എന്താണ് ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ | ബജാജ് ഫിൻസെർവ്
image

  1. ഹോം
  2. >
  3. ഗോൾഡ് ലോൺ
  4. >
  5. ഗോള്‍ഡ്‌ ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഗോള്‍ഡ്‌ ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്

ഗോള്‍ഡ്‌ ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ആണ് ഗോൾഡ് ലോൺ. നിങ്ങൾ വായ്പ എടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള തുക സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വിപണി മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ലോണ്‍ എടുത്താല്‍, ഒരു സൌകര്യമുള്ള കാലാവധിയില്‍ തവണകളായി നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

ഇന്ന് തൽക്ഷണ ഗോൾഡ് ലോണുകൾ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വേഗത്തിലും തടസ്സരഹിതവുമായ മാർഗമാണ്.

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

Digital Health EMI Network Card

ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്

ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്

ഇപ്പോള്‍ നേടൂ
Digital Health EMI Network Card

ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ്

രൂ. 4 ലക്ഷം വരെ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ലിമിറ്റിനൊപ്പം തൽക്ഷണ ആക്ടിവേഷൻ

ഇപ്പോള്‍ നേടൂ
Business Loan People Considered Image

ബിസിനസ് ലോൺ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് രൂ.45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോൺ

അപ്ലൈ

ഷെയറുകൾക്ക് മേലുള്ള ലോൺ

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങളുടെ വിഹിതത്തിന്മേലുള്ള സുരക്ഷിതമായ ധനസഹായം

അപ്ലൈ