நடப்பு மூலதன தேவைகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

2 நிமிட வாசிப்பு

நடப்பு மூலதன தேவைகளை கணக்கிட, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஃபார்முலாவை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்:
நடப்பு மூலதனம் (WC) = நடப்பு சொத்துகள் (CA) – நடப்பு பொறுப்புகள் (CL).
மொத்த தற்போதைய சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ. 3,00,000 மற்றும் தற்போதைய பொறுப்புகள் ரூ. 1,50,000 ஆக இருந்தால், உங்கள் நிறுவனத்தின் நடப்பு மூலதனம் 3,00,000 - 1,50,000 ஆக இருக்கும், இது ரூ. 1,50,000 க்கு சமமாகும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதுள்ள சொத்துகளின் சில முக்கிய கூறுகள்:

 • இருப்பிலுள்ள பணம்
 • நிறுவனம் கொண்டிருக்கும் சரக்கு இருப்பு
 • நிறுவனத்திடம் இருந்து பொருட்களை வாங்கியோர் அதற்கு செலுத்த இன்னும் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத்தொகை
 • முன்கூட்டியே பணம் செலுத்தப்பட்ட செலவினங்கள்

தற்போதைய பொறுப்புகள் இவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்:

 • கிரெடிட்டர்களுக்கு நிலுவையிலுள்ள பணம்செலுத்தல்கள்
 • பிற பணம் செலுத்தப்படாத செலவினங்கள்
 • மற்ற குறுகிய-கால கடன்களை செலுத்த வேண்டும்

நடப்பு மூலதன கணக்கீட்டை புரிந்துகொள்ள உங்களுக்கு உதவுவதற்கான ஒரு விளக்கம் இங்கே உள்ளது:

உங்கள் வணிகத்தில் பின்வரும் தற்போதைய சொத்துக்கள் உள்ளன என்று கூறுங்கள்:

 • கடன் மீது விற்கப்பட்ட பொருட்கள்: ரூ. 2,00,000
 • மூலப்பொருட்கள்: ரூ. 2,00,000
 • கையில் பணம்: ரூ. 1,50,000
 • அப்சொலெட் இன்வென்டரி: ரூ. 40,000
 • ஊழியர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடன்கள்: ரூ. 50,000

தற்போதைய சொத்தின் மொத்த மதிப்பு மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புகளின் தொகையாக இருக்கும், அதாவது ரூ. 4,90,000. கிடைக்கக்கூடிய பணம் என்பது பணப்புழக்கத்தின் இறுதி நடவடிக்கை மற்றும் இரசீது அல்லது பணம்செலுத்தலுடன் அடிக்கடி மாற்றங்கள் ஆகும். இதை தற்போதைய சொத்துக்களில் சேர்ப்பது ஒரு வணிகத்தின் பணப்புழக்கத்தை துல்லியமாக சித்தரிக்காது.

உங்கள் தற்போதைய பொறுப்புகளில் இவை உள்ளடங்கும் என்று கூறுங்கள்:

 • கடன் வழங்குநர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத்தொகை: ரூ. 1,70,000
 • செலுத்தப்படாத செலவுகள்: ரூ. 80,000

தற்போதைய பொறுப்புகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 2,50,000 (மேலே உள்ள இரண்டு மதிப்புகளின் தொகை).
நடப்பு மூலதன ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி, நீங்கள் தொழிலின் பணப்புழக்க நிலையை மதிப்பிடலாம்.
WC = CA – CL
= ரூ. 4,90,000 – ரூ. 2,50,000
= ரூ 2,40,000

இந்த ஃபார்முலாவின் உதவியுடன், ஒரு தொழில் அதன் நடப்பு மூலதனத்தை மதிப்பிடலாம். பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், தொழில் உரிமையாளர் செலவு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஒரு நடப்பு மூலதன கடனை தேர்வு செய்யலாம்.

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் ரூ. 50 லட்சம்* வரை அதிக மதிப்புள்ள கடனை வழங்குகிறது (*காப்பீட்டு பிரீமியம், விஏஎஸ் கட்டணங்கள், ஆவணங்கள் கட்டணங்கள், ஃப்ளெக்ஸி கட்டணங்கள் மற்றும் செயல்முறை கட்டணங்கள் உட்பட) ஒரு தொழிலுக்கு அதன் நடப்பு மூலதனம் தேவைகளுக்கு நிதியளிக்கவும் மற்றும் உகந்த செயல்திறனில் செயல்படுத்தவும் உதவுகிறது. கடனைப் பெற்று போட்டிகரமான வட்டி விகிதங்களுடன் மலிவாக திருப்பிச் செலுத்துங்கள்.

கூடுதலாக படிக்க: மூலதன பட்ஜெட்டிங்கின் முக்கியத்துவம்

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்