ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಲೋನ್ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಹೋಮ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೋನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆಫರಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಲೋನ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬದಲಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲ.

ಅಂತಹ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಹ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂತರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಸಹ ಓದಿ: ಹೋಮ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿರುವುದು