എന്താണ് പേഴ്‌സണൽ ലോൺ ഫോർക്ലോഷർ ചാർജുകൾ?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ലോൺ ഫോർക്ലോഷർ എന്നാല്‍ പല ഇഎംഐകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ശേഷിക്കുന്ന ലോൺ തുക ഒന്നിച്ച് സിംഗിള്‍ പേമെന്‍റായി തിരിച്ചടക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

പ്രീപേമെന്‍റ് ദിവസം ഫോർക്ലോഷർ ഫീസായി പേഴ്സണൽ ലോണിലെ ശേഷിക്കുന്ന മുതലില്‍ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നാമമാത്രമായ 4.72% (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പടെ) ഫീസ് ഈടാക്കും.

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ അടയ്ക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് കസ്റ്റമര്‍ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണിന് ബാധകമായ പലിശ നിരക്കുകളും ചാര്‍ജ്ജുകളും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക