ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണിലുള്ള പലിശ നിരക്ക്

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

പേഴ്സണല്‍ ലോണുകളില്‍ 11% ല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്ക് ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഈടാക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണിന് ബാധകമായ പ്രൈമറി ചാര്‍ജ്ജ് ആണെങ്കിലും, പ്രോസസിംഗ് ഫീസ്, ഇഎംഐ ബൗണ്‍സ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍, പീനല്‍ പലിശ (നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ പേമെന്‍റുകള്‍ വൈകിയാല്‍), ഡോക്യുമെന്‍റ്/സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ നിങ്ങള്‍ വഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണിന്‍റെ പലിശ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്: വായ്പ എടുത്ത തുകയായ പ്രിന്‍സിപ്പലും, വായ്പ്പ എടുക്കുന്നതിന്‍റെ ചെലവായ പലിശയും. വായ്പ എടുക്കുന്ന തുകയുടെ ശതമാനമാണ് പലിശ. ഒരു ആസ്തി സെക്യൂരിറ്റി നൽകാതെ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ, പേഴ്സണൽ ലോണിന്‍റെ പലിശ നിരക്ക് മറ്റ് സെക്യുവേർഡ് ലോണുകളേക്കാൾ അല്‍പ്പം കൂടുതലാണ്.

അടയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഇഎംഐയും (ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്‍ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്) മുതൽ ഭാഗവും പലിശ ഭാഗവും അടങ്ങുന്നതാണ്. പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചിതമായതിനാല്‍, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ ലോണ്‍ റീപേമെന്‍റ് കാലാവധി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, അത് 6 മാസം മുതൽ 96 മാസം വരെ ആകാം.

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ ഇഎംഐ തുക എളുപ്പത്തില്‍ കണക്കാക്കാന്‍ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ ഇഎംഐ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശ കാണാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.

പേഴ്സണല്‍ ലോണിൻ്റെ പലിശ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ്, വായ്പ എടുത്ത മുതൽ തുക, നിലവിലുള്ള വിപണി അവസ്ഥകൾ എന്നിവയാണ് പേഴ്സണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. സാധാരണയായി, ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും മികച്ച റീപേമെന്‍റ് ചരിത്രവും മികച്ച പേഴ്സണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക