ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 11% ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ, ಇಎಂಐ ಬೌನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ, ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ (ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸುವುದು ತಡವಾದರೆ) ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್/ಸ್ಟೇಟ್‌‌ಮೆಂಟ್ ಶುಲ್ಕ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ: ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿವೆ: ಅಸಲು, ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ವೆಚ್ಚ. ಬಡ್ಡಿ ಎಂಬುದು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾವಾರು. ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡವಿಡದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (ಇಎಂಐ) ಅಸಲು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐಗಳು ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಅವಧಿಯು 6 ರಿಂದ 84 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಲೋನ್‌ನ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮರುಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸವು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ