How to apply mudra loan

ദ്രുത അപേക്ഷ

വെറും 60 സെക്കന്‍റിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കൂ

PAN പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
എന്‍റർ ചെയ്യൂ 10-അക്ക നമ്പർ
ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുക
സാധുവായ PAN കാർഡ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

ഞാൻ T&C അംഗീകരിക്കുകയും ലഭ്യമാക്കിയ സർവ്വീസിന്‍റെ പ്രൊമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എന്‍റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, അതിന്‍റെ പ്രതിനിധി/ബിസിസന് പങ്കാളികൾ/അഫിലിയേറ്റുകൾ എന്നിവയെ അനുവദിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകത ഫോർമുലയിൽ നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആകെ ആസ്തികളിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ ആസ്തിയുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്:
1 ഒരു കമ്പനിയുടെ പക്കലുള്ള പണം.
2 കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള ഓഹരികളോ വസ്തുവകകളോ.
3 കമ്പനിയില്‍ നിന്നും ചരക്ക് വാങ്ങി ഇനിയും പണം നല്‍കുവാൻ ബാക്കിയുള്ള കടക്കാർ.
4 മുൻകൂർ അടച്ചു തീർത്തിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ.

നിലവിലെ ബാദ്ധ്യതകളിൽ താഴെപ്പറയുന്നവയും ഉൾപ്പെടാം:
1 കടം കൊടുത്തവർക്ക് നല്‍കുവാനുള്ള പേമെൻറുകൾ.
2 മറ്റു പണമടയ്ക്കാത്ത ചെലവുകള്‍.
3 കൊടുത്തു തീര്‍ക്കേണ്ട മറ്റു ഹ്രസ്വ കാല കടങ്ങള്‍.

പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന സമവാക്യം

ഒരു ബിസിനസ്സിന്‍റെ പ്രവർത്തന മൂലധനം അതിന്‍റെ പണലഭ്യത നിലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതായത്, പണത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാവുന്ന ആസ്തികളിലൂടെ ഹ്രസ്വകാല പ്രവർത്തന ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവ്. ആരോഗ്യകരമായ മാർജിൻ വഴി അതിന്‍റെ നിലവിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകളുടെ മൂല്യത്തേക്കാൾ അധികമാകുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിന് തികച്ചും പ്രവർത്തന മൂലധനം ഉണ്ട്.
സാധാരണയായി, 1.2 നും 2 ഇടയിലുള്ള പ്രവർത്തന മൂലധന അനുപാതം ബിസിനസ്സിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തിന് പര്യാപ്തമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
പ്രവർത്തന മൂലധന കണക്കുകൂട്ടലിനുള്ള ഫോർമുല പണം ഒഴികെ ബിസിനസിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിലവിലെ ആസ്തികളും പരിഗണിക്കുന്നു. കാരണം ലഭ്യമായ പണമാണ് ദ്രവ്യതയുടെ ആത്യന്തിക അളവുകോൽ മാത്രമല്ല രസീത് അല്ലെങ്കിൽ പേമെന്‍റ് മൂലം ഇത് അടിക്കടി മാറുന്നു. നിലവിലെ ആസ്തികളിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സ് വഹിക്കുന്ന ദ്രവ്യതയുടെ കൃത്യമായ ചിത്രം പോർട്രെ ചെയ്യുന്നില്ല.
പ്രവർത്തന മൂലധനം കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ മറ്റു ഒഴിവാക്കലുകളും നിലവിലെ ആസ്തികളെയും ബാധ്യതകളെയും ബാധിക്കുന്നു.

കാൽക്കുലേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവർത്തന മൂലധന ഫോർമുല താഴെപ്പറയുന്നു.

പ്രവർത്തന മൂലധനം (WC) = നിലവിലെ ആസ്തികൾ (CA) – നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ (CL)ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം –
റെയ്മോണിന്‍റെ ബിസിനസ്സിന്‍റെ മൊത്തം നിലവിലെ ആസ്തി രൂ. 25, 000 ആണ്. നിലവിലെ മൊത്തം ബാധ്യതകളുടെ മൂല്യം രൂ.45,000. റെയ്മോണിന്‍റെ ബിസിനസ്സിനായുള്ള WC CA - CL ആയി കണക്കാക്കും. ഇത് രൂ.25,000 – രൂ.45,000. ന് തുല്യമാണ്, അതിന്‍റെ ഫലമായി രൂ.20,000 ന്‍റെ കമ്മി ഉണ്ടായിരിക്കും.

നിലവിലെ ബാധ്യതകളേക്കാൾ നിലവിലുള്ള ആസ്തികൾ അധികമാണെങ്കിൽ ഒരു WC മിച്ചത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് അറിയുക. നേരെമറിച്ച്, നിലവിലെ ആസ്തികളേക്കാൾ നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ അധികമാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തന മൂലധന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത് പ്രകാരം WC കമ്മിയായിരിക്കും. ബിസിനസിന്‍റെ ഹ്രസ്വകാല ലിക്വിഡിറ്റി ഒപ്റ്റിമത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ബിസിനസിന് അതിന്‍റെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അധിക മൂലധനം ആവശ്യമാണെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഴിവാക്കലുകൾ‌ പരിഗണിച്ച് പ്രവർത്തന മൂലധന കണക്കുകൂട്ടലിൽ‌ ക്രമീകരണങ്ങൾ‌ നടത്തുക.

• ഷെയറുകൾ തിരിച്ചുവാങ്ങൽ, പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിവിഡന്‍റുകള്‍ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള ക്യാഷ് പ്രതിബദ്ധതകള്‍ ക്യാഷ് ഇന്‍ ഹാന്‍ഡില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം.
• മൊത്തം കടക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ലോണുകൾ പോലുള്ള നോൺ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഒഴിവാക്കുക.
• മൊത്തം സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പാഴായതോ പഴയതോ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ ആയ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം കണക്കാക്കുമ്പോള്‍

താഴെപ്പറയുന്ന ഇല്യുസ്ട്രേഷൻ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തന മൂലധന കണക്കുകൂട്ടൽ മനസ്സിലാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് താഴെപ്പറയുന്ന കറന്റ് അസ്സറ്റുകള്‍ ഉണ്ടെന്നു സങ്കല്‍പ്പിക്കുക:

• ക്രെഡിറ്റില്‍ നല്‍കിയ വസ്തുക്കള്‍: രൂ.2,00,000
• അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍: രൂ.1,00,000
• കയ്യിലുള്ള പണം:രൂ. 3,50,000
• കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചരക്കുകള്‍:രൂ.40,000
• തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ലോണുകള്‍: രൂ.50,000

നിലവിലെ അസറ്റിന്‍റെ മൊത്തം മൂല്യം മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അതായത്, രൂ. 5, 60, 000.

നിലവിലെ ബാദ്ധ്യതകളില്‍ ഉൾപ്പെടുന്നത്:

•കടം കൊടുത്തവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫണ്ട്: രൂ.2,70,000
•അടച്ച് തീർത്തിട്ടില്ലാത്ത ചെലവുകൾ: രൂ.80,000

നിലവിലെ ബാധ്യതകളുടെ മൊത്തം മൂല്യം ഇതുവരെ രൂ.2,10,000 ആയിരിക്കും (മുകളിലുള്ള രണ്ട് മൂല്യങ്ങളുടെ തുക).

ഇപ്പോൾ, പ്രവർത്തന മൂലധന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസിന്‍റെ ലിക്വിഡിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കണക്കാക്കാം.
WC = CA – CL

= രൂ.5,60,000 – രൂ.3,50,000
= രൂ.2,10,000

ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒപ്റ്റിമൽ ഉപയോഗത്തിനായി മറ്റ് വിഭവങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കേണ്ട പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന്‍റെ അളവ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും. വരവിലും കവിഞ്ഞ ചെലവുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ചെലവ് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഒരു പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് അതിന്‍റെ WC ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഫണ്ടിന് സഹായിക്കുന്നതിനും മികച്ച കാര്യക്ഷമതയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും രൂ.45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള ലോണ്‍ നല്‍കുന്നു. ലോണ്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും കോംപറ്റേറ്റീവ് പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഓഫറില്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

MSME എന്നാല്‍ എന്താണ്?

MSME എന്നാൽ മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം എന്‍റർപ്രൈസ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 2006 ലെ മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം എന്‍റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് (MSMED) ആക്ടുമായുള്ള കരാറിലാണ് ഭാരത സർക്കാർ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം, ചരക്കുകളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം, സംസ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്‍റർപ്രൈസുകളാണ് MSMEകൾ. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ ഈ മേഖല രാജ്യത്തിന്‍റെ GDP യുടെ മൂന്നിലൊന്ന് സംഭാവന ചെയ്യുകയും 110 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ MSME

ഈ സംരംഭങ്ങളിൽ പലതും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 2018-2019 ലെ സർക്കാരിന്‍റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 6 ലക്ഷത്തിലധികം MSMEകൾ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ, രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി MSMEകളെ തരംതിരിക്കുന്നു - പ്ലാന്‍റ്/മെഷിനറി എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം, സംരംഭങ്ങളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ്. എന്നിരുന്നാലും, മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ മാനദണ്ഡമായി ചേർത്ത് ഇയ്യിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുദ്രാ ലോണ്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

മുദ്ര ലോണ്‍ നല്‍കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (PMMY) യുടെ കീഴില്‍ കാര്‍ഷികേതര, കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഇതര മൈക്രോ, ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് രൂ.10 ലക്ഷം വരെ മുദ്ര (മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് & റീ ഫൈനാന്‍സ്‌ ഏജന്‍സി ലിമിറ്റഡ്) സ്കീമിന് കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കാം.

നിരാകരണം:
ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ഉൽപ്പന്നം (മുദ്ര ലോൺ) നിർത്തി. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന നിലവിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവ്വീസുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ദയവായി +91-8698010101 ൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര ലോൺ യോജനയുടെ സവിശേഷതകൾ:

ശിശുവിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ. 50,000 വരെ
തരുണിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ.50,001 മുതൽ രൂ.500,000 വരെ
കിഷോറിന് കീഴിലുള്ള ലോൺ തുക രൂ.500,001 മുതൽ രൂ.10,00,000 വരെ
പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌ തരുൺ ലോണിന് 0.5%, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പുതിയതും നിലവിലുള്ളതുമായ യൂണിറ്റുകൾ
തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് 3-5 വര്‍ഷം

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര ലോൺ സ്കീമിന് കീഴിൽ 3 പ്രോഡക്ടുകൾ ഉണ്ട്:

1 ശിശു

മുദ്രാ ലോൺ സ്കീമിന് കീഴിൽ, ശിശു പദ്ധതി, രൂ. 50,000 വരെ പുതുതായി ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ അടുത്തിടെ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച സംരംഭകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു.
ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്
  • മെഷിനറി വിലപ്പട്ടികയും വാങ്ങിക്കാനുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും.
  • വാങ്ങിക്കാനുള്ള മെഷിനറിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍.
വായ്പ്പക്കാരും മെഷിനറി വിതരണക്കാരന്‍റെ വിശദവിവരങ്ങൾ നല്‍കണം.

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

Machinery Loan

മെഷിനറി ലോൺ

ഉപകരണങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ രൂ.45 ലക്ഷം വരെ നേടുക | EMI ആയി പലിശ മാത്രം അടയ്ക്കുക

കൂടതലറിയൂ
Flexi Business Loan

ഫ്ലെക്സി ലോൺ പരിവർത്തനം

നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലോണ്‍ പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുക | 45% വരെ കുറഞ്ഞ EMI അടയ്ക്കുക*

കൂടതലറിയൂ
Working Capital Loan People Considered Image

പ്രവർത്തന മൂലധന ലോൺ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ രൂ.45 ലക്ഷം വരെ നേടൂ | സൗകര്യപ്രദമായ കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ

കൂടതലറിയൂ
Business Loan for Women People Considered Image

സ്ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള ബിസിനസ് ലോൺ

രൂ.45 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഫണ്ട് നേടുക | കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

കൂടതലറിയൂ