ತುರ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ (ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್) ಎಂದರೇನು?(ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್)?

ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್‌ನ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಜೂನ್ 30, 2021 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 1.0, ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2.0, ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 3.0 ಎಂಬ ಮೂರು ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಯೋಜನೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಓದಿ.

ತುರ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ (ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್)

ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಲೋನನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ತುರ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ (ಜಿಇಸಿಎಲ್) ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಒತ್ತಡದ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒದಗಿಸಲಾದ ಲೋನ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು

ತುರ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸಾಲಗಾರರು ಅಡಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವು ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂತೆ ಸಾಲಗಾರರ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ನ 20% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೊತ್ತದ 40% ಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಅರ್ಹತೆ

ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು (ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿಗಳು) ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು/ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳು ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂತೆ ರೂ. 50 ಕೋಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2019-20 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 250 ಕೋಟಿಯವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 3.0 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆತಿಥ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯಗಳ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸಾಲವು ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂತೆ ರೂ. 500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು

ECGLS ಬಡ್ಡಿ ದರವು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14% ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಲೋನ್ ಅವಧಿ

ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ 1.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳ ಅವಧಿ 48 ತಿಂಗಳು. ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2.0 ಮತ್ತು ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋನ್‌ಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. (1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.)

ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ವರೂಪ

ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಯ ಗಡುವು ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂತೆ 60 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂತೆ ಎನ್‌ಪಿಎ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎ-2 ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಜಿಇಸಿಎಲ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ

ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ, ಅಂದರೆ ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 1.0, ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2.0 ಮತ್ತು ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 3.0, ಜೂನ್ 30, 2021 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲದ ವಿತರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2021 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 3.0

ತಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 3.0 ಅನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸಾಲವು ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂತೆ ರೂ. 500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಗಡುವು ಮೀರಿದ ಉಳಿಕೆಯು ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು 60 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೊರಟೋರಿಯಂ ಅವಧಿಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯು ಆರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 1.0 ಮತ್ತು 2.0 ರ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 30, 2021 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿತರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2021 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸಿಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020 ರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 40% ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ