാനും കഴിയും.

 • Zero additional charges on part-prepayments or foreclosure

  പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ലോഷറിൽ അധിക നിരക്കുകൾ ഇല്ല

  റെഗുലർ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐകൾക്ക് പുറമേ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പാർട്ട് പേമെന്‍റുകൾ നടത്താം. അതിന് അധിക നിരക്കുകളൊന്നുമില്ല.

  ഇവ കൂടാതെ, വ്യക്തികൾക്ക് സെക്ഷൻ 80സി, 24B പ്രകാരം ഹോം ലോണുകളിൽ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്ന് ഹോം ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

35000 ശമ്പളത്തിൽ ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരാം:

 1. 1 ബജാജ് ഫിൻസെർവിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക
 2. 2 ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഹോം ലോൺ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക
 3. 3 ആദ്യ അപ്രൂവൽ ലഭിച്ച ശേഷം ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുക
 4. 4 പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ അവരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്
 5. 5 വിജയകരമായ പ്രോപ്പർട്ടി, ഡോക്യുമെന്‍റ് വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം വ്യക്തികൾക്ക് ലോൺ അനുമതി കത്ത് ലഭിക്കും
 6. 6 ലോൺ എഗ്രിമെന്‍റ് ഒപ്പിടുകയും ആവശ്യമായ ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, വ്യക്തികൾക്ക് ലോൺ തുക ലഭിക്കും

ഹോം ലോണിനുള്ള എന്‍റെ യോഗ്യത എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

ഈ ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ഹോം ലോൺ യോഗ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താം:

 • ഒരു സഹ അപേക്ഷകനെ ചേർത്ത്
 • ഒരു വ്യക്തമായ റീപേമെന്‍റ് ഹിസ്റ്ററി നിലനിർത്തി
 • ദീർഘമായ ലോൺ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത്
 • ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിലനിർത്തി
 • അധിക വരുമാന സ്രോതസ്സ് പരാമർശിച്ച്

35000 ശമ്പളത്തിലെ ഹോം ലോണുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വ്യക്തികൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധികളെ ബന്ധപ്പെടാം.