പേഴ്സണൽ ലോൺ വിതരണ പ്രക്രിയ എന്നാൽ എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

പേഴ്സണൽ ലോൺ വിവാഹം, കടം ഒന്നിപ്പിക്കല്‍, ബിസിനസ് വിപുലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പണം കണ്ടെത്താന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവലും (മിനിമൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും അടിസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്‍റുകളും) നൽകി ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഈ ലോൺ കൂടുതൽ ഗുണകരമാക്കുന്നു.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ വിതരണ നടപടിക്രമം

ഡിസ്ബേർസ്മെന്‍റ് തുക
എടുക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ലോണ്‍ തുകയും വിതരണം ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. പകരം, ഫ്ലെക്സി സൗകര്യം വിനിയോഗിച്ച്, മൊത്തം സാങ്ഷനില്‍ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് റീപേമെന്‍റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ലഭിക്കും. ഫണ്ടിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുകക്ക് മാത്രം പലിശ അടയ്ക്കുകയും, സൗകര്യം പോലെ പാർട്ട്- പ്രീപേമെന്‍റുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാം. എന്തിനധികം, കാലാവധിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പലിശ- മാത്ര ഇഎംഐ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഡിസ്ബേർസ്മെൻ്റ് പ്രക്രിയ
നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചാൽ, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ* എൻഇഎഫ്ടി വഴി പണം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതേസമയം, നിങ്ങളുടെ വെരിഫൈ ചെയ്ത വിലാസത്തിലേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് അയച്ചും പണം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഡിസ്ബേർസ്മെൻ്റ് സ്ഥിരീകരണം
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ സ്ഥിരീകരണം ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇവിടെ, നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയും സമർപ്പിച്ച ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും എടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങള്‍ക്ക് ലോണ്‍ എഗ്രിമെന്‍റ്, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍, പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍ എന്നിവയും മറ്റ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പെട്ടെന്നുള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമെന്നിരിക്കെ, ഇഎംഐ മുന്‍കൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പേഴ്സണൽ ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക, എന്നിട്ട് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക. അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിക്കുക.

*വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകം

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക