நீங்கள் எப்படி நடப்பு மூலதனத்திற்கான நிதித் தேவையை கையாளுகிறீர்கள்?

2 நிமிட வாசிப்பு

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் வழங்கும் நடப்பு மூலதன நிதியுதவியுடன் உங்கள் நடப்பு மூலதன தேவைகளின் பற்றாக்குறைகளை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யலாம். இந்த கடன் உங்கள் தினசரி செயல்பாட்டு செலவுகளை எளிதாக பூர்த்தி செய்ய உதவுகிறது.

நடப்பு மூலதன கடனுக்கு தகுதியான வாடிக்கையாளர் சுயவிவரங்களின் பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

  • கூட்டாண்மை/ லிமிடெட்/ பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனங்கள்
  • மருத்துவர்கள், பட்டயக் கணக்காளர்கள், கட்டிடக் கலைஞர்கள், நிறுவன செயலாளர்கள் போன்ற சுயதொழில் புரியும் தொழில்முறையாளர்கள்
  • உரிமையாளர்கள், சில்லறை விற்பனையாளர்கள், உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள்
மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்